<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Säkerställ en relevant strategi - 7 insikter från “A Nordic outlook for future competitiveness”

‹ Tillbaka till artiklarna

Dagens omvärld är komplex och det krävs mycket för att företagens strategier ska förbli relevanta. Men hur säkerställer man det? Under konferensen” A Nordic outlook for future competitiveness” delade flera nordiska ledare med sig av sina insikter kring ledarskap, styrelsearbete och strategifrågor. Här är sju key findings från konferensen som kan hjälpa dig blicka framåt i en osäker tid.

Tidigare i november stod PwC värd för en digital, nordisk konferens på temat “A Nordic Outlook for future competitiveness”. Konferensen arrangerades av det svenska styrelsenätverket Styrelsekraft Alumni Stockholm. Under konferensen talade flera mycket kunniga och erfarna nordiska chefer om vikten av ledarskap och strategi i en osäker omvärld. Läs igenom några av de viktigaste insikterna eller se hela den inspelade presentationen nedan.

1. Det är inte längre bara vinstsyftet som styr

Enligt Aktiebolagslagen är det huvudsakliga syftet för ett aktiebolag att generera vinst till aktieägarna. Idag behöver ett företag dock beakta fler intressenters viljor. Långsiktighet och hållbarhet har till exempel blivit viktiga begrepp. Det kommer att leda till en ökad omfördelning av kapital från företag som enbart fokuserar på sitt vinstsyfte till företag som långsiktigt även bidrar till ett bättre samhälle.

Läs även: Vad är cirkulär ekonomi?

2. Analysera megatrender med lokal kontext

Megatrender som urbanisering, digitalisering, automatisering och klimatförändringar påverkar vårt samhälle, vår ekonomi och våra liv. En viktig del i företagsstrategin blir därför att analysera megatrenderna och konsekvenserna utifrån ett globalt perspektiv men med lokal kontext för att sedan anpassa strategin utifrån det.

3. Se till att scenarioplanera

Det finns saker vi vet, och saker vi inte vet. Det finns även saker som vi inte vet att vi inte vet. I och med att vår omvärld ständigt förändras behöver vi kontinuerligt bedöma om vår strategi är relevant eller om den behöver justeras. Om vi ställer oss frågan “What if…?” kan vi genom scenarioplanering på ett relativt enkelt sätt navigera i en osäker och komplex tid. Det kan hjälpa oss att sätta en robust strategisk riktning som samtidigt är adaptiv och rörlig utifrån vart omvärlden är på väg.

Läs även: Guide: Så analyserar du olika scenarier i en osäker tid

4. Ökad transparens mellan styrelse och ledning

I och med att företaget behöver agera snabbt utifrån vad som händer i vår omvärld räcker det inte längre för styrelsen att avsätta ett styrelsemöte per år åt strategiarbetet. Styrelsen behöver löpande få tillräcklig och tillfredsställande information om vad som händer i vår omvärld så att de kan justera strategin när det behövs. Det leder även till behov av ett närmare samarbete och en ökad transparens mellan styrelse och ledning.

5. Ett nytt sätt att leda

“Om du vill gå snabbt - gå ensam. Men om du vill gå långt - gå tillsammans.” Ledarskap hanterar idag helt nya frågor som kräver mod, nyfikenhet och snabbhet. Det handlar om att stärka företagskulturen genom tydliga värderingar och skapa en lärande kultur med självledarskap för att möta de nya kraven på utveckling.

6. Investera i upskilling och reskilling

I och med att framtiden kommer att kräva andra typer av kunskaper och färdigheter behöver vi investera i befintlig personal genom att erbjuda relevant utbildning men vi behöver även fundera på vilken mix av kompetenser som företaget behöver på längre horisont vid nyrekrytering.

7. Etablera strategiska samarbeten

För att ha långsiktig konkurrenskraft behöver vi ha en annan inställning till konkurrens. Det leder till ökade möjligheter för nya samarbetsformer som till exempel värdekluster, där flera företag tillsammans kan skapa ett stort värde för kunden. Väletablerade företag kan skapa höga inträdeshinder vilket gör det svårt för nya aktörer att ta sig in på marknaden. För nystartade företag är det extra viktigt att förstå värdekedjan så att de kan positionera sig och bygga in sina lösningar på ett bra sätt för att nå kunden.

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad revisor, rådgivare och styrelsecoach åt främst mindre och medelstora ägarledda företag.
Kontakt: +46 (0)10 213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Hur går man från idé till verklighet i sin AI-transformation?

Med AI förväntas en revolution inom branscher och arbetsmetoder över hela världen, vilket i sin tur skapar en ökad efterfrågan på nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sju tips för att lyckas som ny CFO

Att vara ny i rollen som CFO är ett prestigefyllt och spännande uppdrag. Som CFO har du en central roll i företagets ledningsgrupp och i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regelverk ökar kraven på företagens arbete med mänskliga rättigheter

Ny internationell hållbarhetslagstiftning med fokus på mänskliga rättigheter ställer rigorösa krav på svenska bolag. Här redogör vi för ...

Läs artikeln