Löneväxling – smart för både företagare och anställda

‹ Tillbaka till artiklarna

Löneväxling kan vara skattemässigt fördelaktig för både dig som företagare och dina anställda, men det passar inte alla eller alltid. Här förklarar jag hur det funkar.

I början av 2015 sänktes avdragsrätten för privat pensionssparande, vilket gjorde att många företagare började fundera kring att erbjuda löneväxling för sina anställda. Förutom att avdragsrätten ser annorlunda ut idag än innan årsskiftet, kryper marginalskatterna långsamt uppåt. Det här gör att löneväxling kan vara ett fördelaktigt alternativ skattemässigt, för både dig som arbetsgivare och dina anställda, om växlingen sker mot en förmån som antingen är skattefri eller beskattas först längre fram.

Vad är löneväxling?

När en anställd byter en del av sin kontanta bruttolön mot en förmån kallas det löneväxling. Löneväxling gäller framtida ersättningar, vilket betyder att du som arbetsgivare och dina anställda måste komma överens innan lönen betalas ut. Det går alltså inte att löneväxla i efterhand, med pengar som redan passerat lönekuvertet. Löneväxling kan göras mot både skattepliktiga och skattefria förmåner men däremot inte mot personalvårdsförmåner som motion och friskvård.

Välj rätt förmåner att löneväxla mot

Om dina anställda sänker sin bruttolön och får en skattefri förmån i stället betalas förmånen med obeskattade pengar. Alternativet för dina anställda är att köpa förmånen med beskattade pengar. Om förmånen kostar 100 kronor (löneväxlingen är därmed också 100 kronor) behövs, vid en marginalskatt på 60 procent, en lön på 250 kronor för att kunna handla för 100 kronor. Privat sjukvård som exempelvis ögonoperationer, som inte finansieras av den offentliga vården samt pensionsförsäkringar är exempel på förmåner som kan vara skattefria och lämpliga för att använda till löneväxling. För dig som arbetsgivare innebär bruttolöneavdrag att du inte behöver betala sociala avgifter på det belopp som löneväxlas. En skattefri förmån är dock inte avdragsgill för arbetsgivaren och fördelen för dig blir därför skillnaden mellan bolagsskatten (22 procent) och de sociala avgifterna (31,42 procent).

Så funkar löneväxling med pensionsförsäkring

Löneväxling och pensionsförsäkringar är en mer komplicerad fråga. Du som är arbetsgivare kan, som skattefri förmån, betala en pensionsförsäkring till en anställd. Premien blir inom vissa ramar avdragsgill för dig som är arbetsgivare liksom den särskilda löneskatten (24,26 procent) som du ska betala. Skillnaden mellan de sociala avgifterna (31,42 procent) och den särskilda löneskatten (24,26 procent) är ett utrymme som du som arbetsgivare kan förhandla om med dina anställda, och kanske dela lika vid löneväxling. Pension och utbetalning av pensionsförsäkring beskattas hos dina anställda när pensionen betalas ut i framtiden. En anställd skulle alltså kunna sänka sin lön (där marginalskatten är 60 procent), löneväxla mot en pensionsförsäkring och skjuta inkomstskatten på framtiden, till pensioneringen, vilket statistiskt sett innebär lägre marginalskatt eftersom pensionen normalt är lägre än lönen. Anta att en person tidigare pensionssparade 12 000 kronor per år privat, vilket var det maximala avdraget som privatpersoner kan göra. I januari 2015 sänktes avdraget till 1 800 kronor per år. Om personen fortsätter att pensionsspara samma summa som innan årsskiftet sker det med beskattade pengar som sedan beskattas en gång till när pensionen betalas ut – därför är det en klar fördel rent ekonomiskt att löneväxla.

Vem ska löneväxla?

Löneväxling passar inte alla eller alltid eftersom ett bruttolöneavdrag också kan påverka sjukpenning, föräldrapenning, underlag för arbetslöshetsförsäkring, statlig ålderspension med mera. Var och en måste räkna på konsekvenserna i det individuella fallet. Men räkna efter bör alla göra – såväl anställda som företagare! 

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här!  6 tips för maxad pension!

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta domstolen tydliggör reglerna om låneförbud

Att låna pengar från sitt eget aktiebolag är inte tillåtet. Högsta domstolen har nu genom ett avgörande klarlagt att de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tillväxtplaner? Se till att ha svar på de här frågorna först!

Du vill att företaget ska växa men när är rätt timing, på vilket sätt ska tillväxten ske och hur får du med dig alla på tåget? Vi går ...

Läs artikeln