<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

4 nyttiga frågor för tillväxtbolag

Tillväxtfas ‹ Tillbaka till artiklarna

I dagens digitala tidsålder går allting snabbt. De tre snabbaste växande företagen i historien har helt digitala affärsidéer och små företag har idag många spännande verktyg och möjligheter för att kunna skala upp och expandera sin verksamhet. Men med möjligheterna följer även utmaningar. Vi går igenom fyra frågor som alla företag och entreprenörer med stora ambitioner gör gott i att fundera över innan de expanderar till nya marknader.

1. Hur ska vi välja att expandera?

När din verksamhet ska etablera sig utanför den lokala marknaden är det viktigt att fundera över bolagsform och struktur. Ska du starta dotterbolag eller bygga en struktur inom befintligt bolag? Att bygga en struktur inom befintligt bolag kan till exempel ske genom uppdelning av verksamhetsgren eller affärsområde. Ska du etablera verksamheten utomlands? Då kanske du snarare ska starta en filial i det aktuella landet.

Genom att etablera ett nytt dotterföretag avgränsas de juridiska riskerna för den nya verksamheten i det avgränsade dotterbolaget, vilket är den enskilt största fördelen med en aktiebolag-setup. Samtidigt kan andra expansionsformer ha andra fördelar. Fundera på vad som passar er och se till att ta fram bra underlag i samband med beslutsprocessen.

Se hur vi hjälper entreprenörer

2. När har vi ett fast driftställe?

Väljer du som entreprenör och företagare att etablera och testa företagets vingar utanför Sveriges gränser är det viktigt att veta om verksamheten kommer att ses som ett fast driftställe. Enligt internationell rätt är det till stora delar detta som avgör om du är skattepliktig. Detta är några kriterier som man går på i bedömningen:

  • Det ska finnas en särskild plats för affärsverksamheten.
  • Platsen ska användas stadigvarande och
  • affärsverksamheten ska helt eller delvis bedrivas från platsen.

Det är vanligt att företag ganska snart uppfyller kriterierna för fast driftställe när de inleder sin närvaro på en ny marknad. Det är därför viktigt att snabbt agera för att se över bästa möjliga struktur för hantering av skattefrågorna.

3. Har vi en plattform för tillväxt?

Är din organisation och ert affärssystem redo för tillväxt? Många framgångsrika expansiva företag satsar idag på digitala plattformar som kan expanderas och vara skalbara som affärssystem. En bra grund att utgå ifrån är systemen ska vara byggda för att kunna skalas upp och se till att man har digitala attestflöden och faktureringslösningar. I dag finns alla förutsättningar att lyckas med detta via molnbaserade lösningar och rätt setup.

4. Fokuserar vi på kärnverksamheten?

Ett avslutande klassiskt råd är att fokusera på kärnverksamheten. Det gäller även tillväxtbolag. Omge er av ett team som stöttar er under resan. Är du orolig för att anställa personal och låsa upp kostnader i en osäker expansionsfas? Ta då hjälp av ett eller flera lämpliga bollplank, som känner din verksamhet och kan hjälpa er att fokusera på rätt saker.

Exempelvis kan ni ta hjälp av externa styrelseledamöter, affärsrådgivare, skattespecialister, jurister, redovisningskonsulter eller revisorer. Se bara till att jobba med någon som har adekvat erfarenhet av liknande expansionsresor hos andra företag.

Se hur vi hjälper entreprenörer

Henrik Magnusson Luther

Henrik Magnusson Luther

Henrik Magnusson Luther arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad revisor. Han bloggar bland annat om tillväxtbolag, redovisning, intern kontroll och företagarfrågor.

Kontakt: 070-929 37 29, henrik.magnusson.luther@pwc.com

Lämna en kommentar