<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Såklart allt sker enligt avtal. Eller?

TM_möte_handslag ‹ Tillbaka till artiklarna

Har du koll på dina avtal och vilka rättigheter och skyldigheter som följer med dessa? Anders Hejdeman, jurist på PwC, ger sina tips på vad du ska tänka på för att undvika onödiga risker och kostnader.

Det kan vara svårt att vara fullt insatt i bolagets avtal. Villkoren kan skilja sig åt mellan olika avtal och kan många gånger vara otydliga. Det är viktigt att ha förståelse för vad avtalsvillkoren innebär. Om du inte känner till bolagets rättigheter och skyldigheter enligt ingångna avtal kan det leda till ekonomiska konsekvenser, skadat förtroende och tvister med såväl personal som externa intressenter. Genom att agera proaktivt ökar säkerheten för bolaget och du kan kan känna dig trygg i att allt går rätt till.  

3 tips på hur du stärker hanteringen av företagets avtal:

  • Ta reda på de största riskerna i avtalen.
  • Använd standardavtal med sunt förnuft.
  • Skriftliga avtal framför muntliga.

Så här går Legal Checkup till >>

Ta reda på de största riskerna i avtalen 

Eftersom bolag tecknar många olika avtal kan det vara svårt att hålla full koll. Vad är det för typ av avtal som har ingåtts och hur kan de olika avtalsbestämmelserna påverka verksamheten? Att löpande hålla sig uppdaterad om de viktigaste delarna av varje avtal kan vara avgörande för att skapa en säkerhet för bolaget. I detta ligger även att identifiera de avtalsbestämmelser som kan komma att innebära en risk i förhållande till bolaget och dess verksamhet. Genom att du känner till de risker som de viktigaste avtalsbestämmelserna kan föra med sig är det enklare att förhålla sig till dessa och agera proaktivt för att undvika kostsamma problem.

Läs även: Så får du struktur på företagets interna kontroller
Läs även: Riskanalys - ett första steg i ett lyckat riskhanteringsarbete

Använd standardavtal med sunt förnuft

Det finns en mängd standardiserade avtal på marknaden som tagits fram av olika aktörer för att passa en speciell bransch, ändamål eller tillfälle. Sådana avtal kan vara bra att använda om ditt bolag och din verksamhet är av den karaktär som det aktuella standardavtalet är anpassat för. Det är  mycket viktigt att använda sig av standardavtal med försiktighet. Är avtalet och dess bestämmelser verkligen tillämpligt på just den situation som bolaget nu vill reglera? Och finns det delar av standardavtalet som i praktiken kan innebära sämre villkor för bolaget än vad som gäller enligt sådana lagregler som går att avtala bort i kommersiella förhållanden? Sådana frågor bör du som företagare ställa dig innan du väljer att “rakt av” använda dig av ett standardiserat avtal.

Skriftliga avtal framför muntliga

Avtal kan ingås på olika sätt och både muntliga och skriftliga avtal är giltiga (bortsett från vid vissa specifika typer av transaktioner där det enligt lag krävs skriftligt avtal). Muntliga överenskommelser med kunder eller anställda är vanliga och givetvis fullt ut giltiga som avtal mellan parterna. Däremot kan det bli problematiskt för ett bolag att bevisa vad som överenskommits muntligen om den eller de parter som bolaget har ingått avtalet eller överenskommelsen med visar sig ha en annan uppfattning om vad som avtalats eller överenskommits. Beroende på vilken typ av avtal eller överenskommelse det då handlar om kan sådana oklarheter medföra kostsamma problem för bolaget och dess verksamhet. Du bör därför som utgångspunkt ingå skriftliga avtal i syfte att minimera risken för sådana problem.

Skapa en fördjupad förståelse för era avtalsvillkor

Genom att göra en nulägesanalys av vissa utvalda avtalsförhållanden får du koll på era viktigaste interna och externa avtal och insikter i hur ni ska agera för att undvika kostsamma problem. Vill du veta mer om tjänsten Legal Checkup?

Så här går Legal Checkup till >>

Anders Hejdeman

Anders Hejdeman

Anders Hejdeman är jurist på PwC och arbetar på avdelningen Legal, där han hjälper företag med juridisk rådgivning.
Kontakt: 010 212 58 70, anders.hejdeman@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Digitalisera din ekonomifunktion för att möta framtiden

Digitaliseringen av ekonomifunktioner är fortfarande i sin linda hos många företag. Enligt en global undersökning från PwC säger 73 procent ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Globala utmaningar – så blir konsekvenserna om ingen gör något

Åtta år till midnatt? Vad behöver företag och andra aktörer i samhället göra för att lösa de stora samhällsutmaningarna, och vad händer om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lärande organisation - framtidssäkra företaget med organisatorisk transformation

Konkurrensen är hård i många branscher idag. För att hänga med i den förändrade omvärlden behöver företagen rusta sig för att kunna hantera ...

Läs artikeln