Så ser vd:ar i privatägda bolag på rekrytering

Så ser vdar i privatägda bolag på rekrytering.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Så ser vdar i privatägda bolag på rekrytering.jpgÄr du företagsägare och vill veta hur vd:ar i större privatägda bolag tänker kring rekrytering? Vad värdesätter de mest hos en anställd och hur blir man en attraktiv arbetsgivare? Få reda på svaren i vår fördjupning av CEO Survey 2017 där vi fokuserat på privatägda bolag.

Vi på PwC har frågat 781 vd:ar i privatägda bolag i 79 länder om möjligheter och utmaningar under det kommande året. Rekrytering av rätt kompetens ligger högt på agendan för alla företag, särskilt nu när teknik gör det möjligt att automatisera de flesta rutinuppgifter. Därför prioriterar de flesta företag idag färdigheter som maskiner inte kan ersätta.

Detta värdesätter man mest hos en anställd:

55 procent av vd:ar i privatägda bolag svarar att de kommer rekrytera under det kommande året. Dessa färdigheter värderas högst i ett privatägt bolag:

 1. Problemlösning 79%
 2. Ledarskap 72%
 3. Anpassningsförmåga 63%
 4. Kreativitet och innovationsförmåga 60%
 5. Digital kompetens 30%
Läs också: Anställa för första gången – så tänker du rätt

Här är deras bästa tips på hur du blir en attraktiv arbetsgivare och behåller den personal du redan har:

 • Tänk på vad som utmärker dig som arbetsgivare – många privata företag kan erbjuda en genuin arbetskultur när det gäller stöttning och samarbete, särskilt i familjeägda företag.
 • Värdera era värderingar! Dagens talanger attraheras av organisationer som de kan vara stolta att arbeta för – företag som delar deras egna värderingar. Detta är särskilt viktigt för millennials.
 • Var flexibel: en bra balans mellan arbete och fritid är värdefullt idag och möjligheten att kunna sitta var som helst och jobba är en del av det.
 • Var öppen för nytänkande oavsett varifrån det kommer. Idag kommer innovationer inte bara från ett labb eller en utvecklingsavdelning. Främja kreativitet och belöna nya idéer oavsett var de uppstår.
 • Ge människor friheten att lyckas. Låt de ta sina egna beslut och ägarskap över sina projekt. När det kommer till kritan handlar allt om förtroende.
 • Var öppen för nya sätt att ge incitament till anställda och deras karriär.
 • Behåll en professionell approach även när åsikter mellan ägare går isär.
 • Kom ihåg att nöjda medarbetare är det bästa rekryteringsverktyget!

Vill du veta mer om vd:ars syn på möjligheter och utmaningar i större privatägda företag världen över?

Ladda ner rapporten här: CEO Survey 2017 – Private Company View

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-212 52 91
Peter Hellqvist works with tax issues at PwC’s office in Stockholm, focusing on matters such as owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 52 91

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Aktiebolagslagen - nya ändringarna ska stärka aktieägares rättigheter

Till följd av SRD II trädde den 3 september 2020 några viktiga förändringar i Aktiebolagslagen i kraft. Ändringarna syftar till att stärka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bolagsstämma på distans - går det?

Många aktiebolag funderar nu på hur de ska lyckas genomföra sina inplanerade  bolagsstämmor i spåren av covid-19. Går det till exempel att ...

Läs artikeln