<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vilka momsregler gäller för gamers, youtubers och influencers?

influencer-fotar-mat ‹ Tillbaka till artiklarna

Som gamer, youtuber eller influencer får du kanske sponsring, donationer eller “gratisprodukter”. Om gåvorna kommer med krav på en motprestation, till exempel i form av marknadsföring, räknas tjänsten som momspliktig. Vi förklarar vilka momsregler du måste ha koll på.

När en influencer får en gåva eller ett bidrag utan krav på motprestation så är gåvan momsfri. Om det däremot finns ett krav på att utföra någon slags motprestation så anses influencern tillhandahålla en momspliktig tjänst, det vill säga den ska ta betalt med moms och deklarera utgående moms för försäljningen i en momsdeklaration. 

Bristande kunskap om moms kan leda till att du som influencer får en lägre intäkt

Om du är influencer och till exempel har ett avtal om att du ska få 100 000 kronor som “sponsring” kan följande inträffa. Av avtalet framgår att du, för att få sponsringen, behöver visa upp en viss produkt i tre olika youtube-klipp som ska publiceras inom en månad. Eftersom det krävs en motprestation (i detta fall en marknadsföringstjänst) för att du ska få betalt gör du ett momspliktigt tillhandahållande. Av avtalet framgår inte om moms är inräknat i de 100 000 kronor eller inte. När klippen är publicerade och du ska fakturera motparten hävdar denne att att totalbeloppet som du ska få är 100 000 kronor, inklusive moms. Eftersom du inte kan visa att ni har avtalat att du ska få 100 000 kronor plus moms 25 000 kronor, får momsen anses ingå i de 100 000 kronorna. Det innebär att din ersättning för marknadsföringstjänsten är 80 000 kronor plus moms 20 000 kronor. Eftersom momsen ska betalas in till staten har du fått 80 000 kronor i intäkt istället för 100 000 kronor. Din intäkt blir 20 000 kronor lägre än väntat.

Läs även: Gamer, youtuber eller influencer? Dags att tänka på deklarationen.

Vad räknas som motprestation?

I exemplet ovan är det tydligt att det krävs en motprestation från influencern för att fakturan ska inkludera moms. Ibland uppstår dock gränsdragningsproblem vid bedömningen av om ersättningen är kopplad till ett krav på en motprestation eller inte. Om förutsättningarna i exemplet ovan ändras så att det enda motparten kräver är att produkten ska synas i bakgrunden i ett klipp - föreligger det i sådant fall en motprestation som innebär att influencern anses tillhandahålla en momspliktig tjänst? Eller får influencern en momsfri gåva och därmed en 20 000 kronor högre intäkt? Vad som gäller avgörs från fall till fall och beror mycket på hur avtalen har utformats. 

Är det moms på donationer som en gamer får via en streamingsajt? 

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked prövat om det ska vara moms på donationer som en gamer får via en plattform. I det aktuella fallet var donationerna frivilliga och gamern streamade oavsett om det gavs donationer eller inte. Skatterättsnämnden bedömde att tittarna donerar pengar utan att ha ett avtal om att utväxla prestationer, varken med gamern eller den som har plattformen. Eftersom det inte fanns ett avtalsmässigt krav på att tittaren måste donera pengar och på så vis betala gamern för dennes tjänst ansåg Skatterättsnämnden att det inte fanns en koppling mellan tillhandahållandet och ersättningen. Detta innebar att donationerna ansågs vara momsfria.

Risk för straffavgift om momsen redovisas felaktigt

Om momsen hanteras felaktigt och för lite moms redovisas och betalas kan Skatteverket påföra ett skattetillägg, det vill säga en straffavgift, med upp till 20 procent av det felaktigt hanterade momsbeloppet. 

Behöver du hjälp med moms?

Hillevi Söderberg

Hillevi Söderberg

Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
+46 (0)729 809540 hillevi.soederberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Snart bokslut: Har du förberett årets nedskrivningstest?

Bokslutet närmar sig och årets nedskrivningsprövning står för dörren. Många företag betraktar detta som en administrativ formalitet. Andra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tips inför årsskiftet för dig som företagare

Vi närmar oss slutet av 2023. Med ett bra avslut kan du enklare planera och välkomna ett nytt år med nya möjligheter. Cybersäkerhet, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny visselblåsarlag - det här gäller för företagare

En visselblåsarfunktion underlättar för organisationer att upptäcka missförhållanden och den är avgörande för att förebygga och bekämpa ...

Läs artikeln