Verklig huvudman – detta måste du som företagare ha koll på!

business_group.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Är du företagare? Då berörs du sannolikt av de nya reglerna att anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Reglerna, som berör cirka 800 000 företag, gäller från och med 1 september 2017 och anmälan ska vara gjord senast 1 februari 2018. Om anmälan uteblir eller är felaktig kan ditt företag få böter.

Vad är en verklig huvudman?

Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. En verklig huvudman är alltid en fysisk person. Definitionen av verklig huvudman har förändrats under 2017 på grund av ett nytt lagförslag baserat på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet ska varje EU-land ha ett centralt register över verkliga huvudmän.

Vilka berörs av de nya reglerna?

Cirka 800 000 företag i Sverige berörs – aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, bankaktiebolag, försäkringsaktiebolag och Europabolag.
Det finns undantag avseende anmälningsplikten, till exempel behöver följande bolag inte anmäla verklig huvudman: börsbolag (i Sverige omfattas aktier noterade på Nasdaq Stockholm och NGM), enskild näringsverksamhet och enkla bolag samt vissa andra organisationer.

Vad innebär reglerna att anmälan verklig huvudman?

Från och med 1 september 2017 gäller en särskild anmälningsskyldighet där företag ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.

Anmälan kan göras från den 1 september 2017 och ska senast vara gjord den 1 februari 2018. Anmälan görs elektroniskt på Bolagsverket av behörig företrädare för företaget.

Utöver anmälningsplikten har företaget även skyldighet att utreda och dokumentera vem som är bolagets verkliga huvudman. Ett bolag ska ha tillförlitliga uppgifter om vem det är samt den verkliga huvudmannens omfattning och intresse i bolaget. Ett bolag ska på begäran av myndighet lämna ut informationen.

Om verklig huvudman inte anmäls frivilligt eller är ofullständig kan bolaget, verkställande direktör, styrelseledamot eller motsvarande befattningshavare få böter.

Nya företag som registreras från och med den 1 september 2017 har fyra veckor på sig att anmäla verklig huvudman.

De företag som registrerats i augusti 2017 måste anmäla senast den 30 september 2017.

Vad är syftet med den nya lagstiftningen?

Registrets syfte är att organisationer som kommer i kontakt med bolaget ska kunna kontrollera vem som är bolagets verkliga huvudman, vilket i sin tur försvårar penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är särskilt viktigt för bland annat banker, vilka har skyldighet att känna sina kunder. Även andra företag har ofta nytta av information om kunders, leverantörers och samarbetspartners verkliga huvudman i bedömningen av affärer och transaktioners risk. Registreringen är även till förmån för finanspolisen och andra myndigheter som bekämpar ekobrott.

Är du osäker på vad som behöver göras är det lämpligt att stämma av med din revisor eller redovisningskonsult.

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 

Hanna Singh

Hanna Singh

Hanna Singh arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad som rådgivare och auktoriserad revisor. Hon bloggar bland annat om redovisning, revision, regelverk och företagarfrågor.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta domstolen tydliggör reglerna om låneförbud

Att låna pengar från sitt eget aktiebolag är inte tillåtet. Högsta domstolen har nu genom ett avgörande klarlagt att de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tillväxtplaner? Se till att ha svar på de här frågorna först!

Du vill att företaget ska växa men när är rätt timing, på vilket sätt ska tillväxten ske och hur får du med dig alla på tåget? Vi går ...

Läs artikeln