<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattebarometern 2021 - företag brottas med skattehantering

Kvinna på kontor ‹ Tillbaka till artiklarna

Med ett år kvar till valet och ett uteblivet januariavtal så växer osäkerheten om skattepolitikens framtida utformning. I PwC:s undersökning Skattebarometern så är resultaten däremot tydliga - många företag brottas med en växande hantering av skatter. Bland övriga resultat märks ett ökat stöd för grön skatteväxling och önskemål om utveckling av 3:12-reglerna. Ta del av hela resultatet här.

Den skatteadministrativa bördan blir allt tyngre för många bolag. 32 procent av de undersökta företagen menar att de lägger mer tid på skattehantering nu än för fem år sedan, samtidigt som bara åtta procent anser att tidsåtgången har minskat. Undersökningen ger tydliga signaler om att det finns ett förenklingsbehov när det gäller skattehantering. Den uteblivna skattereformen måste nu ersättas genom ett strukturerat helhetsgrepp på svenska företags skattesituation.

Ökat stöd för grön skatteväxling

Resultaten visar även att andelen bolag som förespråkar en grön skatteväxling har ökat till 77 procent från förra årets notering på 68 procent. Klimatfrågorna hamnar allt mer i fokus för näringslivet. Det här är en utveckling som vi även ser inom vår verksamhet där skatt som hållbarhetsfråga växer i betydelse. Det finns en förväntan om att företagen ser på skatt som en del av ett samhällsansvar och inte enbart som en kostnad.

Andra intressanta resultat från årets undersökning är:

  • Fler bolag vill se sänkt inkomstskatt på arbete. Företagen fortsätter att lyfta sänkta arbetsgivaravgifter som den viktigaste enskilda åtgärden inom skatteområdet. Samtidigt klättrar inkomstskatter på listan över skatter som bör prioriteras att sänka - från 19 procent förra året till 30 procent i år.
  • Regionala skatter som framtida alternativ till skatteutjämning. Frågan om skatteutjämning är en viktig del av diskussionen om framtidens samhälle och förutsättningarna för en levande landsbygd. Här visar resultaten att närmare hälften av bolagen nu förespråkar varierade regionala skatter på företagande som ett alternativ. Allra mest positiva är de mindre och medelstora bolagen.
  • De mindre och medelstora bolagen vill utveckla 3:12-reglerna. Enligt undersökningen så är det framförallt mindre och medelstora bolag vill se förändringar av regelverket i en riktning som gynnar Sveriges företagare. I första hand är det sänkt skattesats vid utdelning och kapitalvinst som bolagen vill se förändringar kring.
  • Tjänstepensionen och personaloptioner kan lösa kompetensbrister. Personaloptioner och utvecklade pensionslösningar ses som viktiga delar för den framtida kompetensförsörjningen. 4 av 10 mindre eller medelstora bolag skulle överväga att införa ett incitamentsprogram för medarbetarna om regelverket för personaloptioner förändrades. Även pensionslösningar ses allt mer som kompetensmagneter och 13 procent av de mindre eller medelstora bolagen planerar för höjd tjänstepension redan under de närmaste tre åren.

Ladda ner Skattebarometern 2021 här

Om PwC:s undersökning Skattebarometern 2021

Undersökningen fokuserar på svenska bolags åsikter om skatter. 325 bolag har medverkat, fördelat på 100 större bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap eller med en omsättning på minst en miljard SEK, samt 225 mindre och medelstora bolag med en omsättning på 50-500 miljoner SEK. Intervjuerna ägde rum via telefon och genomfördes av undersökningsföretaget Norstat under våren 2021.

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo är skatterådgivare på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm. Ulrika fokuserar på området nationell och internationell företagsbeskattning för mindre och medelstora företag och Oscar fokuserar på skattefrågor för bland annat familje- och entreprenörsledda bolag.
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Snart bokslut: Har du förberett årets nedskrivningstest?

Bokslutet närmar sig och årets nedskrivningsprövning står för dörren. Många företag betraktar detta som en administrativ formalitet. Andra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tips inför årsskiftet för dig som företagare

Vi närmar oss slutet av 2023. Med ett bra avslut kan du enklare planera och välkomna ett nytt år med nya möjligheter. Cybersäkerhet, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny visselblåsarlag - det här gäller för företagare

En visselblåsarfunktion underlättar för organisationer att upptäcka missförhållanden och den är avgörande för att förebygga och bekämpa ...

Läs artikeln