<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fem områden att fokusera på för ledare i privatägda företag

Man tittar genom ett hål ‹ Tillbaka till artiklarna

Företag har många stora utmaningar som sker samtidigt och parallellt med stora trender, exempelvis klimatförändringar och demografiska utmaningar. För att lyckas hantera dem behövs ledare som tänker och agerar annorlunda. Och vi tror att ledare för privatägda företag spelar en viktig roll i det.

År 2023 bör vara ett år där ledare är kreativa och nyskapande samtidigt som de säkerställer att företagets verksamhet anpassas efter nya förutsättningar. 

- Utifrån vår erfarenhet tror vi att särskilt ledare och ägare av privatägda företag har bra förmåga att lyckas med detta. Jämfört med noterade bolag är de oftast mer agila och kan agera snabbare samt har en stor erfarenhet av att kunna ställa om för att möta marknadens skiftande behov, säger My Lidén, revisor och rådgivare till entreprenörs- och familjeägda bolag.

Här nedan beskriver vi de fem främsta områdena som vi ser att privatägda företag bör fokusera på under 2023 och på längre sikt.

Fem fokusområden 2023

Förutom att beskriva de fem områdena lyfter vi de frågor vi ser att du som ledare för dessa företag bör hitta svar på och agera utifrån. 

1. ESG

Alla företag är medvetna om att de behöver agera utifrån frågor om miljö (Environmental), socialt ansvar (Social) och bolagsstyrning (Governance), ESG. Nu är tiden inne för att göra en förändring på riktigt, att gå från ord till handling och skapa en plan med nåbara mål inom området.  

Viktigaste frågorna att svara på för dig som ledare:

 • Kan jag, i en 60-sekunders “hisspitch”, formulera hur vårt företag inkluderar ESG i vår affär?
 • På kort sikt: Hur kommunicerar vi företagets värderingar och strategi? En viktig faktor som särskiljer många familjeföretag och privatägda företag är de värderingar som de är grundade på och drivs utifrån. Har vi sett över om företagets strategi fortfarande stämmer med syftet i en värld som domineras av megatrender och ESG eller om vi behöver justera den?
 • På lång sikt: Hur bedömer vi det avtryck ESG gör för vår verksamhet och kommande värdering av den?

Ladda ner rapport: Megatrends - Five global shifts reshaping the world we live in

2. Leverantörskedjor

Enligt PwC:s CEO Survey 2023, uppger 44 procent av vd:ar för privatägda företag att de ser över sina leverantörskedjor, vilket är färre än bland vd:ar för noterade företag.

Utifrån de ökande geopolitiska spänningarna mellan väst och länder såsom Kina och Ryssland, är det nu hög tid att reflektera över sårbarheten i leverantörskedjorna.

Viktigaste frågorna att svara på för dig som ledare:

 • Vilka förutsättningar har vi för att möta en mindre globaliserad värld med fler lokala leverantörskedjor? 
 • På kort sikt: Har vi gjort en scenarioplanering för hur vi kan minska företagets beroende av leverantörer och kunder i vissa länder?
 • På lång sikt: Vilka möjligheter öppnas för nya inköpsstrategier inom landet eller i närliggande länder?

3. Teknik 

Tidigare brottades familjeföretag och privatägda företag ibland med sin digitala transformation. Men nu tar de stora kliv, oftast pådrivna av nästa generation som är uppväxta mitt i den digitala tekniken.

Viktigaste frågorna att svara på för dig som ledare:

 • Behöver jag som ledare involvera mig mer i företagets affärskritiska IT- och cyberagenda snarare än att lämna över det till våra interna experter?
 • På kort sikt: Hur säkerställer vi att företagets teknikinvesteringar bidrar till att stå emot hot mot vår förmåga till transformation och omställning?
 • På lång sikt: Är företagets strategi anpassade till en plattformsdriven ekonomi?

4. Arbetskraft för framtiden

Privatägda företag har en konkurrensfördel genom att deras relation med de anställda oftast bygger på gemensamma värderingar och ömsesidig respekt. Men oavsett hur starka banden är behöver de underhållas. Inte minst med tanke på de effekter både pandemin och teknikutvecklingen haft på yrkesroller och arbetssätt.

Viktigaste frågorna att svara på för dig som ledare:

 • Skulle du rekommendera en vän eller någon i familjen att arbeta i ditt företag?
 • På kort sikt: Har vi adresserat de omedelbara behoven och förväntningarna bland företagets anställda gällande bland annat lön, hybrida arbetssätt, företagskultur, utbildning och utveckling samt att erbjuda ett arbete som är meningsfullt och med ett tydligt syfte?
 • På lång sikt: Har vi en tydlig successionsplan för ägande/ledarskap och framtiden för verksamheten?

5. Låt aldrig en kris gå till spillo

Vår sista punkt skär igenom de fyra ovan och sammanfattar även idén om att tänka på både kort och lång sikt. För att överleva som företag och utvecklas trots olika störningar och hinder, behöver privata företag överväga genomgripande förändringar om allt från vem som äger företaget till vem som verkställer beslut och hur företaget är finansierat.

Viktigaste frågorna att svara på för dig som ledare:

 • Är jag den bästa entreprenören och ledaren att driva vårt företag?
 • På kort sikt: Hur hanterar vi på ett effektivt sätt företagets kassaflöde och kostnader, och hur uppmärksamma är vi på svagheter i leverantörskedjorna och vår kundbas?
 • På lång sikt: Överväger vi att ta in nytt kapital eller nya ägarstrukturer?

- Vi tror att oavsett vad som händer under året så har privatägda företag stora möjligheter att fortsätta utvecklas. De har både kraften och förmågan och är även viktiga nyckelspelare för att många av de utmaningar vi har framför oss som samhälle får en långsiktigt hållbar lösning, säger Andreas Stranne, skatterådgivare till entreprenörs- och familjeägda bolag.

Se hur vi hjälper entreprenörer

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg. My arbetar med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag. Andreas är skatterådgivare för entreprenörsledda och privatägda bolag.
My: 070-929 28 92, my.liden@pwc.com
Andreas: 070-929 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar