<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tillväxtplaner utomlands - några konkreta råd på vägen

Kvinna sitter vid skrivbord grön växt ‹ Tillbaka till artiklarna

Funderar du på att expandera din verksamhet utomlands? Vi hjälper dig med förberedelserna. Här redogör vi för ett antal skattemässiga frågor som du bör känna till och ta med i beräkningen.

Nu när det är enkelt att möta affärskollegor från olika delar av världen digitalt öppnas möjligheter för företag som vill etablera sig utomlands. Steget till att gå in på nya marknader utanför Sveriges gränser blir kortare när fysiska affärsresor kan ersättas med digitala möten hemma vid köksbordet eller i fritidshuset. Företag som vill etablera sig utomlands har många frågor att ta ställning till. 

Läs artikeln: Tillväxtplaner? Se till att ha svar på de här frågorna först 

Hur påverkas företagets beskattning?

Utöver de affärsmässiga aspekterna och funderingar kring kulturella skillnader är en av de frågor som ofta kommer upp tidigt hur en expansion utomlands påverkar koncernens beskattning, både i Sverige och utomlands. Vidare behöver man ta hänsyn till vilka formella krav och vilken rapporteringsskyldighet som finns när man som bolag börjar verka i flera länder. Här har vi sammanfattat några av de viktigaste sakerna att tänka på från ett skattemässigt perspektiv.

  • Några av de första och kanske viktigaste frågorna är förstås vilken legal form det nya företaget utomlands ska ha och hur den nya verksamheten ska finansieras. Valet står oftast mellan att starta en filial eller ett dotterbolag. 
    Läs artikeln: Dotterbolag eller filial - vilket ska jag välja?

  • Är indirekt skatt som moms och tull ett hot eller en möjlighet? De indirekta skatterna ökar i betydelse som intäktskälla för stater globalt, i synnerhet för moms samt övriga skatter på varor och tjänster. Säkerställ tidigt en korrekt hantering av moms, tull och punktskatt. Uppfyll lagkraven, undvik onödiga skattekostnader och minimera skatterisken och administrationen.

  • Globaliseringen och tillväxten inom internationell handel har gjort internprissättning till en nödvändighet för många företag. Men det innebär också att regelverk och lagar har blivit mer komplicerade. Se till att ha en strategi och modell för internprissättning som är hållbar över tid. En väldokumenterad struktur för internprissättning skapar möjligheter till bättre kontroll och styrning. Detta innebär fördelar som förbättrat kassaflöde och minskad administration.

  • Ett företags viktigaste tillgång är ofta personalen. Frågor kring hantering av internationell arbetskraft är ett komplext område som är i ständig förändring. Här gäller det att ha koll på efterlevnad av anställdas individuella löneanmälnings-, invandrings- och skatteregistreringskrav på en internationell nivå. Detta för att minimera företagets och de anställdas skatterisker och skapa utrymme att fokusera på att kunna utveckla och expandera affärsverksamheten.

  • Sedan några år tillbaka finns en skyldighet för bolag och rådgivare att rapportera vissa typer av gränsöverskridande arrangemang till lokala skattemyndigheter. Rapporteringsskyldigheten bygger på ett EU-direktiv, DAC 6, som implementerades i svensk lag i juli 2020. Länderna har valt att tillämpa direktivet lite olika varför reglerna kan skilja sig åt. Gemensamt är dock att sanktionsavgifterna för utebliven rapportering ofta är höga varför det gäller att hålla koll på vad som gäller i varje land. 

Vill du veta mer?

Vi förstår att dina beslut inte alltid bara handlar om affärer. De är också personliga. Därför hjälper vi dig att hantera ditt ägande och tillväxtresan i företagets olika skeden, även i tider av snabb förändring och stor osäkerhet. Vår unika arbetsmodell tar hänsyn till dina behov, både som ägare och som företagsledare.

Vi på PwC kallar modellen för Owner’s Agenda. Modellen förklarar på ett enkelt sätt vår holistiska syn på finansiella och strategiska överväganden, från företagsledning och kontroll till generationsskifte och teknikfrågor. Det handlar om att äga och driva företag.

Lär dig mer om skatt utomlands på Worldwide Tax Summaries.

Läs mer om Owner's Agenda

Annika Svanfeldt & Andreas Stranne

Annika Svanfeldt & Andreas Stranne

Annika Svanfeldt och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.

Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar