Vad är en emission?

Emission.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

EmissionHar ditt bolag likviditetsproblem eller behöver ni bli mer ekonomiskt stabila? Då kan en emission vara en lösning. Här får du veta mer om vad en emission är och hur den går till.

Det finns olika typer av emissioner – nyemission och fondemission. Vid en nyemission tillförs nya medel och vid en fondemission ökas aktiekapitalet genom att medel som redan finns i bolaget överförs till aktiekapitalet.

Nyemission

Vid en nyemission ges nya aktier ut som betalas med kontanter, tillförsel av apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget.

Varför gör man en nyemission?

En nyemission kan exempelvis göras för att lösa likviditetsproblem, finansiera investeringar eller en expansion.

Läs också: 7 sätt att fixa finansiering – utan att gå till banken

Hur går en nyemission till?

  • Styrelsen skriver ett förslag till beslut som blir underlag till bolagsstämman
  • Bolagsstämman fattar beslut
  • De som ska teckna sig för de nya aktierna gör det samt betalar dem
  • Ärendet anmäls till Bolagsverket

Anmälan ska ha kommit in till Bolagsverket inom sex månader från beslutet.

Fondemission

En fondemission innebär att medel som redan finns i bolaget överförs till aktiekapitalet. Vid en fondemission tillförs alltså inga nya tillgångar till bolaget.

En fondemission kan exempelvis ske genom överföring från fritt eget kapital eller bundna fonder.

Oavsett om nya aktier ges ut eller inte, har aktieägarna som regel samma proportionella innehav av aktier som innan emissionen.

Varför gör man en fondemission?

En fondemission kan till exempel göras för att knyta kapital närmare bolaget eftersom aktiekapital är bundet eget kapital som inte får delas ut. En annan anledning kan vara att man vill få ner kursen på bolagets aktier.

Hur går en fondemission till?

  • Styrelsen skriver ett förslag till beslut som blir underlag till bolagsstämman
  • Bolagsstämman fattar beslut
  • Ärendet anmäls till Bolagsverket

Anmälan skickas in till Bolagsverket så snart som möjligt efter att beslutet har fattats.

Har du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

Företagarbloggen

Företagarbloggen

Har du frågor om redovisning eller lönehantering? PwC har valt att sälja affärsområdet för dessa tjänster och istället fokusera på revision och affärsrådgivning.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet - vilka är kraven?

Har du startat eget aktiebolag och tänker utföra arbetsuppgifter som du tidigare har haft som anställd? Då är det viktigt att du tar reda ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Gamer, youtuber eller influencer? Inkomst att deklarera

Är du aktiv inom e-sport eller andra aktiviteter på internet och sociala medier? För 2021 ska inkomster som överstiger 20 135 kr deklareras ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tillväxtplaner utomlands - några konkreta råd på vägen

Funderar du på att expandera din verksamhet utomlands? Vi hjälper dig med förberedelserna. Här redogör vi för ett antal skattemässiga ...

Läs artikeln