<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nu stänger vi snart böckerna för 2022

Hund och människa vilar vid julgran ‹ Tillbaka till artiklarna

Med drygt en vecka kvar av 2022 vill vi passa på att summera året. Kanske har du lite mer luft i almanackan i mellandagarna och har tid att återuppleva två av höstens stora events ESG-dagen och Kunskapsdagen eller läsa några av årets artiklar på Företagarbloggen, se våra tips nedan. Vi lyfter här även några av de lagar som träder i kraft den 1 januari 2023.

Det har varit ett omvälvande år på många sätt: Rysslands krig i Ukraina, hög inflation, vikande konjunktur och kraftiga svängningar i elpriser. Allt detta påverkar dig som företagare och ställer nya krav på att ställa om för att kunna fortsätta utveckla verksamheten framgångsrikt. Samtidigt ser vi i våra möten med er vilken fantastisk vilja och kraft ni har. Med det sagt vill vi passa på att önska en god avslutning på året och hoppas att 2023 innebär fler möjligheter än utmaningar. 

Tips om läsning och events 

Här delar vi med oss av fem tips på bloggartiklar väl värda att läsa igen eller för första gången om du missat dem. 

Du hittar fler artiklar på pwc.se/foretagarbloggen  

Titta gärna även på inspelningar från höstens events:

Nya lagar och regler från och med den 1 januari 2023

Här presenteras ett urval av nya lagar och regler som börjar gälla från och med 1 januari 2023. 

 • Förstärkt jobbskatteavdrag för personer över 65 år
  Skatten sänks för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta. Cirka 400 000 personer berörs av skattesänkningen som i snitt är drygt 1 900 kronor/år. 

 • Nuvarande reseavdrag behålls och förstärks 
  Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor/ mil.

  Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor/mil. För resor med eldrivna förmånsbilar behålls dock dagens regler. 

  Avdragen för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil höjs till 25 respektive 12 kronor/mil. För resor med eldrivna förmånsbilar behålls dock dagens regler.

 • Skattereduktionen för installation av solceller stärks
  Inom ramen för det gröna avdraget höjs skattereduktionen för installation av solceller från 15 till 20 procent. Det innebär att du kan dra av upp till 20 procent på fakturan för arbete och material. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person/år och en köparen måste ha tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot.

 • Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel
  Skatten på bensin och diesel sänks med motsvarande 1 krona per liter. Skattesänkningen görs utifrån gällande indexeringsregler och ska gälla i tre år.

 • Skattenedsättning på jordbruksdiesel förlängs till och med 31 december 2023
  Omkring 26 000 företag beräknas omfattas av skattesänkningen.

 • Ändringar i upphovsrättslagen 
  Lagändringarna, som bygger på ett EU-direktiv, innebär bland annat att upphovsrätten inskränks för att underlätta undervisning och forskning, men även att tidningsföretag ska kunna få ersättning när deras material återanvänds på internet. 

  Samtidigt regleras nu ansvaret när användarna själva laddar upp material på digitala plattformar. Leverantörer av dessa plattformar ska ingå avtal med de rättsinnehavare som så önskar men det blir också skyldiga att agera om material laddas upp mot rättsinnehavarens vilja.

 • Skatten på avfallsförbränning tas bort
  Företag som är registrerade för avfallsförbränningsskatt avregistreras automatiskt i samband med att skatten tas bort. Dock behöver en deklaration för för det avfall som förts in på en avfallsförbränningsanläggning eller en samförbränningsanläggning till och med den 31 december 2022 lämnas in.

 • Tillfälligt slopad förmånsbeskattning av gratis elbilsladdning på jobbet
  Den som får ladda sin egen bil eller förmånsbil gratis på arbetsplatsen ska enligt dagens regler förmånsbeskattas. Förslaget innebär att förmånsbeskattningen slopas till och med sista juni 2026. 

Läs också: Budgetpropositionen för 2023 - så här ser skatteförslagen ut

Välkommen att kontakta oss!

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg. My arbetar med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag. Andreas är skatterådgivare för entreprenörsledda och privatägda bolag.
My: 070-929 28 92, my.liden@pwc.com
Andreas: 070-929 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar