<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nya revisionsberättelsen – detta gäller

Nya revisionsberättelsen.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Nya revisionsberättelsen.jpgRevisionsberättelsen är slutprodukten av revisorns granskning och en kvalitetsstämpel på ditt företags räkenskaper. För räkenskapsår som avslutats 31 december 2016 eller senare gäller nu nya regler för hur en revisionsberättelse ska utformas och vad den ska innehålla. Här reder vi ut vad som gäller.

Läs också: Vad gör en revisor?


Syftet med de nya reglerna är att revisionsberättelsen ska innehålla mer information till nytta för företagets intressenter. Förändringarna är olika beroende på vilken storlek det reviderade bolaget har. Vissa av dem gäller alla företag, stiftelser och föreningar som vill ha en revision, medan några av förändringarna bara gäller bolag av allmänt intresse.

Läs också: Revisionsberättelsen ger ditt företag trovärdighet

Förändringar som gäller alla företag

För de flesta bolag är förändringarna ganska blygsamma. Det handlar om en ny disposition där uttalandena kommer först, vilket är omvänt mot hur det var tidigare, samt att texten blir betydligt längre. För att korta ner revisionsberättelsen kan revisorn välja att hänvisa delar till RN:s hemsida (reviorsnamnden.se) En annan nyhet är att revisorn kommer rapportera om så kallad ”annan information”, vilket kan vara information som ligger utanför årsredovisningen. Vad som är annan information är en tolkningsfråga som en policygrupp inom FAR (branschorganisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare) arbetar vidare med.

Förändringar som gäller företag av allmänt intresse

Utöver ovan nämnda förändringar ska revisorn i sin revisionsberättelse för bolag av allmänt intresse beskriva så kallade särskilt betydelsefulla områden (SBO). Kort handlar det om att revisorn ska identifiera och beskriva riskområden samt hur revisorn hanterat dessa risker i sin granskning. Revisorn ska i sin rapportering även beskriva varför det är en SBO och vart i årsredovisningen det går att läsa om detta område. I förkommenade fall (enligt EU) ska dessutom en redogörelse finnas för de viktigaste iakttagelserna från granskningen. I teorin är detta så långt ifrån ett standarddokument man kan komma, vilket känns som en spännande både för företagen, intressenter och oss revisorer.

Läs också: Revisionsberättelse eller bokslutsrapport – vad behöver du?

Vad innebär förändringarna för företagen?


För alla företag:

  • Med den nya dispositionen blir revisionsberättelsen lättare att läsa,
  • mer informativ,
  • mer tydlig.

För företag av allmänt intresse:

  • Att riskerna och det som gjorts i samband med granskningen lyfts fram på ett tydligt sätt i revisionsberättelsen ökar transparensen avsevärt och blir en intressant jämförelse med företagets egna rapportering.

Ingen större skillnad föreligger alltså för de flesta företag, förutom smärre formaliaändringar. Det är framförallt bolagen av allmänt intresse som träffas av de stora förändringarna, med SBO:s i spetsen. Det återstår att se hur marknaden kommer att ta emot den nya revisionsberättelsen.

Jag vill veta mer om revision

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik arbetar på PwC:s kontor i Sundsvall som revisor. Han bloggar bland annat om organisation, ekonomistyrning, revision och regelverk.
010-2129049

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Hur företag och medarbetare kan använda AI för ökad produktivitet

En nyligen publicerad rapport av PwC visar att AI driver en produktivitets-boom i sektorer med hög AI-mognad, i synnerhet tjänstesektorn. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Implementering av EU-direktiv om lönetransparens i svensk lagstiftning

Den 29:e maj 2024 publicerades Statens offentliga utredning (SOU 2024:40) “Genomförande av lönetransparensdirektivet” som är det första ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12-reglerna – den ultimata guiden för företagare

Funderar du på om du ska ta ut lön och hur stor skatten kommer att bli? Många viktiga frågor för företagare styrs av de så kallade ...

Läs artikeln