Så kan IT stödja och utveckla företagets affärsplan

Man-kvinna-kreativt-samtal ‹ Tillbaka till artiklarna

IT är en avgörande del av verksamheten och bör ses som en möjliggörare för att stödja och utveckla företagets affärsplan. Men innan du påbörjar det mer strategiska arbetet är det viktigt att först ha kontroll över den dagliga driften och supporten. Vi listar tre områden som bör ses över för att få en bra struktur och plan för er IT.

För att kunna använda IT som en möjliggörare i verksamheten måste du först skaffa dig en helhetsbild över er IT-förmåga. Det berör allt från hur ni kopplar IT till affärsplanen och er digitala strategi till hur er infrastruktur ser ut och hur den dagliga driften hanteras. Efter att ha gjort nulägesanalysen kommer ni ha bättre förståelse för era styrkor och svagheter och kan jobba mer strategisk och framgångsrikt med IT.

En nulägesanalys med fokus på tre områden

Oavsett hur er interna IT-förmåga ser ut bör ni försöka få en uppfattning om vilken mognadsnivå ni har inom IT och vilka eventuella åtgärder som bör tas. En sådan analys ser över IT som en del av affärsutvecklingen, den dagliga serviceleveransen samt säkerhetsmognad. Om företaget dessutom påverkas av någon av nedanstående händelser kan det vara en god idé att överväga hjälp av extern part för att göra nulägesanalysen.

Vad innebär PwC:s tjänst IT-kollen?

Ökat behov av en IT-nulägesanalys kan uppstå vid
  • byte av IT-leverantör
  • upplevelse att IT inte fungerar
  • ökad digitalisering i interna processer
  • ökad digitalisering i leverans till kund
  • förvärv av bolag
  • byte av affärssystem
  • behov av efterlevnad av legala krav och standarder (till exempel GDPR)
  • stark tillväxt i bolaget som gör att dagens IT-miljö inte längre räcker till.

Kartlägg den dagliga IT-driften

Det är viktigt att ha struktur kring den dagliga driften av IT och se till att ni tydligt har definierat era krav. Definiera vilka tjänster och leveranser som IT levererar till ert företag och kartlägg i vilken utsträckning ni följer upp leveransen. Ni har då koll på vilka tjänster som levereras till verksamheten och följer upp dessa kontinuerligt. 

Involvera IT och digitalisering i företagets affärsstrategi

En eftersatt IT-miljö där den dagliga serviceleveransen av IT inte fungerar eller där IT-arbetet inte har förankring i affärsplanen kan innebära ett stort hinder i digitaliseringsarbetet. Se till att ni har en dokumenterad affärsstrategi, som är förankrad i ledningen och innefattar hur IT och digitalisering främjar denna. Den digitala strategin bygger på att analysera hur ny teknologi kan stödja utvecklingen av verksamhetens affärsmodell. Dels i relationen mot kunder och leverantörer men även hur interna arbetsprocesser kan optimeras. Se även till att affärsplanen och den digitala strategin är formellt kommunicerad inom företagets verksamhet.

Läs även: Ett år med GDPR - det här prioriterar Datainspektionen

Sätt rätt nivå på IT-säkerheten

Rätt nivå av IT-säkerhet för verksamheten är viktig. Hur arbetar ni med att utvärdera IT-risker och hur påverkar dessa risker er utformning av skyddsåtgärder inom IT? Ni bör genomföra en riskanalys kopplad till den generella IT-miljön och enskilda IT-system. Ta sedan hänsyn till riskerna inom verksamheten och applicera dessa krav på er IT-säkerhet utifrån lämplig nivå av riskaptit.

Läs även: Är er organisation cybersäkrad?

Genom att göra en övergripande nulägesanalys inom dessa tre områden har IT och digitalisering involverats som en strategisk del i verksamheten. Efter genomförd analys är det även en trygghet att få en strukturerad aktivitetsplan att arbeta vidare med. På så sätt kan ni arbeta mer fokuserat och framgångsrikt med IT som en strategisk möjliggörare i verksamheten.

Vad innebär PwC:s tjänst IT-kollen?

David Nilsson & Magnus Karmborg

David Nilsson & Magnus Karmborg

David arbetar med rådgivning kopplat till Affärssystem, IT-styrning och IT strategiska frågor. Under sin tid på PwC har David bland annat arbetat med att stötta kunder i framtagande av IT-strategi, styrande dokument kopplat till IT samt upphandling av affärssystem. Magnus arbetar inom PwC:s tjänsteområde för IT Governance och har expertis inom ett brett spektrum av rådgivningstjänster inom IT. Till exempel IT-strategi, IT-organisation och IT-styrning, IT-processer, RPA, Cybersecurity-tjänster, IT- och informationssäkerhet samt kravställning och upphandling av affärssystem och IT-hosting tjänster.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Hemmet som arbetsplats efter hävda restriktioner - så blir skatten!

Hemarbetet för kontorsanställda har gått från att vara en rekommendation från regeringen till att bli ett etablerat och mer flexibelt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattenyheter i höstbudgeten - så här ser regeringens förslag ut

Regeringen har lämnat över höstbudgeten för 2022 till riksdagen. Ett av förslagen är att utvidga reglerna för kvalificerade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern 2021 - företag brottas med skattehantering

Med ett år kvar till valet och ett uteblivet januariavtal så växer osäkerheten om skattepolitikens framtida utformning. I PwC:s ...

Läs artikeln