<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Har du rätt personal för morgondagens utmaningar?

Man i kontorslandskap med vr-glaslögon ‹ Tillbaka till artiklarna

Under de senaste åren har stora händelser som till exempel digital omställning, klimatutmaningar, geopolitisk osäkerhet, social spänning och effekterna av covid-19 omformat hur, var och varför människor arbetar. Resultatet har blivit att vi nu har en förändrad arbetsvärld som alla organisationer – inte minst privatägda och familjeföretag – och dess personal måste anpassa sig till. Både nu och långsiktigt. För en sak är säker, det går inte att backa till hur det var förr.

På vilka sätt kan vi då framgångsrikt anpassa oss till denna nya arbetsvärld? Och hur ska du få din personal redo för att möta framtiden? Vi har identifierat fyra områden för företag att fokusera på:

1. Identifiera den kompetens du behöver för framtiden

Börja med att ställa några tuffa frågor till dig själv: 

  • Vet du vilka kompetenser du har idag? 
  • Vilka kompetenser du behöver imorgon? 
  • Hur ser din plan ut för att fylla eventuellt gap och säkra att du har rätt personalstyrka för att möta framtida utmaningar och möjligheter för just din verksamhet?

Sedan pandemin har organisationer inom alla sektorer fördubblat sin användning av teknik för en effektivare leverans. Detta har snabbt förändrat kompetensbehoven och kraven på medarbetare. Och enligt vår globala “Family Business Survey 2021” förväntas utvecklingen öka. Endast 19 procent uppgav att deras digitala transformationsresa är färdig samtidigt som 80 procent ansåg att digitalisering,  innovation och teknik är prioriterat under de kommande två åren. Rapporten visar även att endast 39 procent av familjeföretagen säger att deras nuvarande digitala förmåga är stark. 

För att verkligen lyckas med den digitala transformationen måste du ha ett svar på de inledande frågorna. Om du inte har den kompetens som behövs idag, hur ska du säkerställa att du får det? Ska du rekrytera eller hyra in dessa kompetenser eller kanske utveckla den personal du redan har? PwC:s rapport “Hopes and Fears 2022” visar att medarbetare är angelägna om att lära sig och utvecklas för att möta en ny arbetsvardag. Av de tillfrågade uppgav 77 procent att de är redo att lära sig nytt eller helt omskola sig. Men de förväntar sig samtidigt att du som arbetsgivare som ska tillhandahålla den utbildningen. Läs mer hur vi kan stötta dig i arbetet med kompetensutveckling av personalen för att framtidssäkra företaget på New world. New skills.

2. Uppdatera ditt arbetsgivarerbjudande efter medarbetares förändrade behov

Hur ser ditt erbjudande samt löfte till medarbetarna ut? Har förutsättningarna förändrats som ett resultat av pandemin? I takt med att anställdas behov och förväntningar förändras, kommer även arbetsgivarerbjudandet behöva förändras för att du ska lyckas attrahera och behålla rätt medarbetare. Generellt sett bör du överväga hur ni kan ta bort kostsamma och föråldrade strukturer och arbetssätt inom er verksamhet. Och hur ni på bästa sätt kan möta anställdas önskan om flexibilitet samt skapa en arbetsmiljö och medarbetarupplevelse som skapar lust, engagemang och är inkluderande. Ett framgångsrikt arbetsgivarerbjudande måste:

  • vara relevant utifrån vart ni vill befinna er som företag
  • vara trovärdigt utifrån den interna bilden av er som arbetsgivare 
  • vara attraktivt för de målgrupper ni vill rekrytera/behålla 
  • särskilja er från rekryteringskonkurrenterna. 

3. Utveckla hur din hybrida arbetsplats kommer att se ut

Hos många företag är det möjligt att ha en flexibel arbetsplats. Den första övergången till hemarbete under pandemin skedde hastigt och innebar många snabba beslut. Nu behöver du identifiera en hållbar modell för din organisation på lång sikt. Detta innebär att skapa en förståelse och planera för nya arbetsmönster och användning av kontoret, oftast hybrida. Men även få insikt om hur och var olika roller kan arbeta och samverka som effektivast. Vår undersökning “Hopes and Fears”  visar att 66 procent  av anställda inom familjeföretag anser att det finns delar av deras arbete som de kan göra hemifrån, jämfört med 55 procent  för anställda i icke-familjeföretag. Oavsett vilka förändringar som du väljer att göra, så kommer inte ensidiga direktiv från ledningen att fungera i denna fråga. Utan det är viktigt  att du involverar dina medarbetare och lyssnar in deras åsikter och perspektiv för att säkra en engagerad arbetsstyrka. Att diskutera dessa frågor blir ännu viktigare om du har grupper av medarbetare som måste arbeta på plats medan andra har större grad av flexibilitet. 

4. Justera performance management och anpassa din ersättningsmodell

Förändrade förväntningar hos medarbetare och nya arbetssätt kräver en uppdaterad inställning till performance management och ersättning. Detta kan innebära att se bortom traditionella strukturer för att hitta nya sätt att förstärka positiva beteenden. Samtidigt som många företag påverkats negativt av händelserna under det senaste året har de gett möjlighet för andra att trycka på återställningsknappen för hela ersättningspaketet men specifikt för incitament - med fokus på hur man sätter upp mål och bestämmer vilken prestation som bör belönas. Förändringarna innefattar vanligtvis ett större fokus på uppmuntran och bekräftelse i vardagen, både finansiell och icke-finansiell. Utifrån vår erfarenhet tillsammans med våra kunder kan vi exempelvis se att erkännande och uppmärksammandet av medarbetare som går den lilla extra biten är otroligt effektivt för att driva engagemang och produktivitet. 

Ingen tid att förlora! 

Tyvärr finns det ingen enkel lösning som passar för dessa utmaningar, vilket innebär att frågorna riskerar att hamna längst ner i prioriteringshögen. Men då detta handlar om hur du kan nyttja organisationens största tillgång, medarbetarna, på bästa sätt, borde dessa frågor tvärtom läggas överst i din hög. Så även om vardagen är hektiskt där vi väljer att fokusera på det akuta och intalar oss att vi kommer planera för framtiden, men senare. Fast tänk om senare är försent? 

Därför bör du börja planera redan idag och hitta bra sätt att nyttja dina medarbetares engagemang i arbetet med att utforma framtiden för både sig själva och din verksamhet. Tillsammans kan ni identifiera vad som ska prioriteras för att säkerställa att du anpassar affärsmodellen till den nya verkligheten och att din arbetsstyrka är redo för att möta framtiden framgångsrikt. 

Se hur vi hjälper entreprenörer

Tim Paradis Skäremo & Alexandra Fürst

Tim Paradis Skäremo & Alexandra Fürst

Tim Paradis Skäremo och Alexandra Fürst arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Stockholm. Tim och Alexandra arbetar med rådgivning kopplat till transformation av HR-funktionen och medarbetarupplevelsen.
Tim: 072-501 73 19, tim.paradis.skaremo@pwc.com
Alexandra: 072-584 92 55, alexandra.furst@pwc.com

Lämna en kommentar