Gasa förbi dina konkurrenter – så lyckas du!

‹ Tillbaka till artiklarna

Analysera din bransch och förstå ditt eget företag bättre – på så sätt kan du bli en vinnare på din marknad.

Branschkollega eller konkurrent? Språkbruket berättar mycket om hur du ser på de företag som tävlar på samma marknad som du. Oavsett hur du tänker vinner du på att ställa ditt företag i relation till andra i din bransch och att utmana din egen verksamhet. Gör vi rätt saker? Tar vi rätt betalt? Har vi rätt lönsamhetsnivå? Vad händer i vår omvärld?

Upplev konkurrenternas värld

Det finns många olika sätt att göra en jämförelse. I verksamheter där du kan kliva in och vara anonym, som en restaurang eller e-handel, kan du helt enkelt uppleva konkurrentens värld från första parkett och vara kund utan att märkas. I andra branscher kan det vara svårare. Den enklaste formen av konkurrentanalys är att försöka sätta sig in i konkurrentens affärsmodell. Vad levereras? Hur levereras det och till vilket pris? Utifrån webbsidor, marknadsundersökningar, intervjuer, marknadsmaterial och annat bryter du ner andras verksamheter i bitar och försöker förstå vari era likheter och skillnader ligger.

Tips! Förstå din position i branschen med en nyckeltalsanalys

Lurpassar i realtid

I traditionella volym- och prispressarbranscher ligger konkurrenterna och lurpassar på varandra i realtid. Ett exempel är elektronikbranschen, som var tidigt ute på nätet. Ofta är varorna exakt likadana, och eftersom kunden gärna går via prisjämförelsesiter på webben blir det extremt viktigt att dagligen hålla ett öga på sina konkurrenter och samtidigt hela tiden se över var i kedjan man kan effektivisera.

Ger underlag att resonera kring

I andra branscher kan det vara svårare att göra analysen jämförbar. För kunder som vill utvecklas och utmana sig själva har jag därför ibland köpt in ekonomisk data från kreditupplysningsföretag och genomfört en benchmark. För större och internationella bolag finns ofta mycket statistik att hämta från olika branschaktörer och statistikbolag. Den samlade bilden blir ett svar. Historisk data som ibland också kan innehålla jämförelsestörande poster kanske inte ger en bild med helt exakt korrekthet, men den blir i alla fall ett utgångsläge att resonera kring. Utifrån ekonomisk data skapar man en bild av läget i branschen och ser direkt vilka företag som toppar och vilka som ligger i botten. Det är inte alltid den som omsätter mest som tjänar mest. Du behöver fundera på var du vill att ditt företag ska vara på den här skalan.

Höga löner och höga intäkter

I ett konsultföretag där jag nyligen genomförde en branschanalys blev det väldigt tydligt att lönenivåerna mellan de olika branschbolagen skiljde sig åt. Några bolag med höga lönekostnadsnivåer hade också högre lönsamhet, vilket kan tyckas ologiskt. I detta fall kände kunden till de bakomliggande orsakerna och slutsatsen var att den specifika konkurrenten har ett annat sätt att ta betalt och kanske också en högre beläggning av sina konsulter. Det fick min kund att fundera över hur man kan öka beläggningen och hur den framtida lönemodellen ska se ut Min kund kom också fram till att de små aktörerna i samma bransch har en bra balans mellan intäkter och kostnader, medan de bolag som ligger i mellansegmentet dras med högre kostnader som de inte i lika hög grad kan kompensera för. Inte förrän konsultbolagen nått nästa platå, stora företag, omsättningsmässigt, hamnade ekonomin på rätt nivå igen.

Bli en vinnare

Denna typ av analyser är oerhört viktiga att göra innan du som företagare går in och tänker tillväxt, förvärv eller kanske till och med funderar på en exit. Att strukturerat och regelbundet gå igenom sin verksamhet och samtidigt jämföra den med sina konkurrenter kan faktiskt göra dig till en vinnare.

6 nycklar till ökad försäljning

6 anledningar att göra en branschanalys

  1. Var nöjd med vad du gör men fortsätt att utmana – det finns ofta delar i din verksamhet med förbättringspotential, då kan din verksamhet växa.
  2. Skapa dig en aktuell bild av ditt nuläge jämfört med branschen och dina närmsta konkurrenter, på så sätt förstår du ditt företag bättre.
  3. Får en mer fördjupad förståelse för vilka som är dina styrkor och svagheter för att kunna jobba på just de punkter som ömmar.
  4. Få en bättre bild av branschen och vilken potential som finns, på så sätt vet du hur ditt företag passar in.
  5. Förbered dig inför tillväxt, förädling eller kanske exit.
  6. Att göra en rejäl analys innan du kliver in i en ny bransch gör att du kan få en bättre start. Dessutom kan du kanske lättare se potentialen i affären utan behöva bära på en tung historisk ryggsäck. Med rätt analys kan du fatta rätt beslut direkt.

Vad innebär Nyckeltalsanalys?

I en Nyckeltalsanalys kombineras en kvantitativ analys baserad på publik data, med ett personligt möte där vi går igenom bolagets viktigaste nyckeltal, samt hur ni står er gentemot era konkurrenter och branschen i övrigt. Dessa insikter kan sedan användas som stöd och beslutsunderlag i frågor rörande bolagets väg framåt.

Jag vill veta mer om Nyckeltalsanalys

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Så lyckas du som världsförbättrande entreprenör

Vi ser allt fler växande företag med en tydlig vilja att lösa utmaningar i världen genom sina affärsidéer. Men vad krävs av ett företag för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta domstolen tydliggör reglerna om låneförbud

Att låna pengar från sitt eget aktiebolag är inte tillåtet. Högsta domstolen har nu genom ett avgörande klarlagt att de ...

Läs artikeln