<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så kan företagen ta ett större samhällsansvar

Man tittar på himlen ‹ Tillbaka till artiklarna

Vad har företagen för ansvar för att lösa stora samhällsutmaningar som klimathot, cyberattacker, polarisering, ökade samhällsklyftor och digital disruption? Traditionellt sett har samhällsutmaningar varit mer en fråga för politiska beslut och statlig styrning men förändringarna i omvärlden och omfattningen av utmaningarna innebär att även företag behöver hjälpa till. Här berättar vi om att bygga förtroende och skapa långsiktigt hållbara resultat.

Hur förhåller man sig som företag i en snabbföränderlig och oförutsägbar värld? Vi lever i en värld präglad av stora samhällsutmaningar, som klimathot och naturkatastrofer, cyberattacker, polarisering, ökade samhällsklyftor och digital disruption. Hur ska man navigera i den här komplexa världen?

En ny ekvation som utgår ifrån ett samhällsansvar

Vi tror att de djupgående förändringarna i omvärlden innebär helt nya typer av ekvationer som behöver lösas. I arbetet med vår nya strategi, som vi kallar för “The New Equation”, har vi sett två sammanflätade behov som är avgörande för alla aktörer i samhället: att bygga förtroende och skapa långsiktigt hållbara resultat. Alla organisationer behöver förstå hur man framgångsrikt levererar på dessa två behov samtidigt. Och i centrum av allt detta finns ett stort samhällsansvar, som är mer aktuellt än någonsin.

Vi anser nämligen att företag har ett ansvar. Det räcker inte längre att bara tjäna pengar, utan företag behöver också hjälpa till att ställa om till ett långsiktigt hållbart system. I nuläget har vi en ekvation som inte går ihop, varken för planeten, mänskligheten, företag eller samhälle.

Det räcker alltså inte att behandla samhällsansvaret som ett separat hållbarhetsinitiativ, utan det behöver vara en integrerad del i hela affärsmodellen och värdeskapandet. Rent konkret innebär det att alla de produkter och tjänster du erbjuder behöver vara både attraktiva för kunder och samtidigt bidra positivt till samhället.

Läs också: Framtidssäkra företaget med hållbar transformation

Att bygga förtroende och leverera långsiktigt hållbara resultat

Så vad innebär då förtroende i detta sammanhang? I korthet innebär det att vara transparent med sin ambition, med vad man gör och hur det går. Och med “långsiktigt hållbara resultat” menar vi att man som företag behöver leverera på en större ambition som handlar om att bidra till att lösa de stora samhällsutmaningarna. Kunder och andra intressenter förväntar sig helt enkelt att man gör det idag, och de företag som inte kan leverera på den förväntan blir sannolikt inte heller framgångsrika.
I ljuset av detta har ESG-frågorna har seglat upp på agendan hos många företag och här finns en reell möjlighet att göra ett positivt avtryck i samhället. ESG står för Environmental, Social and Governance och berör alla viktiga hållbarhetsfrågor – alltifrån klimatförändringar och korruption till risk- och governancefrågor och frågor om exempelvis mångfald och inkludering.

Nya framgångsfaktorer

Vi ser en förflyttning från en situation där det gemensamma måttet på framgång och värde är finansiell prestation; det vill säga tillväxt, lönsamhet, avkastning etc, till en situation där alla företags framgång kommer att utvärderas i ytterligare två dimensioner. Den ena är motståndskraft och anpassningsförmåga (på engelska resilience) och den andra är samhällspåverkan, det vill säga förmågan att positivt påverka stora samhällsutmaningar.

Organisationer som har en bevisad förmåga i alla tre dimensionerna kommer ha högst förtroende och vara mest attraktiva, vilket också gör att de lättare kan attrahera såväl fler kunder som de bästa medarbetarna.

Det här är en utveckling som omfattar alla företag och organisationer, från små startup-bolag till stora noterade bolag. Det handlar inte om filantropi eller altruism, utan det är en ny ekvation för värdeskapande.

Vill du veta mer?

Ta del av sändningen "Utmaningar, förutsättningar och samhällsansvar i en oförutsägbar värld" på LinkedIn från den 22 mars här. Sändningen är den första delen i serien "The New Equation" och fler kommer under våren. 

Vi har också samlat tips och stöd för företag i frågor kopplat till kriget i Ukraina på vår webbplats, läs mer här.

Se hur vi hjälper entreprenörer

Fredrik Lindblad

Fredrik Lindblad

Fredrik Lindblad arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är rådgivare inom strategi och transformation.
Kontakt: 010-213 33 18, fredrik.lindblad@pwc.com

Lämna en kommentar