4 frågor du bör ställa i ett tillväxtbolag

Tillvaxtbolag_.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Tillvaxtbolag_.jpgTillväxtbolag och startups som vill nå ut globalt har idag alla möjligheter, men med möjligheterna följer även utmaningar. Här är fyra frågor ni behöver besvara om ni ska växa och hitta rätt på nya marknader.

Jag träffar idag företagare och entreprenörer som snabbt har fått se sina idéer gå från nystartat bolag, till att få in första rundan riskkapital och etablera sig utanför Sverige. Ibland nästan innan bläcket på den första undertecknade årsredovisningen hunnit torka. I dagens digitala tidsålder, där "världens största taxibolag", Uber, inte äger några taxibilar och "väldens största hotellkedja", Airbnb, inte äger några fastigheter, går allt snabbt. Och det gäller att hänga med.

Tillväxtbolag kan nå ut snabbt

Den nya digitala världen är otroligt spännande och skapar ofantliga möjligheter att gå globalt snabbt, oavsett om du är ett ungt eller mer etablerat tillväxtföretag.
Möjligheterna skapar även strukturella utmaningar, oavsett om expansionen sker på ny ort i Sverige eller utanför landets gränser. Står ditt företag just nu inför dessa utmaningar?

Tillväxtbolag – 4 frågor ni bör kunna svara på för att växa smart:

1. Hur ska vi välja att expandera?

När din verksamhet ska etablera sig utanför den lokala orten/marknaden är det viktigt att fundera över bolagsform och struktur. Ska du starta dotterbolag eller bygga en struktur inom befintligt bolag? Att bygga en struktur inom befintligt bolag kan till exempel ske genom uppdelning i verksamhetsgren/affärsområde. Ska du etablera verksamheten utomlands? Ja, då kanske du snarare ska starta en filial i det aktuella landet! Genom att etablera ett nytt dotterföretag avgränsas de juridiska riskerna för den nya verksamheten i det avgränsade dotterbolaget, vilket är den enskilt största fördelen med en aktiebolag-setup. Samtidigt kan andra expansionsformer ha sina fördelar, utifrån vad som passar din verksamhet bäst. Ta en ordentlig funderare kring vad som passar just er och se till att ta fram bra underlag i samband med beslutsprocessen.

2. När har vi ett fast driftställe?

Väljer du som företagare att etablera och testa företagets vingar utanför Sveriges gränser är det viktigt att fastställa om och när verksamheten är att betrakta som ett fast driftställe. Enligt internationell rätt är det är nämligen till stora delar det som avgör om du är skattepliktig för verksamheten i det aktuella landet eller inte.

En inledande frågeställning du bör titta på är om ni har en stadigvarande plats där er affärsverksamhet helt eller delvis bedrivs. Observera att det i första hand är lagstiftningen i etableringslandet som styr om det finns ett fast driftsställe eller inte. Detta är några av förutsättningarna som ska vara uppfyllda för att verksamheten ska anses ha ett fast driftsställe:

  • Det ska finnas en särskild plats för affärsverksamheten.
  • Platsen ska användas stadigvarande och
  • affärsverksamheten ska helt eller delvis bedrivas från platsen.

Det är vanligt att företag ganska snart efter sin inledande närvaro i ett nytt land uppfyller kriterierna för fast driftställe. Då är det viktigt att omgående agera för att se över bästa möjliga struktur för hantering av skattefrågor i det aktuella landet, oavsett företagsform.

3. Har vi en plattform för tillväxt?

Är din organisation och ert affärssystem redo för tillväxt? Många framgångsrika expansiva företag satsar idag på digitala plattformar som kan expanderas och vara skalbara som affärssystem. En bra grund att utgå ifrån är att det i systemet ska finnas möjlighet för er att växa och arbeta på ett smart digitalt sätt, samt att ni ska kunna ha digitala attestflöden och faktureringslösningar.

I dag finns alla förutsättningar att lyckas med detta via molnbaserade och till stora delar pappersfria lösningar, genom en bra setup och rätt användande av system.

4. Fokuserar vi på kärnverksamheten?

Ett avslutande klassiskt råd är att fokusera på kärnverksamheten. Det gäller även ett tillväxtbolag. Omge dig av ett starkt team som stöttar er under resan. Är du orolig för att anställa personal och låsa upp kostnader i en osäker expansionsfas? Ta hjälp av ett eller flera lämpliga bollplank, som känner din verksamhet och kan hjälpa er att fokusera på rätt saker under tillväxtresan. Exempel på personer kan vara en eller flera externa styrelseledamöter, affärsrådgivare, skattespecialist, jurist, redovisningskonsult eller revisor, som har erfarenhet av att hjälpa företag i olika tillväxtfaser och kan komma med konkreta tips och råd under resan!

Se bara till att jobba med någon som har erfarenhet av liknande expansionsresor hos andra företag. På det sättet kan ditt bollplank bidra och utmana dig som entreprenör på ett helt annat sätt!

Lycka till!

Har du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

Henrik Magnusson Luther

Henrik Magnusson Luther

Henrik Magnusson Luther arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad revisor. Han bloggar bland annat om tillväxtbolag, redovisning, intern kontroll och företagarfrågor.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Aktiebolagslagen - nya ändringarna ska stärka aktieägares rättigheter

Till följd av SRD II trädde den 3 september 2020 några viktiga förändringar i Aktiebolagslagen i kraft. Ändringarna syftar till att stärka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bolagsstämma på distans - går det?

Många aktiebolag funderar nu på hur de ska lyckas genomföra sina inplanerade  bolagsstämmor i spåren av covid-19. Går det till exempel att ...

Läs artikeln