<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Låt inte företagskulturen bli ett hot

‹ Tillbaka till artiklarna

Börsras och eurokris kan påverka dig som driver eget – men ett av de största hoten mot ditt företag kan faktiskt vara företagets egen kultur. Läs anledningen här!

Visst är det härligt? Du som driver eget vet att glädjen, friheten och känslan att vara sin egen chef inte kan värderas i pengar. Men lönsamhet och tillväxt mäts däremot i allra högsta grad i kronor och ören. Därför bör du fokusera på att tänka i risker, även om det inte alltid känns kul. Genom att identifiera och hantera hoten mot ditt företag har det större chans att överleva i en föränderlig värld. Och hoten, ja, de kan befinna sig närmare än du tror. 

Den egna företagskulturen – ett hot

I den nyligen genomförda PwC-studien Game Changers för framtiden företagens utmaningar i södra Sverige, frågade vi företagare från södra Sverige hur de ser på risker och utmaningar. Högt upp på listan av utmaningar ser företagarna den egna företagskulturen. Korruptionsrisker (”vadå några golfresor till Skottland med kunden är väl ingen fara?”), vanans makt (”vi har ju alltid använt den underleverantören”), förlegade redovisningsrutiner (”vi har alltid gjort så med momsen”), otydliga ansvarsområden hos medarbetarna (”jag trodde någon annan ansvarade för detta”) – alla dessa faktorer kan bidra till en negativ företagskultur som kan göra stor skada, både för mindre och större företag.

Se över ditt eget hus

Jag rekommenderar alltid kunder att med jämna mellanrum se om sitt eget hus. Har ni tydliga direktiv kring korruption, CSR- och hållbarhetsfrågor? Hur säkerställer ni att direktiven följs? Hur ser rutinerna ut kring fakturahanteringen? Är medarbetarna medvetna om sina ansvarsområden och roller? Hur kommunicerar ni policies och uppförandekoder? Hur ser attityderna till it-säkerhet och nya innovationer ut? Har ni koll på det ständiga flödet av nya regelverk som kan påverka verksamheten?

Kan förvandlas till mardröm

Alarmerande ofta träffar jag företagare som av okunskap, tidsbrist eller oförmåga att ändra på dåliga rutiner riskerar företagets existens. Och plötsligt kan glädjen och friheten som den egna verksamheten ger, snabbt förvandlas till en mardröm. Grunden till en sund företagskultur är självinsikt och en stark vilja att förändra och förbättra. Du måste börja uppifrån och se till att alla i företaget är medvetna om vad som gäller genom tydlighet. Det är också oerhört viktigt att du själv lever som du lär, hur ska medarbetarna annars fatta galoppen?  

Fakta Game Changers för framtiden

PwC-studien Game Changers för framtiden företagens utmaningar i södra Sverige bygger på telefonintervjuer med 200 företagare i södra Sverige och belyser hur de ser på hot och möjligheter. Tre faktorer ansågs vara särskilt angelägna: Den egna företagskulturen, beredskap för oväntade händelser och it-säkerhet.

Hållbar affärsutveckling – gå från ord till handling

Har du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

Mats Malmberg

Mats Malmberg

Mats Malmberg är certifierad CISA (Certified Information Systems Auditor) och arbetar på Malmö-kontoret med frågor som främst rör styrning och intern kontroll, informationssäkerhet och affärsprocesser.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Att leda när företaget växer

När företaget expanderar ställs ledarskapet på sin spets. Organisationen ska formas, målen ska sättas och engagemanget genomsyrar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skala upp företaget - så går du från ägarlett till ägarstyrt

Många ägarledda företag har utmaningar i att nå uppsatta kortsiktiga och långsiktiga mål för verksamheten. Många gånger finns det en tydlig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Löneuttag i fåmansbolag - tänk på det här inför årsskiftet

Nu är det dags för dig som är ägare i ett fåmansföretag att se över hur mycket lön du har tagit ut under året och om du uppfyller ...

Läs artikeln