<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Arbetsgivaravgifter för dina anställda – detta gäller

Medarbetare står upp och samtalar ‹ Tillbaka till artiklarna

Utöver lön till dina anställda betalar du som arbetsgivare även arbetsgivaravgifter. Men vad går pengarna till och hur mycket ska du betala? Här reder vi ut vilka skyldigheter och ansvar arbetsgivare har när det gäller arbetsgivaravgifter.

Vad är arbetsgivaravgifter?

Arbetsgivaravgifter är de avgifter som arbetsgivare betalar för sina anställda eller andra arbetstagare som får ersättning för arbete i Sverige. Arbetsgivaravgifter bidrar till att finansiera socialförsäkringssystemet.

Socialförsäkringen omfattar i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. I den ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka, till personer med funktionsnedsättning, samt pensioner och stöd till äldre och efterlevande.

Hur mycket ska arbetsgivare betala i arbetsgivaravgifter?

Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent av den bruttolön och förmånsvärden du betalar ut. Det finns dock olika avgifter för olika delar av socialförsäkringen, såsom föräldraförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift, ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, allmän löneavgift och sjukförsäkringsavgift.

Läs också: Tjänstepension - mer än en hygienfaktor 

Sammanställning av lagstadgade arbetsgivaravgifter 2024:

 • Föräldraförsäkringsavgift 2,6 procent
  Föräldrarpenningen och kostnader i samband med den.
 • Arbetsskadeavgift 0,2 procent
  Arbetsskadeförsäkringen som går till personer som blivit sjuka eller råkat ut för olyckor i samband med sitt arbete.
 • Arbetsmarknadsavgift 2,64 procent
  Bland annat arbetslöshetsförsäkring, aktivitetsstöd och kostnader enligt lönegarantilagen.
 • Ålderspensionsavgift 10,21 procent
  Bidrar till Sveriges ålderspensionssystem.
 • Efterlevandepensionsavgift 0,6 procent
  En pension som betalas ut till familjen till en person som har gått bort.
 • Allmän löneavgift 11,62 procent
  Skatt på lön, ej kopplad till några förmåner i socialförsäkringssystemet.
 • Sjukförsäkringsavgift 3,55 procent
  Bland annat sjukpenning, sjuklön, sjukersättning, graviditetspenning och rehabilieringspenning.
 • Summa: 31,42 procent

Hur beräknas arbetsgivaravgifterna? 

Arbetsgivaravgifterna beräknas som en procentandel på den bruttolön och förmånsvärden som arbetsgivaren betalar ut till de anställda. Om den anställdes månadslön är till exempel 25 000 kronor, kommer arbetsgivaren att betala 7 855 kronor i arbetsgivaravgifter till Skatteverket.
För en anställd som fyllt 65 år fortsätter arbetsgivaren att betala in arbetsgivaravgifter året ut. Från och med januari året därefter betalas en lägre arbetsgivaravgift på 10,21 procent.

Läs också: Så mycket kostar en anställd

Hur deklarerar arbetsgivare sina arbetsgivaravgifter och vilka uppgifter behöver lämnas in?

Sedan 2019 består arbetsgivardeklarationen av två olika delar, en huvuduppgift och en individuppgift. I huvuduppgiften ska du fylla i uppgifter om det totala skatteavdraget och arbetsgivaravgifterna för alla anställda under redovisningsperioden. Utöver det ska du som arbetsgivare också lämna in en individspecifik arbetsgivardeklaration per anställd varje månad efter att du har betalat ut löner eller om en anställd har fått en förmån. I arbetsgivardeklarationen redovisar du de totala ersättningarna till dina anställda, exempelvis bruttolöner, förmåner, traktamenten, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt.

För mer information: Se Skatteverkets sammanställning av belopp och procent inkomstår 2024

Se hur vi hjälper entreprenörer

Johanna Glimmerbeck & Niclas Rosén

Johanna Glimmerbeck & Niclas Rosén

Johanna Glimmerbeck och Niclas Rosén arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Malmö. Johan och Niclas arbetar med frågor som rör nationell och internationell individbeskattning samt arbetsgivarfrågor för gränsöverskridande personal.
Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com
Niclas: 010-212 76 55, niclas.r.rosen@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Hur går man från idé till verklighet i sin AI-transformation?

Med AI förväntas en revolution inom branscher och arbetsmetoder över hela världen, vilket i sin tur skapar en ökad efterfrågan på nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sju tips för att lyckas som ny CFO

Att vara ny i rollen som CFO är ett prestigefyllt och spännande uppdrag. Som CFO har du en central roll i företagets ledningsgrupp och i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regelverk ökar kraven på företagens arbete med mänskliga rättigheter

Ny internationell hållbarhetslagstiftning med fokus på mänskliga rättigheter ställer rigorösa krav på svenska bolag. Här redogör vi för ...

Läs artikeln