<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

En suppleant har väl inget ansvar - eller?

Semester för dina anställda - de vanligaste frågorna och svaren ‹ Tillbaka till artiklarna

Att vara suppleant i en bolagsstyrelse ses ofta som en ren formalitet utan större betydelse. Men även en suppleant kan komma att få ett stort ansvar i ett aktiebolag. Här förklarar vi vad som gäller. 

Många företag ägs av en eller ett fåtal personer. I dessa företag är det vanligt att styrelsen inte har någon självständig funktion utan i praktiken endast har registrerats för att uppfylla kraven i aktiebolagslagen (ABL). Det är dock viktigt att tänka på att en styrelseledamot förutsätts hålla sig informerad om bolagets verksamhet och ställning, och att även en suppleant kan komma att få stort ansvar. Man ska därför inte behandla valet av suppleanter som en ren formaliafråga utan säkerställa att den som utses är medveten om vad som förväntas av en suppleant.

Läs också: 3 saker du alltid har ansvar för som styrelseledamot

Låt mig illustrera detta genom ett exempel:

Efter många år som anställd inom en stor koncern startar Anna eget med företaget Anna kommunikation AB som ska sälja kommunikationstjänster till företag. Hon tänker driva företaget på egen hand och ska därför äga alla aktier och vara ensam styrelseledamot. Anna känner till att om styrelsen i ett aktiebolag har färre än tre ordinarie ledamöter måste det finnas minst en suppleant. Hon frågar sin make Thomas, som jobbar som IT-konsult, om han kan tänka sig att bli registrerad som suppleant. ”Det innebär ju inget ansvar och är ändå bara en ren formalitet”, säger Anna till honom. Thomas undrar nu om Anna har rätt. Har en suppleant något ansvar enligt ABL och vad innebär det i så fall?

Ett begränsat ansvar - som kan bli stort

Anna har rätt så till vida att suppleantens ansvar är mycket begränsat så länge den ordinarie ledamoten utför sitt styrelsearbete. Det är dock viktigt att tänka på att vissa regler i ABL, som till exempel låneförbudet, även omfattar styrelsesuppleanter.

Läs också: Låna pengar av ditt aktiebolag - därför är det förbjudet!

Om den ordinarie ledamoten inte längre kan utföra sitt uppdrag träder suppleanten omedelbart in i ledamotens ställe och får därmed automatiskt samma ställning som en ordinarie ledamot. En suppleant kan då bli personligt ansvarig om styrelsen exempelvis bryter mot ABL eller om bolaget inte redovisar och betalar in skatter, avgifter och moms i tid.

Om Anna skulle avlida, avgå, förlora sin behörighet att vara styrelseledamot eller drabbas av allvarlig sjukdom, får alltså Thomas omgående ett mycket stort ansvar. Bland annat tar han över ansvaret för bokföringen och måste även skriva under årsredovisningen och bolagets inkomstdeklaration. 

Även en suppleant kan alltså få ett stort ansvar i ett aktiebolag. Problemet med att hitta en lämplig suppleant kan förstås vara särskilt stort i enmansföretag och det är vanligt att ägaren utan närmare eftertanke föreslår exempelvis sin sambo, make/maka eller någon annan familjemedlem som suppleant. Som exemplet visar är det ändå viktigt att välja suppleanten med omsorg, eftersom denne löpande bör följa med i vad som händer i bolaget och hålla sig informerad för att kunna rycka in med kort varsel om det skulle visa sig bli nödvändigt.  Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här!

Jan Schütz

Jan Schütz

Jan Schütz is working at PwC´s office in Jönköping as a tax adviser.
Contact: +46 (0)10-212 52 30, jan.schuetz@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Vad kan vi lära oss av världens bästa pensionssystem?

Sveriges pensionssystem har tappat ytterligare en placering i konsultbolaget Mercers globala pensionsstudie och hamnar på nionde plats av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Valdeltagandet i EU-valet synliggör klyftor i samhället

PwC:s och Järvaveckan Researchs rapport om valdeltagandet i EU-valet 2019 synliggör att det finns stora klyftor i samhället i vilken ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Digital identitet - skydda verksamheten med rätt system och processer

I dagens digitala värld använder vi som privatpersoner vår digitala identitet till olika tjänster på nätet. Även medarbetare har en digital ...

Läs artikeln