Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Lena Wallén

Lena Wallén arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med bland annat skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrättsföreningar.
010-212 47 91
Lena Wallén works at PwC’s Stockholm office on tax issues relating to properties and housing cooperatives.
+46 10-212 47 91

lena.wallen@pwc.com

Högre skatt för många medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar

Av Lena Wallén, 22 september 2016

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orange.pngSedan årsskiftet har det skett stora förändringar när det gäller skatten för de boende i oäkta bostadsrättsföreningar. Dessa förändringar leder i många fall till en ökad skattekostnad.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Fler bostadsrättsföreningar kan komma att klassas som ”äkta”

Av Lena Wallén, 23 maj 2016

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.pngKammarrätten avviker från Skatteverkets praxis vid prövning av om en bostadsrättsförening ska anses vara ”äkta” eller ”oäkta”. Kammarrätten anser bland annat att bostadsrättsföreningens listor med jämförelsehyror är relevanta och att det saknas stöd för att reducera hyresvärdet på grund av medlemmarnas ansvar för lägenheternas inre underhåll.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Ingen ljusning i budgetpropositionen för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar

Av Lena Wallén, 2 oktober 2015

Regeringens budgetproposition innehåller ingen ny förlängning av lättnadsreglerna efter utgången av 2015 för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Lättnadsreglerna upphör för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar

Av Lena Wallén, 26 augusti 2015

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orangeI år är sista året som medlemmarna i oäkta bostadsrättsföreningar får beräkna ett lättnadsbelopp för att minska skatten på bostadsförmånsvärdet. Dagens lättnadsregler kommer nämligen inte att förlängas efter år 2015 enligt regeringens förslag.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Ny prövning om bostadsrättsandelar är näringsbetingade vid en försäljning

Av Lena Wallén, 17 augusti 2015

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundySkatterättsnämnden har vid en förnyad prövning kommit fram till att bedömningen av bostadsrättsföreningens status är vid tidpunkten för Bolagets försäljning av bostadsrättsandelarna. Liksom vid tidigare prövning konstaterar Skatterättsnämnden att andelarna kommer att vara näringsbetingade och att Bolagets vinst vid försäljningen därmed blir skattefri.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Ompröva bostadsuppskovet och få pengar tillbaka

Av Lena Wallén, 20 maj 2015

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orangeGenom att begära omprövning hos Skatteverket av tidigare deklarationer får du tillbaka den skatt som du årligen har betalat på uppskovsbeloppet från en tidigare bostadsförsäljning.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Skattefri vinst vid försäljning av andelar i bostadsrättsförening

Av Lena Wallén, 10 april 2015

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orangeKammarrätten anser att andelarna i bostadsrättsföreningen i aktuellt fall är näringsbetingade och att vinsten vid försäljningen därmed är skattefri.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Återförvisat förhandsbesked angående näringsbetingade andelar i bostadsrättsförening

Av Lena Wallén, 25 mars 2015

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundyHögsta förvaltningsdomstolen har återförvisat Skatterättsnämndens förhandsbesked då Skatterättsnämnden borde ha analyserat frågan om tidpunkten för bedömningen av bostadsrättsförenings status.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Beslut om beskattning vid försäljning av privatbostadsrätt

Av Lena Wallén, 3 februari 2015

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orangeHögsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att en person med hemvist i Frankrike ska beskattas för vinst på försäljningen av en bostadsrätt trots att personen inte är medlem i bostadsrättsföreningen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Högre skatt på bostadsförmånen i oäkta bostadsrättsföreningar

Av Lena Wallén, 28 januari 2015

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundyDen kraftigt sänkta statslåneräntan medför i praktiken att skatten på bostadsförmånen i oäkta bostadsrättsföreningar blir högre redan detta inkomstår jämfört med inkomståret 2014.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.