Inventera varulager – så här gör du!

‹ Tillbaka till artiklarna

Inventera varulager

Håll reda på hur ditt företag mår genom att inventera lagret ofta och på rätt sätt. Snabbt, smart och smidigt – så här gör du!

Att inventera ett varulager innebär att du räknar, väger eller mäter de artiklar du har i ditt lager, fördelat på respektive artikelnummer. För att få fram ett fullständigt lagervärde behöver du även för respektive artikelnummer prissätta posten enligt den så kallat lägsta värdets princip (LVP), vilket innebär att du värderar posten till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde.

Läs också: 10 saker du inte får missa under inventeringen

Därför måste du göra en inventering

Det finns många anledningar till varför du ska inventera ditt lager. Först och främst är du skyldig att göra det – minst en gång per år ska du inventera ditt lager enligt skattelagstiftningen. Andra skäl är att du får en bättre resultatuppföljning när du inventerar ofta. Om du driver ett företag som har stora variationer i lagret, men bara inventerar en gång per år, är resultatet du får i din resultatrapport inte rättvisande förrän du bokfört utfallet från din inventering. Ett tredje skäl att inventera oftare än lagen kräver är att du får bättre ordning och mer koll på ekonomin – om du vet exakt vad du har i ditt lager behöver du inte beställa för mycket eller lite och du kan samtidigt strukturera upp och sortera bland dina artiklar.

Funderar du på något kring just din inventering? Fråga här!

Inventeringen är dessutom ett bra tillfälle att kunna analysera eventuellt inkuransbehov i lager, det vill säga att kartlägga om det finns artiklar som minskat i eller saknar värde. När du beaktar inkurans i lager kan du använda dig av en schablon, om den är rättvisande, alternativt gör en egen bedömning av värdet. I vissa branscher blir lagret snabbt inkurant och då måste du vara extra observant.

Läs också: 5 vanliga fällor för dig som är nyföretagare

Så ofta bör du inventera

Hur ofta du bör inventera styrs bland annat av hur stor variation du har i ditt lager, hur mycket priserna brukar variera över året, hur dina lager- och inköpsrutiner ser ut samt hur stort lagret är. Har du ett lagersystem som är tillförlitligt kan du göra så kallade rullande inventeringar under året. Detta innebär att du inte behöver räkna hela lagret på en och samma gång, utan det räcker att varje artikel har inventerats minst en gång per år. Har du inget lagersystem är det vanligast att utföra inventeringen på bokslutsårets sista dag. Inventerar du före eller efter måste du säkerställa att du fångar upp de transaktioner som skett i perioden däremellan och justerar för detta.

6 vägar till smartare inventering

  • Utse en inventeringsansvarig som ansvarar för att inventeringen blir ordentligt gjord.
  • Upprätta en inventeringsinstruktion som beskriver hur inventeringen ska gå till, vem som är ansvarig, vad som är viktigt att tänka på och så vidare.
  • Om möjligt är det bra att vara minst två under inventeringen – en som räknar och en som skriver antalet.
  • Gå systematiskt tillväga så du inte riskerar att missa något eller att någon artikel dubbelräknas. Märk gärna upp det du inventerat på ett smidigt sätt.
  • Var noggrann direkt så du slipper räkna om.
  • Renskriv inventeringen direkt. Om du har ett lagersystem – för in din inventering medan du har allting färskt i minne.
Det är mycket att tänka på vid en inventering. Ställ en fråga så svarar vi!

Red anm: Det här inlägget uppdaterades 2016-11-28 för att vara relevant.

Lisa Albertsson

Lisa Albertsson

Lisa Albertsson arbetar på PwC:s kontor i Lund som auktoriserad revisor. Hon bloggar bland annat om revision, lönefrågor, affärsutveckling och digitalisering.
010-2129917

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Styrelseledamot – det här ingår i rollen!

Hur får du en styrelse som faktiskt bidrar till bolagets framgång och skapar värde för ägarna? I vår bloggserie, Rätt sätt i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Delägare i fåmansföretag - så deklarerar du

Som delägare i fåmansföretag har du en del att tänka på inför inlämning av den privata deklarationen. Förutom att blanketten K10 ska följa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Holdingbolag - när behövs det?

Att ha ett holdingbolag låter proffsigt, men vad är det egentligen och varför ska man starta ett? En anledning kan vara för att skydda sitt ...

Läs artikeln