Sök på Företagarbloggen
Företagarbloggen

Företagarbloggen – för dig som driver eget

Företagarbloggen – för dig som driver eget

Anställa sommarjobbare – detta gäller!

Av Maria Törngren, 19 juni 2017

Anställa sommarjobbare.jpgSka du anställa sommarjobbare? Oavsett när under året du väljer att ta in extra arbetskraft så finns det lagar och regler att förhålla sig till. Här går jag igenom vad som gäller när det kommer till frågor som rör lön, skatt och semester.

Skatteavdrag

Som arbetsgivare måste du enligt lag göra skatteavdrag på dina anställdas löner. Gränsen för skatteavdrag går vid en lön på 18 951 kronor under 2017. För en anställd med inkomst lägre än 18 951 kronor finns möjlighet att fylla i en blankett som kallas gröna intyget via Skatteverket. Får du som arbetsgivare in denna blankett i god tid och inkomsten för den anställde är lägre än 18 951 kronor så behöver man som arbetsgivare inte göra något skatteavdrag.

Visar det sig att inkomsten blir högre än 18 951 kronor under 2017 brukar jag rekommendera att den anställde gör en jämkning via Skatteverket. Då får den anställde ett beslut som talar om hur stort skatteavdraget ska vara under 2017.

Det är den anställdes uppgift att fylla i det gröna intyget eller ansöka om jämkning. Om inte detta görs så är det arbetsgivarens skyldighet att göra skatteavdrag enligt riktlinjer från Skatteverket.

Här finns information från Skatteverket gällande sommar- och extrajobb.

Arbetsgivaravgifter och kontrolluppgifter

Även om du tack vare gröna intyget inte behöver göra något skatteavdrag för en extraanställd ska du ändå betala arbetsgivaravgifter om lönen blir minst 1 000 kronor under kalenderåret. Du ska även skicka en kontrolluppgift till Skatteverket för alla som fått minst 100 kronor i lön.

Läs också: Arbetsgivaravgifter för dina anställda – detta gäller!

Anställningsavtal och semesterersättning

Se till att det finns ett anställningsavtal mellan arbetsgivare och anställd. Har ni kollektivavtal får ni stöd hur avtalet ska se ut genom kollektivavtalet. Om det inte finns kollektivavtal är det lagen om anställningsskydd (LAS) som gäller.

Semesterförmåner för en sommarjobbare ska följa semesterlagen:

5 § När det gäller en anställning som avses pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid, får det avtalas att semesterledighet inte ska planeras under perioden.

Det man ska tänka på här är att man avtalar om en lön och att semesterersättning är utöver lön. Den ska ej ingå i avtalad lön utan specificeras separat på lönespecifikationen.

Läs också: 6 vanliga frågor om semesterlagen – och svaren

Särskilda arbetsmiljöregler för unga

De allra flesta arbetsmiljöregler omfattar alla anställda. För sommarjobbande ungdomar under 18 år finns det särskilda regler som en arbetsgivare måste ta hänsyn till. Först och främst gäller det arbetstiderna och att vissa arbetsuppgifter är förbjudna, som exempelvis arbete på hög höjd.

Sjuklön

Även sommarjobbande ungdomar har rätt till sjuklön vid sjukdom. Om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad har den anställde dock rätt till sjuklön först efter det att hen har tillträtt anställningen och därefter har varit anställd 14 kalenderdagar i följd. Om den anställde insjuknar under de första 14 dagarna av anställningen har hen alltså inte rätt att få sjuklön förrän den 15:e dagen (den första dagen i sjuklöneperioden är dock karensdag) efter den första anställningsdagen.

Om du som företagare betalar ut lön till dina barn

Om ditt företag är ett fåmansföretag finns det särskilda regler för inkomstbeskattning:

För ägare eller ägares makes barn under 16 år ska lönen tas upp för beskattning av tjänst hos den av makarna som har högst inkomst från företaget. Lönen till barn som har fyllt 16 år ska tas upp av barnet som inkomst till den del lönen är marknadsmässig, och lön utöver det hos den av makarna som har högst inkomst från företaget. Det innebär att du som ägare kommer att inkomstbeskattas för den lön ditt företag betalar ut till dina barn under 16 år, och om lönen till barn över 16 år är högre än marknadsmässig kommer du att beskattas för den del som överstiger marknadsmässig lön.

link

Intresseområde: Driva, Äga, Lön och personal, Skatt och regelverk

Dela artikeln:

Maria Törngren

Maria Törngren
Detta blogginlägg är skrivet av Maria Törngren som tidigare arbetade hos oss på PwC. Har du några frågor kopplade till hennes inlägg kontakta oss på: foretagarbloggen@se.pwc.com
 

Missa inga blogginlägg!

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen