Så tar du in rätt kompetens i styrelsen

TM_Gruppmöte_fastighet ‹ Tillbaka till artiklarna

För ett växande företag är styrelsen en viktig kugge i utvecklingen. Frågan är – vilka personer ska du ta in? Här är sex personlighetstyper som kan göra underverk i företagets styrelse.

I tider av expansion och tillväxt för ditt företag är det viktigt att hänga med i bolagets utveckling. Att utöka styrelsen med rätt kompetens är en väg att gå för att nå högre nivåer. Beslutet är viktigt och stort för dig, eller er, som är ägare, särskilt om styrelsen tidigare bara bestått av er själva. När beslutet om utökad styrelse är taget och du tar in externa personer i bolaget bör du fråga sig vilken kompetens som behövs? Det beror på. Men ”rätt person på rätt plats” är ett bra tankesätt.

Hur hittar man rätt kompetens till styrelsen? 

Det finns många frågor man bör ställa sig när man tar in en ny person, eller profil, i sitt bolag. Tanken är att personen ska addera det värde som ditt företag behöver. Ställ dig själv den här typen av frågor: Vilket mervärde kan en person på 60+ bidra med för ett företag som tillverkar modeartiklar och vänder sig till en målgrupp på personer som är mellan 15-25 år? Har vi behov av någon som kan analysera och ta beslut utifrån företagets ekonomi? Eller är det snarare en nytänkare som utmanar normer vi behöver?

Här är några exempel på personer/profiler som skulle gynna det expanderande bolaget. Ditt företag kanske inte behöver alla personlighetstyper, just därför är analysen av era behov så viktig.

6 personlighetstyper som gör underverk i styrelsen

1. Analytikern/ekonomen 

Även om du har din revisor till hjälp finns det all anledning att ha en skarp analytiker eller ekonom som förstår kopplingen mellan resultaträkning och balansräkning, bolagets kassaflöde, lönsamhet etcetera.   

2. Branschkännaren

Att få in en person som har specialiserat sig på den verksamhet som bolaget bedriver kan vara väldigt värdefullt och kan ge konkurrensfördelar.

3. Kontaktskaparen/säljaren

Företaget kanske har god potential men når inte ut till rätt kunder eller samarbetspartners? I ett sådant läge kan en person med brett kontaktnät vara en bra tillgång i företaget.

4. Idésprutan

När man jobbar med det operativa och inte har tid till reflektion kan det ibland vara svårt att vara kreativ. Personer med många idéer kan vara den vitamininjektion som behövs för att företaget ska ta nästa kliv.

5. Digitalisten

En styrelse i ett växande företag måste ha digital kompetens i styrelsen. Det bästa är förstås om alla har en digital förståelse, men en person med strategisk spetskompetens om digitala affärsmodeller kommer att vara ovärderlig. Faktum är att en nyligen genomförd undersökning visar att många styrelser, även i större bolag, saknar den digitala kompetens som behövs.

6. En vän av ordning 

Någon som ser till att formalia är på plats och att bolaget följer de lagar och regler som krävs är bra i alla styrelser. Den här personen är ofta den som ser till att de beslut som tas i bolaget också blir genomförda.

Få ett skarpare strategiskt fokus med hjälp av Styrelsecoaching

Vad innebär tjänsten Styrelsecoaching?
Genom en fem timmar lång workshop där vi kombinerar utbildning med konkreta övningar hjälper vi er att skapa ett mer framgångsrikt styrelsearbete. Exempel på övningar är att ta fram en årsplan för styrelsearbetet eller att göra en mindre riskanalys. Innehållet anpassas utifrån era behov vilket vi stämmer av innan workshopen genom en onlinebaserad styrelseutvärdering.
Vill du veta mer om styrelsecoaching?
Fatih Özcelik

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik arbetar på PwC:s kontor i Sundsvall som revisor. Han bloggar bland annat om organisation, ekonomistyrning, revision och regelverk.
010-2129049

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattenyheter i höstbudgeten - så här ser regeringens förslag ut

Regeringen har lämnat över höstbudgeten för 2022 till riksdagen. Ett av förslagen är att utvidga reglerna för kvalificerade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet - vilka är kraven?

Har du startat eget aktiebolag och tänker utföra arbetsuppgifter som du tidigare har haft som anställd? Då är det viktigt att du tar reda ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Gamer, youtuber eller influencer? Inkomst att deklarera

Är du aktiv inom e-sport eller andra aktiviteter på internet och sociala medier? För 2021 ska inkomster som överstiger 20 135 kr deklareras ...

Läs artikeln