<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Därför gör din revisor en kontrollinventering

bank-kapital-trender-2019-640x360 ‹ Tillbaka till artiklarna

Har du ett företag med lager? Då kan din revisor komma på besök och göra en kontrollinventering. Här förklarar jag varför. 

Alla företagare som driver en verksamhet där man har ett lager måste göra inventering. En av anledningarna till detta är att man ska kunna ge en rättvisande bild av företagets resultat, och det kan man inte göra om man inte har koll på hur lagret ser ut. Här kommer också revisorn in i bilden; eftersom vi har i uppgift att uttala oss om företagets ekonomi kan det vara så att vi gör en kontrollinventering. Anledningen är att vi behöver granska riktigheten i den inventering som företaget redan har gjort på egen hand.

Därför behövs kontrollinventeringen

Jag har genom årens lopp fått en hel del frågor av kunder kring orsaken till att vi måste kontrollinventera när kunden redan gjort sin egen inventering. Egentligen hänger allt ihop. För att revisorn ska kunna uttala sig om att bilden av företagets resultat är rättvisande, bör hon eller han se över lagrets existens och skick. Det vanligaste är att man utför kontrollinventeringen i anslutning till balansdagen (sista dagen på räkenskapsåret) för att få så precisa siffror som möjligt. Kontrollen kan också ske tidigare, men då måste revisorn fånga upp händelserna däremellan. Ibland kan det vara praktiskt ogenomförbart att kontrollräkna eller att göra en kontrollinventering, då måste revisorn ta till alternativa granskningsåtgärder. I de fall inte heller det är möjligt, finns risk att revisionsberättelsen blir oren.

Så går en kontrollinventering till

Den internationella standarden (ISA) som revisorer följer kräver att revisorn utför olika granskningsåtgärder om varulagret är väsentligt i förhållande till bolagets ekonomi i övrigt. Det vill säga – om lagret har en stor betydelse för hur företagets ekonomi ser ut. Vad som är väsentligt är upp till varje revisor att bedöma utifrån bolagets unika situation. Rent praktiskt innebär kontrollinventeringen till exempel att man stickprovsvis kontrollräknar (alternativt väger eller mäter) att antal artiklar stämmer med hur bolaget inventerat antal artiklar. Den här insatsen kombineras ofta med intervjuer för att öka förståelsen kring lagerrutinerna. Med tanke på att revisorn ser och kontrollerar många olika typer av varulager har han eller hon stor erfarenhet i ämnet. Se därför din revisor som ett bollplank i samband med kontrollinventeringen och fundera gärna tillsammans kring hur du kan förbättra och effektivisera hanteringen av lagret. 

Jag vill veta mer om revision

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik arbetar på PwC:s kontor i Sundsvall som revisor. Han bloggar bland annat om organisation, ekonomistyrning, revision och regelverk.
010-2129049

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sommarlyssning från Almedalen

Vi hade fullt med besökare på våra totalt 15 seminarier under Almedalsveckan 2024. Tillsammans med inbjudna talare diskuterade PwC:s ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ekonomiavdelningen behöver superkrafter inom AI och tech

I samband med PwC:s event CFO-dagen i maj frågade vi CFO:er och ekonomichefer om vilka omvärldsfaktorer som påverkar dem mest just nu, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Vårdens recept för storskalig AI-implementering

För att säkerställa och förbättra patientsäkerheten, vårdkvaliteten och medarbetarnas arbetsmiljö behöver vården fortsätta att ...

Läs artikeln