Ny styrelse på årsstämman? Tänk på detta!

Årsstämma ny styrelse.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Under våren håller många aktiebolag sin årsstämma. Ett beslut som fattas där är val av styrelse. Väljer aktieägarna att ändra styrelsen finns det några saker man behöver tänka på.

Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fattar aktieägarna viktiga beslut och det är också där som årsredovisningen läggs fram och resultat- och balansräkningen fastställs. Stämman ska dessutom besluta i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och för verkställande direktören.

Om bolaget väljer att ändra styrelsen på årsstämman – tänk då på att anmäla detta till Bolagsverket eftersom val av ny styrelse gäller från det att anmälan kommer in till Bolagsverket. Detta gäller även för val av firmatecknare och verkställande direktör.

Läs också: Få till den perfekta styrelsen – så ska du tänka!

Vem kan vara styrelseledamot?

För att du ska kunna ta dig an uppdrag som ledamot i ett aktiebolag gäller följande:

  •  Du måste vara 18 år.
  •  Du får inte vara i konkurs eller ha förvaltare.
  •  Du får inte ha näringsförbud.

Om det finns två eller fler ledamöter måste en ordförande utses. Det är styrelsen som utser ordförande och denne har till uppgift att leda styrelsens arbete.

Ibland väljer bolagen att utse en verkställande direktör. En verkställande direktör sköter den löpande förvaltningen i ett aktiebolag. Han eller hon har möjlighet att besluta i rutinärenden. Vad som räknas till rutinärende beror på bolagets verksamhet.

Verkställande direktören utses av styrelsen.

Läs också: Har din styrelse tillräckliga kunskaper?

Vilka är styrelsens åtaganden?

Styrelsen har till uppgift att:

  • leda företagets verksamhet
  • kalla aktieägarna till bolagsstämma
  • ansvara för att skatter och avgifter betalas in i tid
  • se till att årsredovisningar upprättas och lämnas in till Bolagsverket i tid

Om en ledamot avgår, avlider, blir sjuk eller vid annan frånvaro (som till exempel vid utlandsvistelse) ska han eller hon ersättas av suppleanten. Det är därför viktigt att suppleanten håller sig informerad om vad som händer i bolaget. Huvudregeln är att en suppleant enbart ansvarar för de beslut som fattas när denne har verkat i ledamotens ställe.

Ladda ner vår guide till ett framgångsrikt styrelsearbete!

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12-regelverket och hur du tänker kring löneuttag och utdelning

Om du är ägare i fåmansföretag är det dags att se över hur mycket lön du tagit ut under året. Beroende på beloppet finns nämligen särskilda ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Cyberrisker vid nya avtal och samarbeten - så hanterar du dem

Cybersäkerhet är en viktig aspekt när det gäller leverantörssamarbeten och outsourcing av verksamhet. Enligt PwC:s undersökning Cyberhoten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Gamer, youtuber eller influencer? Dags att tänka på deklarationen

Är du aktiv inom e-sport eller andra aktiviteter på internet och sociala medier? Då ska du deklarera inkomster över 19 670 kronor. Du bör ...

Läs artikeln