<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Friskvårdsbidrag – detta gäller och så får du det att funka

‹ Tillbaka till artiklarna

Om du och dina medarbetare motionerar regelbundet både mår och presterar ni bättre. Som arbetsgivare kan du erbjuda friskvårdsbidrag som en personalförmån. Kostnaden är avdragsgill. Här reder jag ut vad som gäller och hur ni får bäst effekt av investeringen.

Många företag erbjuder friskvård till sina anställda i form av ett bidrag. Det är upp till dig som arbetsgivare att bestämma beloppet, men för att det ska bli avdragsgillt måste du följa Skatteverkets riktlinjer.

Vad får man använda friskvårdsbidraget till?

Skatteverket är ganska tydliga med vad som klassas som friskvård. Det ska vara motion och annan friskvård av enklare slag och värde. Detta gäller:

  • Inget specifikt belopp finns för att definiera "mindre värde", men priset för ett årskort på gym ges som exempel.
  • Aktiviteten får inte kosta mer än 1000 kronor per tillfälle.
  • Friskvårdsförmånen ska rikta sig till alla anställda.
  • Den kan inte bytas mot kontant ersättning eller ske via bruttolöneavdrag.
  • Aktiviteten kan vara på arbetsplatsen eller andra anläggningar.
  • Vissa mobilappar är skatte- och avgiftsfria.
  • Du kan inte skattefritt bekosta utrustning eller webbtjänster för friskvård som ska nyttjas i den anställdes bostad, även om undantag görs.

Läs även: Skattepliktigt eller skattefritt friskvårdsbidrag - vad gäller?

Om arbetsgivaren ersätter den anställde för motion och friskvård som inte kan klassas vara av enklare slag eller mindre värde så ska förmånen beskattas.

På Skatteverkets hemsida kan du se vilka friskvårdserbjudanden som är skattefria och vilka som inte är det. Dessa listor uppdateras regelbundet.

Följ Tax matters, Sveriges skatteblogg!

Så får du bäst effekt av din friskvårdssatsning

De flesta företag betalar bara ut friskvårdsbidraget utan att följa upp hur det används och om det faktisk sker en hälsoförbättring. Undersökningar visar att pengarna blir en rabattcheck för de som ändå skulle lägga pengarna på träning och leder inte till att de som behöver börja träna gör det.

Läs också: Träning på jobbet – 3 smarta övningar

Digitalbyrån Creuna har tagit bort friskvårdsbidraget och lägger istället pengarna på hälsoinsatser som medarbetarna själva är med och önskar. Man mäter insatserna och följer utvecklingen för att se att de ger effekt.

Så vad ska du göra då?

Antingen tar du bort friskvårdbidraget och lägger pengarna på specifika insatser som personalen själv är med och önskar, eller också har ni kvar det.

Så får du bäst effekt av friskvårdsbidraget

Här är mina tre tips för att få friskvårdsbidraget att vara en investering och inte bara en kostnad:

  1. Definiera vad som är hälsa för er organisation och era medarbetare. Kartlägg vilka friskvårdserbjudanden dina medarbetare vill ha. Vilka finns i området? Vilka är hälsofrämjande, på riktigt? Ta kontakt med leverantörer som matchar de anställdas önskemål och låt dem komma och prata om sina erbjudanden för att minska trösklarna.
  2. Stötta medarbetare med att ta ansvar för sin motion. Prata om motion och ge varandra tips för att ta sig tid till det. Fokusera på just motion som främjar hälsan och undvik att prata om hårt extremsportande.
  3. Skapar ni förutsättningar för att medarbetare faktiskt tar sig tiden att motionera? Vad är ert ansvar? Vad är medarbetarens ansvar? Förtydliga!

Lycka till!

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Att leda när företaget växer

När företaget expanderar ställs ledarskapet på sin spets. Organisationen ska formas, målen ska sättas och engagemanget genomsyrar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skala upp företaget - så går du från ägarlett till ägarstyrt

Många ägarledda företag har utmaningar i att nå uppsatta kortsiktiga och långsiktiga mål för verksamheten. Många gånger finns det en tydlig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Löneuttag i fåmansbolag - tänk på det här inför årsskiftet

Nu är det dags för dig som är ägare i ett fåmansföretag att se över hur mycket lön du har tagit ut under året och om du uppfyller ...

Läs artikeln