<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så når du målen i din affärsplan

‹ Tillbaka till artiklarna

Nå målen i din affärsplan

Vill du få större effekt när du sätter upp mål och affärsplan för ditt företag? Skapa en actionkultur genom några smarta förändringar – så här gör du!

För att nå målen i din affärsplan krävs tydlighet

Min erfarenhet är att vi nordbor, och kanske särskilt vi svenskar, är lite för snälla mot varandra. Småföretagare är i regel mer beroende av sina anställda än lite större bolag och ser det som en orsak att inte ställa för stora krav på sin omgivning.  Går jag för rakt på sak när jag beskriver det som en "mjukiskultur"?  Tydlighet och regelbunden uppföljning är inte farligt – ingen anställd mår dåligt av tydlighet. Det kan vara obekvämt att vara chef och följa upp resultat, men det är värt mödan i slutändan.

Involvera fler medarbetare

En annan vanlig orsak till att mål i verksamheter inte uppnås är att affärsplanens innehåll ibland landar lite för högt upp i organisationen. De som verkligen kan påverka och göra skillnad blir inte tillräckligt involverade och tillräckligt dedikerade uppgiften. Några köper in konsulter för att lyckas med att uppfylla sina planer. Personligen föredrar jag att närmsta chef involveras i arbetet samt att man förankrar och delar ut aktiviteter på individnivå, det vill säga tydliggör vad varje medarbetares del av det stora målet är. Kan alla medabetare svara på frågan: Hur kan jag påverka slutresultatet? Då har du kommit långt.

Två sätt att skapa en actionskultur:

  • Mina reflektioner kring lyckade företagsledare och ledningsgrupper är att de i sina affärsplaner satt upp färre mål och tillsatt en högre grad av uppföljning och konsekvens. En aktiv chef som engagerar sig gör stor skillnad.

  • Behöver du starthjälp, köp in en konsult som hjälper dig igång. Men jag anser att en bra organisation måste äga dessa frågor själva. Vi måste väl i grunden vara de bästa att sätta, förstå och följa upp våra egna mål.
 Läs också: Skriv bästa affärsplanen - 5 smarta tips!

Här kan du lätt få svar på ytterligare frågor kring mål i din affärsplan!

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Att leda när företaget växer

När företaget expanderar ställs ledarskapet på sin spets. Organisationen ska formas, målen ska sättas och engagemanget genomsyrar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skala upp företaget - så går du från ägarlett till ägarstyrt

Många ägarledda företag har utmaningar i att nå uppsatta kortsiktiga och långsiktiga mål för verksamheten. Många gånger finns det en tydlig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ändrad lagstiftning om avstämning vid korttidsstöd - det här gäller

Det statliga stödet för korttidsarbete har gjort det möjligt för flera svenska företag att driva sina verksamheter vidare under ...

Läs artikeln