<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nya EU-regler för moms på e-handel - tänk på det här

‹ Tillbaka till artiklarna

Nya momsregler för e-handel införs i EU den 1 juli 2021 och företag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder berörs av de stora förändringarna. Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på. 

Distansförsäljning är en försäljning till konsumenter som oftast sker via postorder eller e-handel, där en vara transporteras från en säljare i ett EU-land till en konsument i ett annat EU-land. Varje EU-land har idag en så kallad omsättningströskel (minst 35 000 Euro och högst 100 000 Euro) för distansförsäljning. När ett företags distansförsäljning till ett visst EU-land överstiger omsättningströskeln blir företaget skattskyldigt för moms i det landet. Då måste företaget momsregistrera sig och debitera det aktuella landets moms på försäljningarna.

Vad innebär de nya momsreglerna vid distansförsäljning till konsumenter i andra EU-länder?

Nästa år ändras alltså reglerna. Istället för att varje EU-land har en egen omsättningströskel införs en gemensam omsättningströskel om 10 000 euro, vilket i Sverige bestämts till 99 680 kr. Omsättningströskeln avser inte längre försäljning per EU-land utan det totala försäljningsbeloppet till andra EU-länder. De flesta företag som har distansförsäljning kommer därför att passera  omsättningströskeln efter den 1 juli 2021. Den som har passerat omsättningströskeln ska debitera och deklarera köparlandets moms på sina försäljningar.

Måste man momsregistrera sig i alla EU-länder som man har distansförsäljning till?

Försäljning av elektroniska tjänster till konsumenter i andra EU-länder deklareras idag i Skatteverkets e-tjänst MOSS (Mini One Stop Shop). För att underlätta redovisningen av utländsk moms på distansförsäljningar kommer MOSS utvidgas till att bli OSS (One Stop Shop), där även distansförsäljning av varor och tjänster kan deklareras. Ett företag som har distansförsäljningar måste antingen redovisa all distansförsäljning i OSS eller momsregistrera sig i alla EU-länder dit det har distansförsäljning. 

Vad behöver företag som berörs av EU:s nya momsregler tänka på?

Företag som har distansförsäljning till konsumenter i EU, men som inte tidigare passerat någon omsättningströskel för distansförsäljning, behöver bedöma om företaget kommer att passera den nya omsättningströskeln och om företaget då ska deklarera försäljningarna i OSS eller momsregistrera sig i respektive köparland. 

Företag som är momsregistrerade i andra EU-länder på grund av distansförsäljning till konsumenter behöver bedöma om de ska momsregistrera sig i fler länder på grund av den nya omsättningströskeln, eller om de ska avregistrera sig för att i stället deklarera försäljningarna i OSS. 

Företagen behöver också säkerställa att det finns rutiner och system som gör att momsredovisningen blir korrekt. Om ett företag säljer sina produkter till samma pris oavsett vilket EU-land kunden finns i innebär det att företaget får olika vinstmarginal på sina försäljningar eftersom momsskattesatserna varierar mellan olika EU-länder.

Kontakta gärna PwC:s momsspecialister om du har frågor!

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Paulina Pleijel and Hillevi Söderberg work with VAT at PwC’s office in Gothenburg.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Ekonomisk brottslighet - techbranschen allt mer utsatt

Den ekonomiska brottsligheten inom näringslivet är kvar på samma nivå som för två år sedan. Bland bolag inom teknik-, media- och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur väl följer pensionspolicyn företagets ESG-profil?

Allt fler investerare ställer om sina förvaltningsportföljer och viktar dessa mot ansvarsfulla investeringar. Förändringen är strukturell ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Säkra företagets kompetens för att växa

Humankapitalet är en stor investering i tid och pengar. För att kunna växa stabilt är det avgörande hur du hanterar frågor som rör din ...

Läs artikeln