Revisionsberättelsen ger ditt företag trovärdighet

‹ Tillbaka till artiklarna

revisionsberattelse

En revisionsberättelse är sammanfattningen av en revision – en kvalitetsstämpel som visar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets ekonomi. Så här fungerar det!

För en tid sedan skrev jag ett blogginlägg om vad en revisor sysslar med, nu är det dags mig att förklara vad en revisionsberättelse är. Genom revisionsberättelsen kan intressenter (som finansiärer, kunder eller leverantörer) få en uppfattning om hur ditt bolag mår, egentligen är det slutprodukten av den omfattande dokumentation som tas fram under en revision.

Revisorn bedömer risker

Revisorer jobbar ofta på olika sätt, det märker jag när kunderna säger saker som ”detta tittade inte vår förra revisor på” eller ”tidigare revisorn brukade alltid titta på det här”. Anledningen till detta är att revisionen grundar sig i en riskbaserad analys, där man tittar på de områden där man bedömer att det finns störst risk för väsentliga fel.  

Ren eller oren revisionsberättelse?

En ren revisionsberättelse innebär att det inte finns några tillägg till det ursprungliga standarddokumentet (på revisorspråk kallas det avvikelser) – en sådan ska tolkas som att företagets ekonomiska redovisning ger en rättvisande bild av företagets ekonomi. En oren revisionsberättelse har däremot avvikelser från den ursprungliga revisionsberättelsen, den innehåller helt enkelt kritik eller upplysningar från revisorn.  Det här kan exempelvis handla om att det finns felaktigheter i den ekonomiska redovisningen, att bolaget inte betalat skatterna i tid, att bolaget inte upprättat en kontrollbalansräkning eller att årsredovisningen inte lämnats i tid. Ur ditt perspektiv, som företagare, är det viktigt att revisionsberättelsen är ren eftersom en oren revisionsberättelse kan uppfattas som en varningsklocka av dina intressenter.

Kvaliteten är viktig

Samtidigt som revisorer kan arbeta på olika sätt är det oerhört viktigt att revisionen utförs enligt ”god revisionssed”. Den viktigaste vägledande rekommendation avseende god revisionssed är ISA, ett internationellt regelverk om revision. I Sverige finns FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare där du kan läsa mer om god revisionssed. De flesta revisionsbyråerna har interna kvalitetskontroller för att säkerställa att kraven efterlevs. Även revisorsnämnden, som är statens myndighet för revisorsfrågor, har i uppgift att kontrollera att revisionerna håller hög kvalitet.

 Det här ska revisionsberättelsen innehålla:

  • Första avsnittet redogör för om årsredovisningen ger en rättvisande bild av företaget.
  • Andra avsnittet behandlar frågan om styrelsen och i förekommande fall vd:s förvaltning av bolaget. Revisionsberättelsen redogör också för huruvida styrelsen och vd ska beviljas ansvarsfrihet. 

Revisionsberättelse eller bokslutsrapport – så väljer du rättJag vill veta mer om revision

 

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik arbetar på PwC:s kontor i Sundsvall som revisor. Han bloggar bland annat om organisation, ekonomistyrning, revision och regelverk.
010-2129049

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Näthandeln når helt nya nivåer - fyra viktiga trender för detaljhandeln

Pandemin har orsakat stora förändringar i vårt konsumentbeteende. I Norden har näthandeln nått en helt ny nivå där människor handlar online ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya EU-regler för moms på e-handel - tänk på det här

Nya momsregler för e-handel införs i EU den 1 juli 2021 och företag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder berörs av de stora ...

Läs artikeln