<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Värderingar och visioner nyckeln till framgång för familjeföretagare

fbs 2018_2 ‹ Tillbaka till artiklarna

fbs 2018_2En färsk rapport från PwC visar att mer än hälften av de svenska familjeföretagare som har deltagit i undersökningen upplever en tydlig känsla av överenskomna värderingar och visioner. Det är också nyckeln till framgång för att lyckas med tillväxt och den digitala omställningen. Här är de sju viktigaste slutsatserna av rapporten.

Undersökningen speglar vilka möjligheter och utmaningar svenska familjeföretag står inför. De största utmaningarna är förmågan att både locka till sig och behålla medarbetare med rätt kunskaper samt att hänga med när det gäller innovation och digitalisering. Familjeföretagarna uttrycker en optimism om framtida tillväxt.

Vilka förutsättningar har familjeföretag att lyckas i den digitala eran jämfört med andra företag?

Styrkan är tveklöst högre tillit än andra företagsformer och den starka värdegrunden som familjeföretag ofta bygger på. Sådana värderingar gynnar företaget när det gäller såväl företagets anseende som förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare och innebär en stark konkurrensfördel.

En sammanfattning av resultatet visar att:

1. 83 procent av de svenska familjeföretagen som har deltagit i undersökningen förväntar sig att växa ytterligare under de närmaste två åren vilket ligger i linje med det globala snittet på 84 procent.

2. De största utmaningarna är behovet av att vara innovativ för att ligga steget före och få tillgång till rätt kompetenser och kapacitet, samt digitaliseringen.

3. Majoriteten tror att de kommer att ha kvar nuvarande affärsmodell, produkter och tjänster inom de närmsta åren. Här ligger Sverige och Norden (9 procent) lägre än Europa (15 procent) och Globalt (20 procent).

4. 53 procent upplever att de kommer att ha tagit betydande steg i form av digital kapacitet under de kommande två åren, vilket är något lägre än de 57 procent som uppger detta globalt men högre än Norden på 19 procent och Europa på 25 procent.

5. 69 procent har en tydlig känsla av överenskomna värderingar och visioner. Det finns en stark känsla av att sådana värderingar gynnar företaget, i synnerhet i fråga om förmåga att kunna behålla personal samt gällande företagets anseende. Över tre fjärdedelar upplever att deras värderingar har skapat en konkurrensmässig fördel eller ökad lönsamhet.

6. 18 procent av verksamheterna har en robust, kommunicerad successionsplan. Här kan man se en ökning sedan 2016 då siffran låg på 8 procent.

7. Av styrelseledamöterna är 24 procent kvinnor (jämfört med 21 procent globalt). Ledningsgrupperna består till 27 procent av kvinnor (24 procent globalt).

Läs också: vanliga utmaningar som bromsar upp tillväxtföretag

Vartannat år undersöker PwC familjeföretagares situation världen över. Det mynnar ut i rapporten Global Family Business Survey och en rad nationella rapporter. Detta är den 9:e upplagan. Rapporten baseras på intervjuer med 2 953 företagsledare i familjeföretag varav 78 svenska. Svaren täcker in ett brett spann av sektorer från lantbruk till IT. 

Rapporten förmedlar insikter som förhoppningsvis ger perspektiv och underlag för fortsatt utveckling av ditt familjeföretag. Välkommen att ladda ner rapporten “Värdegrunden - nyckeln för familjeföretag att lyckas med tillväxt och digital omställning”.

Ladda ner rapporten 

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Pontus Tonning är auktoriserad revisor och arbetar som SME markets leader och Assurance leader på PwC Sverige. Tel: 010-212 55 10

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Att leda när företaget växer

När företaget expanderar ställs ledarskapet på sin spets. Organisationen ska formas, målen ska sättas och engagemanget genomsyrar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skala upp företaget - så går du från ägarlett till ägarstyrt

Många ägarledda företag har utmaningar i att nå uppsatta kortsiktiga och långsiktiga mål för verksamheten. Många gånger finns det en tydlig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Löneuttag i fåmansbolag - tänk på det här inför årsskiftet

Nu är det dags för dig som är ägare i ett fåmansföretag att se över hur mycket lön du har tagit ut under året och om du uppfyller ...

Läs artikeln