<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

En suppleant har väl inget ansvar - eller?

Semester för dina anställda - de vanligaste frågorna och svaren ‹ Tillbaka till artiklarna

Att vara suppleant i en bolagsstyrelse ses ofta som en ren formalitet utan större betydelse. Men även en suppleant kan komma att få ett stort ansvar i ett aktiebolag. Här förklarar vi vad som gäller. 

Många företag ägs av en eller ett fåtal personer. I dessa företag är det vanligt att styrelsen inte har någon självständig funktion utan i praktiken endast har registrerats för att uppfylla kraven i aktiebolagslagen (ABL). Det är dock viktigt att tänka på att en styrelseledamot förutsätts hålla sig informerad om bolagets verksamhet och ställning, och att även en suppleant kan komma att få stort ansvar. Man ska därför inte behandla valet av suppleanter som en ren formaliafråga utan säkerställa att den som utses är medveten om vad som förväntas av en suppleant.

Läs också: 3 saker du alltid har ansvar för som styrelseledamot

Låt mig illustrera detta genom ett exempel:

Efter många år som anställd inom en stor koncern startar Anna eget med företaget Anna kommunikation AB som ska sälja kommunikationstjänster till företag. Hon tänker driva företaget på egen hand och ska därför äga alla aktier och vara ensam styrelseledamot. Anna känner till att om styrelsen i ett aktiebolag har färre än tre ordinarie ledamöter måste det finnas minst en suppleant. Hon frågar sin make Thomas, som jobbar som IT-konsult, om han kan tänka sig att bli registrerad som suppleant. ”Det innebär ju inget ansvar och är ändå bara en ren formalitet”, säger Anna till honom. Thomas undrar nu om Anna har rätt. Har en suppleant något ansvar enligt ABL och vad innebär det i så fall?

Ett begränsat ansvar - som kan bli stort

Anna har rätt så till vida att suppleantens ansvar är mycket begränsat så länge den ordinarie ledamoten utför sitt styrelsearbete. Det är dock viktigt att tänka på att vissa regler i ABL, som till exempel låneförbudet, även omfattar styrelsesuppleanter.

Läs också: Låna pengar av ditt aktiebolag - därför är det förbjudet!

Om den ordinarie ledamoten inte längre kan utföra sitt uppdrag träder suppleanten omedelbart in i ledamotens ställe och får därmed automatiskt samma ställning som en ordinarie ledamot. En suppleant kan då bli personligt ansvarig om styrelsen exempelvis bryter mot ABL eller om bolaget inte redovisar och betalar in skatter, avgifter och moms i tid.

Om Anna skulle avlida, avgå, förlora sin behörighet att vara styrelseledamot eller drabbas av allvarlig sjukdom, får alltså Thomas omgående ett mycket stort ansvar. Bland annat tar han över ansvaret för bokföringen och måste även skriva under årsredovisningen och bolagets inkomstdeklaration. 

Även en suppleant kan alltså få ett stort ansvar i ett aktiebolag. Problemet med att hitta en lämplig suppleant kan förstås vara särskilt stort i enmansföretag och det är vanligt att ägaren utan närmare eftertanke föreslår exempelvis sin sambo, make/maka eller någon annan familjemedlem som suppleant. Som exemplet visar är det ändå viktigt att välja suppleanten med omsorg, eftersom denne löpande bör följa med i vad som händer i bolaget och hålla sig informerad för att kunna rycka in med kort varsel om det skulle visa sig bli nödvändigt. 

 Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här!

Jan Schütz

Jan Schütz

Jan Schütz har arbetat på PwC sedan 2004 och är verksam som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Han har långvarig erfarenhet av rådgivning till ägarledda företag och dess ägare i samband med omstruktureringar, ägarförändringar, generationsskiften och andra transaktioner. Jan ansvarar också för utbildningar och är en van föredragshållare och skribent.
Kontakt: 010-212 52 30, jan.schuetz@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sommarlyssning från Almedalen

Vi hade fullt med besökare på våra totalt 15 seminarier under Almedalsveckan 2024. Tillsammans med inbjudna talare diskuterade PwC:s ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ekonomiavdelningen behöver superkrafter inom AI och tech

I samband med PwC:s event CFO-dagen i maj frågade vi CFO:er och ekonomichefer om vilka omvärldsfaktorer som påverkar dem mest just nu, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Vårdens recept för storskalig AI-implementering

För att säkerställa och förbättra patientsäkerheten, vårdkvaliteten och medarbetarnas arbetsmiljö behöver vården fortsätta att ...

Läs artikeln