<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Visste du att var tredje anställd under 30 år funderar på att byta jobb?

Ung man med vr-glasögon ‹ Tillbaka till artiklarna

En ny undersökning om jobb och företagande som Kantar Sifo gjort på uppdrag av PwC visar att många anställda planerar att söka nytt jobb under det närmaste året. Samtidigt har många företag utmaningar med att hitta medarbetare med rätt kompetens. Så hur ska du tänka och agera för att både få dagens anställda att stanna och attrahera nya talanger? Läs våra tips här.

Många anställda går i tankar på att byta jobb. Av alla som svarade på undersökningen* svarade 16 procent att de är i startgroparna för nytt arbete, och bland yngre personer, 18-34 år, har så många som 30 procent planer på jobbyte.

– Vi ser även en intressant och tydlig skillnad i synen på att byta jobb mellan invånare i olika storstäder. Närmare var fjärde göteborgare är i jobbsökartagen. Motsvarande siffra är betydligt lägre i Stockholm och i Malmö är det bara var tionde person som tänker sig leta nytt arbete, berättar Jörgen Haglund, vice vd PwC Sverige.

Rätt kompetens i rätt tid

Denna rörlighet på arbetsmarknaden, tillsammans med att vi vet att det redan är kompetensbrist inom flera områden, gör att du som har anställda behöver arbeta aktivt för att fortsätta vara attraktiv för de medarbetare du har idag så de vill stanna. Samtidigt bör du ha en strategi hur du kan hitta nya talanger.

– Idag hämmas tillväxten i många bolag av att få in rätt kompetens i rätt tid. Det handlar inte bara om vilken kompetens ni behöver idag utan än viktigare är det att tänka ut vilken kompetens som ni behöver på sikt. Då kan ni få ett övertag mot konkurrenterna och vara bättre rustad för framtiden, säger Alexandra Fürst, specialist inom kompetensförsörjning på PwC.

Läs också: Säkra företagets kompetens för att växa

5 tips om hur du säkrar upp rätt kompetens

Det handlar om att ta kontroll över företagets kompetensförsörjning på olika sätt, bland annat genom:

  • En personal- och rekryteringsstrategi för företaget. Bestäm hur ni på ditt företag ser på att ha egen anställd personal, outsourcing eller olika interimslösningar. Hur personalstyrkan bör vara sammansatt sett till kompetens och storlek, men även ålder, kön och mångfald är viktiga parametrar att väga in för att få en bra balans på arbetsplatsen och bredda rekryteringsbasen.

  • Kompetensutveckling. Hur säkerställer du både att medarbetarna får ett utveckling som gör att deras kompetens matchar behoven på företaget och fortsätter att trivas och vill stanna? Skulle upskilling och reskilling av befintliga medarbetare vara ett alternativ till leta efter kompetens utanför företaget? Se även till att ha en plan för talangutveckling och successionsplanering.

  • Flexibel arbetsplats. Alla kan såklart inte välja vart de ska arbeta men i spåren av pandemin har många anställda vant sig vid att jobba hemifrån och är inte alls motiverade att gå till ett kontor medan andra tvärtom ser de sociala relationerna med kollegor som en viktig faktor om man väljer att stanna på ett företag eller inte. Oavsett, är det viktigt att ha en öppen dialog och inse att det inte finns ett sätt som passar för alla, utan det “nya svarta” i arbetslivet för många är flexibilitet. Kan du möta det behovet?

  • Lön och förmåner. Lön, tjänstepension och andra pengabaserade ersättningar är viktiga men kom också ihåg att även balans i livet, välmående och inte minst ett högre syfte kommer högt upp på många medarbetares önskelista.

  • Våga släppa taget. Ibland är det trots allt olika insatser så att en medarbetare väljer att lämna och det är lätt att se det som ett misslyckande. Men att hålla fast någon som vill vidare leder inte till utveckling, vare sig för den anställde eller företaget. Istället kan ett snyggt avslut ge förutsättningar för att din tidigare anställde fortsätter att vara en ambassadör för företaget och vem vet, efter några år utanför företaget kanske väljer att söka sig tillbaka?

Se hur vi hjälper entreprenörer


*Om undersökningen

Svenska folket om jobb och företagande är en attitydundersökning som PwC genomfört via Kantar/Sifo under augusti och september 2022 och där 1 054 personer i åldrarna 18-70 år har medverkat. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling inom viktiga samhällsområden. Bakgrunden är PwC:s ambitioner att bidra till att lösa komplexa utmaningar inom näringslivet och det svenska samhället. 

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst arbetar på PwC i Stockholm. Alexandra är ansvarig för People & Organisation på Consulting och arbetar med rådgivning kopplat till transformation av HR-funktionen och medarbetarupplevelsen. People & Organisation stöttar även våra kunder med förändringsledning och organisationsutveckling.

Kontakt: 072-584 92 55, alexandra.furst@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Följ med på Kunskapsdagen 2022

Drygt 2 000 hade anmält sig till Kunskapsdagen 2022 som sändes torsdagen den 24 november. Utifrån temat “Utveckla, förvalta och bygga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utmaningar med stora överskott i små pensionsstiftelser - tänk på det här

Många små pensionsstiftelser i Sverige har skapat en överkonsolidering, det vill säga att tillgångarna i stiftelserna kraftigt överstiger ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Effekter av införandet av ett inkomsttak för ITP1

I våras kommunicerade PTK och Svenskt Näringsliv att man ingått ett avtal om förändringar i ITP-avtalet avdelning 1, vilket vi beskrivit i ...

Läs artikeln