<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Få ledare i familjeföretag tror på ökad global tillväxt

Män och kvinna fokuserar på skärm ‹ Tillbaka till artiklarna

När 765 vd:ar i familjeföretag* världen över i årets CEO Survey ger sin syn på nuläge och framtid för företaget är det främst ökad inflation som de oroas över. Men samtidigt är många företag proaktiva och har antingen redan satt in eller planerar åtgärder för att hantera den ekonomiska utvecklingen.

Utöver ökad inflation är det främst makroekonomisk instabilitet och geopolitiska konflikter som oroar familjeföretagens vd:ar, både på ett och fem års sikt. För de kommande fem åren tror var fjärde av dem att deras företag även kommer påverkas av klimatförändringar och cyberrisker.

Så hanterar familjeföretagen hoten mot tillväxt

För att möta upp dessa tillväxthot har familjeföretagen gjort en rad insatser. De vanligaste åtgärderna är att höjda priser, minskat kostnaderna och hittat alternativa leverantörer.

- Familjeföretagen signalerar att de, precis som många andra företag, just nu utmanas av att hitta balansen mellan behovet att minska kostnaderna, öka intäkterna och att ställa om verksamheten, säger My Lidén, revisor och rådgivare till entreprenörs- och familjeägda bolag.

Ladda ner CEO Survey - bransch i fokus: familjeföretag

Nödvändigt med omställning

Fyra av tio vd:arna i familjeföretag svarade att deras verksamhet bara kommer vara framgångsrik i max tio år med nuvarande inriktning. Det finns därmed ett stort behov av nytänkande och förändring för många företag. Det som främst kommer påverka lönsamheten framåt för familjeföretag  är brist på arbetskraft/kompetens, ändrade konsumtionsmönster, leveransstörningar och förändringar i regelverk.

Men företagen agerar med investeringar för att ställa om verksamheten inför framtiden och det de främst gör är investeringar i automatisering av processer och system, kompetensutvecklar medarbetare och inför ny teknik.

- Många vd:ar i familjeföretag ser idag att långsiktiga megatrender i grunden förändrar förutsättningarna för företagande. Dessa megatrender är visserligen inte nya, men deras omfång och påverkan samt beroende av varandra växer och är därmed något företag behöver förhålla sig till och agera utifrån, säger Andreas Stranne, skatterådgivare till entreprenörs- och familjeägda bolag.

Sammanfattning av resultatet

  • 72 procent tror på en minskad global tillväxt det kommande året
  • 38 procent tror på ökade intäkter i det egna företaget under samma period
  • 39 procent tror att företaget kommer vara framgångsrikt i högst tio år med nuvarande inriktning
  • 23 procent kommer minska företagets koldioxidutsläpp.

Läs mer och ladda ner rapporten CEO Survey - bransch i fokus: familjeföretag.

*Definition familjeföretag: Ett familjeföretag (eng. family business) ägs och drivs inom familjekretsen. Det bygger ofta på en stark värdegrund och ett tydligt syfte. Utöver frågor som påverkar bolaget och dess verksamhet, till exempel att säkerställa en långsiktig värdetillväxt, är frågor kring ägarrollen och ägarfamiljen viktiga.

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg. My arbetar med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag. Andreas är skatterådgivare för entreprenörsledda och privatägda bolag.
My: 070-929 28 92, my.liden@pwc.com
Andreas: 070-929 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar