<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Inventera varulager – så här gör du

‹ Tillbaka till artiklarna

Håll reda på hur ditt företag mår genom att inventera lagret ofta och på rätt sätt. Snabbt, smart och smidigt – så här gör du!

Att inventera ett varulager innebär att du räknar, väger eller mäter de artiklar du har i ditt lager, fördelat på respektive artikelnummer. För att få fram ett fullständigt lagervärde behöver du även för respektive artikelnummer prissätta posten enligt den så kallat lägsta värdets princip (LVP), vilket innebär att du värderar posten till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde.

Läs också: 10 saker du inte får missa under inventeringen

Därför måste du göra en inventering

Det finns många anledningar till varför du ska inventera ditt lager. Först och främst är du skyldig att göra det – minst en gång per år ska du inventera ditt lager enligt skattelagstiftningen. Andra skäl är att du får en bättre resultatuppföljning när du inventerar ofta. Om du driver ett företag som har stora variationer i lagret, men bara inventerar en gång per år, är resultatet du får i din resultatrapport inte rättvisande förrän du bokfört utfallet från din inventering. Ett tredje skäl att inventera oftare än lagen kräver är att du får bättre ordning och mer koll på ekonomin – om du vet exakt vad du har i ditt lager behöver du inte beställa för mycket eller lite och du kan samtidigt strukturera upp och sortera bland dina artiklar.

Inventeringen är dessutom ett bra tillfälle att kunna analysera eventuellt inkuransbehov i lager, det vill säga att kartlägga om det finns artiklar som minskat i eller saknar värde. När du beaktar inkurans i lager kan du använda dig av en schablon, om den är rättvisande, alternativt gör en egen bedömning av värdet. I vissa branscher blir lagret snabbt inkurant och då måste du vara extra observant.

Så ofta bör du inventera

Hur ofta du bör inventera styrs bland annat av hur stor variation du har i ditt lager, hur mycket priserna brukar variera över året, hur dina lager- och inköpsrutiner ser ut samt hur stort lagret är. Har du ett lagersystem som är tillförlitligt kan du göra så kallade rullande inventeringar under året. Detta innebär att du inte behöver räkna hela lagret på en och samma gång, utan det räcker att varje artikel har inventerats minst en gång per år. Har du inget lagersystem är det vanligast att utföra inventeringen på bokslutsårets sista dag. Inventerar du före eller efter måste du säkerställa att du fångar upp de transaktioner som skett i perioden däremellan och justerar för detta.

6 vägar till smartare inventering

  • Utse en inventeringsansvarig som ansvarar för att inventeringen blir ordentligt gjord.
  • Upprätta en inventeringsinstruktion som beskriver hur inventeringen ska gå till, vem som är ansvarig, vad som är viktigt att tänka på och så vidare.
  • Om möjligt är det bra att vara minst två under inventeringen – en som räknar och en som skriver antalet.
  • Gå systematiskt tillväga så du inte riskerar att missa något eller att någon artikel dubbelräknas. Märk gärna upp det du inventerat på ett smidigt sätt.
  • Var noggrann direkt så du slipper räkna om.
  • Renskriv inventeringen direkt. Om du har ett lagersystem – för in din inventering medan du har allting färskt i minne.
Se hur vi hjälper entreprenörer
Lisa Albertsson

Lisa Albertsson

Lisa Albertsson arbetar på PwC:s kontor i Malmö. Lisa är auktoriserad revisor och bloggar bland annat om revision och rådgivning som rör tillväxtbolag.
Kontakt: 010-212 99 17, lisa.albertsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Vad kan vi lära oss av världens bästa pensionssystem?

Sveriges pensionssystem har tappat ytterligare en placering i konsultbolaget Mercers globala pensionsstudie och hamnar på nionde plats av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Valdeltagandet i EU-valet synliggör klyftor i samhället

PwC:s och Järvaveckan Researchs rapport om valdeltagandet i EU-valet 2019 synliggör att det finns stora klyftor i samhället i vilken ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Digital identitet - skydda verksamheten med rätt system och processer

I dagens digitala värld använder vi som privatpersoner vår digitala identitet till olika tjänster på nätet. Även medarbetare har en digital ...

Läs artikeln