<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ekonomiavdelningen behöver superkrafter inom AI och tech

Finger pekar på diagram på skärm ‹ Tillbaka till artiklarna

I samband med PwC:s event CFO-dagen i maj frågade vi CFO:er och ekonomichefer om vilka omvärldsfaktorer som påverkar dem mest just nu, vilken kompetens som behövs i framtiden och hur de använder AI. Resultatet visar att förbättrad insikt och analys, AI och tech är avgörande kompetenser för att tackla framtidens utmaningar. I det här blogginlägget kan du ta del av hela undersökningen samt se CFO-dagen i efterhand.

CFO:erna i vår enkätundersökning ser inflation (23 procent), räntor (16 procent), digitalisering (13 procent) och teknologier (13 procent) som de omvärldsfaktorer som påverkar ekonomiavdelningen mest för tillfället.

De kommande tolv månaderna menar CFO:erna att prioritering av att effektivisera processer samt digitalisering och automatisering är det som skapar mest värde. Andra prioriterade områden är hållbarhetsrapportering, förbättring av insikter och analys samt kostnadsbesparingar. 

Liten andel använder AI

Användningen av AI har ännu inte kommit igång på allvar inom ekonomiavdelningarna. Endast 13 procent använder AI idag, och då främst för hantering av leverantörsfakturor. 40 procent har ännu inte tagit hjälp av AI och ungefär samma andel ser nu över hur de kan använda AI i verksamheten.  

Enligt CFO:erna är de främsta utmaningarna för närvarande att effektivisera processer, digitalisering och automatisering samt hållbarhetsrapportering. 

För att tackla dessa utmaningar och göra de nödvändiga prioriteringarna behöver ekonomiavdelningarna ny kompetens. Här nämner respondenterna framförallt utökad möjlighet till analys och insikt (24 procent), AI (23 procent), tech (17 procent) och hållbarhetsrapportering (13 procent). 

AI och tech – ekonomiavdelningens superkrafter 

Vi frågade CFO:erna om vilka superkrafter de såg behov av på sina ekonomiavdelningar. I topp kom AI, tech samt förbättrad möjlighet till analys och insikter. Andra superkrafter som CFO:erna hade behov av var rätt kompetens, effektivare processer och förmågan att se in i framtiden. 

Det är intressant att en så stor andel av CFO:erna anser att AI och tech kan ge betydande möjligheter till effektivisering och djupare affärsinsikter. Vi ser vidare att en viktig nyckel till att lyckas är kombinationen mellan mänsklig handlingskraft och teknik samt att ta ett krafttag och påbörja arbetet nu. Inte minst med tanke på att Sverige, enligt PwC:s CEO Survey 2024, ligger en bra bit efter jämfört med andra länder. Carolina Nordling, affärsrådgivare på PwC

Många företag har svårt att veta hur de ska börja med sin AI-omställning. I PwC:s artikelserie “Kod & kultur” går vi igenom vad som krävs för att lyckas.

Fakta om enkätundersökningen

Enkäten, som genomfördes inför CFO-dagen den 24 maj, besvarades av 243 personer på företag i olika storlekar. 53 procent av de svarande var CFO:er och 28 procent ekonomichefer. Andra roller som var representerade var vd, redovisningschef och controller. 

Respondenterna representerade flera olika branscher, bland annat industri, fastigheter, detaljhandel, finansiell sektor, och telekom och teknologi.

Läs mer om vårt CFO-erbjudande

Carolina Nordling

Carolina Nordling

Carolina Nordling arbetar som rådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Carolina hjälper företag och CFO:er med frågeställningar och utmaningar kopplat till finansiella processer, riskhantering samt ekonomi- och bolagsstyrning, både i publik och privat miljö.
Kontakt: 073-860 21 73, carolina.nordling@pwc.com

Lämna en kommentar