De här 8 teknikerna kommer transformera er organisation

mote-morkt-rum ‹ Tillbaka till artiklarna

Tekniken utvecklas i rasande fart och allt fler företagsledare inser att digitalisering spelar en nyckelroll i företagets övergripande strategi. Men de verkar tveka över att agera. För att hjälpa företag fokusera sina insatser har vi listat de 8 tekniker som kommer betyda mest för företag inom alla sektorer över de kommande 3-5 åren.

Insikterna kommer från PwC:s färska undersökning European Private Business Survey 2019 där 2443 företagsledare i 31 europeiska länder har intervjuats kring framtidens marknad och digitalisering. Undersökningen visar att företagsledare väntar sig osäkra tider med minskad tillväxt och en mer turbulent marknad. Samtidigt behöver företagen utveckla innovativa affärsmodeller, rekrytera specialistkompetenser och ha en välmående förändringskultur för att företagen ska behålla sin konkurrenskraft. Om ledare inte tänker strategiskt nu kring hur deras företag ska transformeras riskerar de att vara oförberedda inför en framtid med digitalisering, brexit, en fullskalig recession - eller alla tre.

Läs även: Cirkulär ekonomi - övergången till en smartare affärsmodell

Även de företag som anser att särskilda investeringar i teknik är nödvändigt, investerar inte tillräckligt. Endast 22 procent av de tillfrågade företagsledarna svarar att de kommer allokera över fem procent av sin investeringsbudget till digitaliseringsprojekt. För att växa måste företagen balansera eventuella kostnadsbesparingar med nödvändiga digitala investeringar. När ekonomin sedan går uppåt kommer de som har tänkt långsiktigt att ha utvecklat viktiga konkurrensfördelar.

Vill du lära dig mer om de åtta teknikerna?

Testa Digital Fitness App, den har över 60 olika ämnesområden inom digitalisering och teknik att läsa, lyssna och titta på. Appen är tillgänglig för alla att använda i en kostnadsfri version. Använd koden “LRNALL” för att komma igång.

Läs mer och ladda ner Digital Fitness App

Vilka är de 8 mest väsentliga teknikerna för digital transformation?

De åtta teknikerna ska betraktas som byggblock som alla verksamheter bör känna till, ta i beaktande och bedöma relevansen av för sin egen verksamhet. Varje företags strategi för hur man bäst nyttjar och kombinerar teknikerna med varandra varierar, men det är de här åtta teknikerna som kommer att transformera en organisation:

  1. 3D-skrivare. Att skriva ut i 3D innebär att man skapar ett tredimensionellt objekt genom att successivt trycka flera lager av materialet på varandra tills en form har skapats. Tekniken används för att skapa reservdelar, arkitektoniska modeller samt vid komplex tillverkning och snabba prototyper. 
  2. Artificiell intelligens. AI är ett samlingsnamn för “smart” teknik som är medveten om och kan lära sig från sin omvärld att assistera eller förstärka mänskliga beslut. Maskininlärning, rekommendationsmotorer, chatbots och bildigenkänning är ett urval områden där AI används.
  3. Augmented reality. AR är data eller information som adderas på den fysiska världen. Den används för att kontextualisera digital information genom att förstärka användarens fysiska värld. Det används för till exempel visualiseringar, kundupplevelser och som instruktionshjälpmedel.
  4. Blockchain. Blockchain är en teknik som möjliggör transaktioner utan behovet av en central auktoritet. Det används för finansiella processer, id-verifikation och digitala valutor.
  5. Drönare. Drönare är enheter som flyger eller flyttar sig utan en närvarande pilot och kan användas för att samla in data eller utföra uppgifter på distans. Drönare används till exempel vid leveranser, underhåll i infrastruktur, säkerhetsbevakning och videoinspelning.
  6. Internet of Things. IoT är produkter med inbyggd elektronik och internetuppkoppling vilket gör att de kan utbyta data över nätet. Exempel på IoT är vardagliga föremål som hushållsapparater men även maskiner, fordon och byggnader. 
  7. Robotisering. Robotisering är kombinationen av ingenjörskap och datavetenskap som skapar, designar och handhar mekaniska redskap, till exempel robotar. Tekniken används i fabriker, medicinska procedurer, transporter och förädling av produkter.
    Läs även: RPA för nybörjare - en introduktion
  8. Virtual reality. VR är en simulering av en 3D-bild eller en hel miljö där användaren kan interagera på ett realistiskt sätt. Det används för marknadsföring, träning, virtuella visningar, prototyper och design.

I rapporten syns ett tydligt gap mellan hur företagsledare bedömer relevansen i de åtta teknikerna och deras faktiska användande av teknikerna. Tighta budgetar, överarbetade medarbetare, kunskapsluckor och en motvilja till förändring är faktorer som påverkar företagets förmåga att implementera önskade tekniker, uppger samma företag.

Läs även: Så kan IT stödja och utveckla företagets affärsplan

På ett eller annat sätt påverkar de här teknikerna ett brett spann av branscher och tillsammans står de för nästa våg av digital innovation. När en ekonomisk nedgång är att vänta bör företag göra vad de kan för att ta sig ut starkare på andra sidan. Tiden att agera är nu.

Vill du lära dig mer om de åtta teknikerna?

Testa Digital Fitness App, den har över 60 olika ämnesområden inom digitalisering och teknik att läsa, lyssna och titta på. Appen är tillgänglig för alla att använda i en kostnadsfri version. Använd koden “LRNALL” för att komma igång.

Läs mer och ladda ner Digital Fitness App

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Pontus Tonning är auktoriserad revisor och arbetar som SME markets leader och Assurance leader på PwC Sverige. Tel: 010-212 55 10

Lämna en kommentar