Läs artikeln

Tänk på att övergången till K3 kan påverka avskrivningarna

Vid övergången till det nya redovisningsregelverket K3 ska företag räkna om jämförelseåret och då tillämpa de nya redovisningsprinciperna. ...

Läs artikeln
Dela