<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Globala utmaningar – så blir konsekvenserna om ingen gör något

Människor på gata i rök ‹ Tillbaka till artiklarna

Åtta år till midnatt? Vad behöver företag och andra aktörer i samhället göra för att lösa de stora samhällsutmaningarna, och vad händer om ingen gör något? Ta del av vår sändning med PwC:s globala ledare inom strategi och ledarskap och upphovsman till boken "Ten Years to Midnight".

Vi har tidigare skrivit om att företag och organisationer har ett ansvar för att lösa utmaningarna med klimatförändringar, cyberattacker, ökade samhällsklyftor och digitalt utanförskap. Nu fokuserar vi på konsekvenserna.

Samtal om globala utmaningar och beteenden

I den tredje delen av vår serie om hur aktörer i samhället ska agera för att bidra till att lösa de stora samhällsutmaningarna samtalar Fredrik Lindblad, Strategy & Transformation Leader PwC Sverige med Blair Sheppard, PwC Global Leader Strategy and Leadership.

Blair Sheppard är bland annat upphovsmannen till boken “Ten Years to Midnight” där han beskriver fyra stora globala kriser och vad vi behöver göra för att lösa dem. Nu har två år gått sedan dess, hur ligger vi till? Är vi på väg mot “midnatt”, eller har vi en chans att lösa de globala utmaningarna?

Du kan se Linkedin Live-sändningen i efterskott här.

 

Vill du veta mer om den nya ekvationen?

Vi tror att de djupgående förändringarna i omvärlden innebär helt nya typer av ekvationer som behöver lösas. I arbetet med vår nya strategi, som vi kallar för “The New Equation”, har vi sett två sammanflätade behov som är avgörande för alla aktörer i samhället: att bygga förtroende och skapa långsiktigt hållbara resultat. Alla organisationer behöver förstå hur man framgångsrikt levererar på dessa två behov samtidigt.

Ta del av tidigare artiklar och sändningar här:
Så kan företagen ta ett större samhällsansvar
Hållbara investeringar med positiv påverkan på samhället

ESG: Så ska du jobba med hållbarhet

Fredrik Lindblad

Fredrik Lindblad

Fredrik Lindblad arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är rådgivare inom strategi och transformation.
Kontakt: 010-213 33 18, fredrik.lindblad@pwc.com

Lämna en kommentar