<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur ser trenderna ut för familjeföretag 2021?

Familjeföretagare runt bord med dator ‹ Tillbaka till artiklarna

Vilka förutsättningar har familjeföretag att lyckas i den digitala eran och rådande pandemi jämfört med andra företag? Resultaten från PwC Family Business Survey presenteras i februari 2021.

De största utmaningarna för svenska familjeföretag 2018 var förmågan att både locka till sig och behålla medarbetare med rätt kunskaper samt att hänga med när det gäller innovation och digitalisering. Familjeföretagarna uttryckte då en optimism om framtida tillväxt. Nyckeln till framgång var en gemensam värdegrund och vision.

Hur ser det ut 2020? Har en gemensam värdegrund och vision hjälpt familjeföretagen med utmaningarna inom digitalisering, innovation och talang? Hur har coronapandemin påverkat familjeföretag i Sverige och globalt? Skiljer det sig åt mellan olika branscher?

Det och många andra frågor kommer ni att få svar på i Family Business Survey 2021.

Vad är Family Business Survey?

Vartannat år undersöker PwC familjeföretagarnas situation världen över. Det mynnar ut i rapporten Global Family Business Survey och en rad nationella rapporter. Insikterna ger perspektiv och underlag för fortsatt utveckling av ditt familjeföretag. Detta blir den 10:e upplagan.

Så här går det till

PwC bjuder in familjeföretag från hela världen att svara på en enkät online med hjälp av företaget Jigsaw Research. Enkäten är på engelska och beräknas ta 15 minuter att besvara. Frågorna inleds med en profildel som bland annat tar reda på om företaget är börsnoterat eller ej och antalet familjemedlemmar med aktier. Om svaret faller inom ramen för kriterierna för PwC:s definition av familjeföretag* slussas respondenten vidare till frågorna som likt tidigare år rör verksamheten, ägarskap och familjen. I år tillkommer en rad frågor som är relaterade till coronapandemin. Enkäten går att besvara till och med november. Därefter sammanställs resultatet globalt och bryts ner i lokala rapporter. Beräknad lansering är i februari 2021.

Vill du veta mer om familjeföretag och hur du kan få hjälp från PwC? Besök PwC:s webbsida för familjeföretag.

Hur kan PwC hjälpa familjeföretag?

*PwC definierar i Family Business Survey ett företag som ett familjeföretag i följande två fall: 

  • Privatägda företag där familjen äger minst 50 procent av aktierna  
  • Börsnoterade företag uppfyller kriterierna för familjeföretag om de fysiska personer som grundat eller förvärvat företaget kontrollerar minst 30 procent av aktierna. 
Pontus Tonning

Pontus Tonning

Pontus Tonning är auktoriserad revisor och arbetar som SME markets leader och Assurance leader på PwC Sverige. Tel: 010-212 55 10

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Så integrerar du ESG i företagets affär

Många branscher och enskilda företag pressas nu av lägre orderingång och ökande kostnader. Det är då naturligt att fokusera på att lösa det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Gränsöverskridande ombildningar - flytta bolag över landsgränserna

Den 31 januari 2023 träder de nya reglerna om gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar i kraft. Möjligheten till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fem områden att fokusera på för ledare i privatägda företag

Företag har många stora utmaningar som sker samtidigt och parallellt med stora trender, exempelvis klimatförändringar och demografiska ...

Läs artikeln