Höstbudgeten – viktigaste förslagen för dig som företagare

Budgetpropositionen_1.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Budgetpropositionen_1.jpg

I höstbudgeten för 2017 som lämnades till riksdagen igår föreslår regeringen flera ändringar på skatteområdet. Vi har sammanfattat de viktigaste förslagen för dig som företagare.

Satsningar på miljö, välfärd, jobb och immigrationsfrågor är huvuddragen i årets höstbudget. Trenden med högre skatt på arbete fortsätter.

Här är några av förslagen som kan komma att påverka dig som företagare:

  • Begränsning av uppräkningen av skiktgränserna för statlig inkomstskatt till konsumentprisindex plus en procentenhet. Detta gör att den nedre skiktgränsen kommer uppgå till 438 900 kronor och den övre skiktgränsen till 638 500 kronor för beskattningsåret 2017. Detta förslag kan komma att påverka skatten på ditt egna löneuttag i företaget.
  • Den tidsbegränsade möjligheten till nedsättning av förmånsvärdet av vissa miljöanpassade bilar förlängs fram till år 2020. Förslaget infördes ursprungligen för att underlätta introduktion av miljöbilar och för att skapa förutsättningar för bättre miljöprestanda hos beståndet av förmånsbilar. Den maximala nedsättningen sänks emellertid från 16 000 kronor till 10 000 kronor.
  • Sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare som anställer sin första medarbetare. Sänkningen gäller under den nyanställdes första tolv månader och innebär att endast ålderspensionsavgift om 10,21 procent ska betalas på den del av ersättningen till den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad.
  • Slopad inkomstskattemässig avdragsrätt för representation bestående av lunch, middag, supé och annan förtäring. Däremot kvarstår rätten till avdrag för enklare förtäring av mindre värde. Förtydligande av rätten till momsavdrag vid representation. Momsavdrag medges beräknat på ett underlag av 300 kronor per person och tillfälle.
  • Sänkt intäktsränta på skattekontot, lägst 0 procent, för att undvika att skattekontot används för sparande.

En avisering om förslag som berör företagare där regeringen avser återkomma:

  • Förslag om införande av arbetsgivarrapportering på individnivå varje månad för utbetalda ersättningar och skatteavdrag. Uppgifterna föreslås lämnas i arbetsgivardeklaration till Skatteverket och avser minska skattefusk och skatteundandragande. Förslaget är tänkt att införas stegvis från 1 juli 2018.

Vill du veta mer om höstbudgeten? Besök PwC:s skatteblogg Tax matters.

Andreas Stranne och Filip Engström

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Tel: 010-213 14 47
Andreas Stranne works at PwC’s office in Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
+46 10 213 14 47

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Aktiebolagslagen - nya ändringarna ska stärka aktieägares rättigheter

Till följd av SRD II trädde den 3 september 2020 några viktiga förändringar i Aktiebolagslagen i kraft. Ändringarna syftar till att stärka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya EU-regler för moms på e-handel - tänk på det här

Nya momsregler för e-handel införs i EU den 1 juli 2021 och företag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder berörs av de stora ...

Läs artikeln