<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digital upskilling – varför och hur gör man?

Kvinna som sitter vid datorn ‹ Tillbaka till artiklarna

Vad krävs för att stå redo för att möta morgondagens utmaningar? Vad är egentligen digital upskilling och hur kan du driva och skala ett digital upskilling-initiativ? I vår livesändning delar vi några reflektioner från vårt egna upskillingarbete. I den här artikeln tipsar vi om hur du kan stärka dina medarbetares kunskaper och förmågor på området. 

Inom PwC Sverige började vi på allvar arbeta med digital upskilling våren 2019. Då hade några länder i det globala nätverket redan kommit en bit på väg, vilket gjorde att vi kunde dra lärdomar av vad som fungerat och inte fungerat. I korthet handlar vårt program, som vi kallar “New world. New skills.”, om att samtids- och framtidssäkra våra medarbetare och hela företaget genom att stärka våra kunskaper och förmågor inom digitalisering. Det inbegriper allt från “hårda” kompetenser, som digitala verktyg och plattformar, till “mjukare” förmågor som growth mindset, innovation och ledarskap – samt hur vi sedan kombinerar och implementerar detta i nya tjänster och leveranssätt. 

 

Genom att använda oss själva som “customer zero“ skaffar vi oss en djupgående förståelse för våra kunders verkliga behov och de utmaningar och möjligheter som de står inför kopplat till digital transformation. Och det här är ett av grundfundamenten när man arbetar med upskilling: att hela tiden testa för att lära, utveckla och innovera – även när man redan har en fungerande lösning eller tjänst. 

“Make work more fun and rewarding”

En annan viktig framgångsfaktor är att sätta människan före teknologin. Vi på PwC brukar tala om att vi ska “make work more fun and rewarding”. Att utföra repetitiva, okvalificerade uppgifter kännetecknar inte en attraktiv arbetsplats anser många – inte minst de som kommer direkt från högskola och universitet. Och med hjälp av teknologin blir vi människor smartare. Vi får en möjlighet att hantera stora mängder data som vi kan analysera och resonera kring på ett helt annat sätt än vad vi hade kunnat göra utan teknologin.

Fem tips för dig som ska driva digital upskilling

Den som står inför starten på ett digitalt upskillingprogram kan ta med sig de här fem råden på vägen.

  1. Driv förändringen nära verksamheten. 
  2. Säkerställ bredd i programaktiviteterna så att alla känner sig inkluderade. 
  3. Gör lärandet lustfyllt.
  4. Sätt tydliga mål och uppdatera målen efter hand – börja med att mäta aktiviteter och fokusera sedan på resultatet av aktiviteterna.
  5. Tänk brett kring “digitalt” – ta med teknologi och verktyg, och även ledarskap, arbetssätt, mindset och beteende.

Läs också: De här 8 teknikerna kommer transformera er organisation

Även om man följer alla tips så är det lätt att fastna i fällan att se det som ett tidsbegränsat program, men vi behöver hela tiden lära nytt, lära om och även “lära av” för att flytta fram positionerna och ligga i framkant. Att erbjuda medarbetare att ta den av det här kontinuerliga lärandet snabbar på den digitala omställningen, men det krävs också en uthållighet. Som ledare behöver vi dessutom stå bakom förändringarna och gå i täten för exempelvis nya arbetssätt och metoder.

Kunskapsklyftan är en samhällsfråga

Upskilling är även en viktig samhällsfråga. Vad händer med människor, företag och samhällen om den digitala kunskapsklyftan där allt fler inte hänger med blir för stor? I PwC-rapporten Hopes and fears 2021 där 32500 “workers” runt om i världen svarar på frågor om framtidens arbetsliv så är 64 procent positiva till teknikens frammarsch, men samtidigt oroar sig 60 procent för att automatisering leder till utslagning av många jobb. Man kan inte skydda jobb, men man kan skydda människor genom upskilling. 

Läs mer om digital upskilling

Christina Lindskog

Christina Lindskog

Christina jobbar på PwC:s kontor i Malmö och är programansvarig i Sverige för New world. New skills.
Kontakt: 010-212 83 33, christina.lindskog@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sommarlyssning från Almedalen

Vi hade fullt med besökare på våra totalt 15 seminarier under Almedalsveckan 2024. Tillsammans med inbjudna talare diskuterade PwC:s ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ekonomiavdelningen behöver superkrafter inom AI och tech

I samband med PwC:s event CFO-dagen i maj frågade vi CFO:er och ekonomichefer om vilka omvärldsfaktorer som påverkar dem mest just nu, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Vårdens recept för storskalig AI-implementering

För att säkerställa och förbättra patientsäkerheten, vårdkvaliteten och medarbetarnas arbetsmiljö behöver vården fortsätta att ...

Läs artikeln