<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nå dina tillväxtmål med hjälp av förvärv

Kvinna och hund ser ut över fjäll ‹ Tillbaka till artiklarna

Att nå sina tillväxtmål genom företagsförvärv kan innebära fördelar som tillgång till nyckelkompetenser, nya produkter eller en genväg in till nya marknader. Men att ta över bolag kan också innebära risker. Vad ska tillväxtbolag tänka på inför ett förvärv för att minimera riskerna och göra ett riktigt bra köp?

För större bolag är förvärv en vanlig strategi för att skapa tillväxt och expandera i den takt man önskar. Företagsförvärv har också blivit ett sätt för mindre bolag att öka sin tillväxt. Här går vi överskådligt igenom hela processen.

Gör en noggrann genomgång av vad ni köper

Det första steget är att identifiera ett eller flera företag som ser ut att hjälpa er nå tillväxtmålen. Utgå ifrån er tillväxtplan och identifiera de bolag som kan vara en bra match.

När ni har siktet inställt på ett eller flera specifika företag behöver ni göra en inledande bakgrundskoll. Använd de publika informationskällor som finns för att ta reda på så mycket som möjligt. Vad är det för företag och vilka personer står bakom? En genomlysning av företagets historik, finansiell information, leverantörskedjor och partners hjälper er att undvika överraskningar. Det är också klokt att, om möjligt, skaffa en insyn i företagets kultur och värderingar.

Se hur vi hjälper entreprenörer

Kontakta ägaren av företaget för att berätta om era avsikter och de gemensamma affärsmöjligheter du ser. Om det finns intresse att fortsätta dialogen mellan parterna skrivs därefter som regel ett sekretessavtal för att kunna utbyta ytterligare information.

Om båda parterna efter detta vill gå vidare, är nästa steg att köparen arbetar fram ett erbjudande, ett så kallat budbrev, för säljaren att ta ställning till. Ett budbrev innehåller inte enbart vad man är villig att betala utan också hur affären ska gå till, vilka granskningar som köparen eventuellt behöver göra, tidsplan, med mera. Arbetet att utforma erbjudandet är viktigt. Ni behöver kunna argumentera för era slutsatser i budbrevet och bör räkna med att flera förhandlingsrundor med motparten tar vid härefter. Därför är det klokt att ta hjälp av experter som kan rådge er vad som är marknadspraxis och eventuellt bistå fram till att transaktionen är genomförd.

Läs också: Tillväxtplaner? Se till att ha svar på de här frågorna först!

Säkerställ att avtalet är rätt och riktigt

Efter processen med budbrevet är det, förutsatt parterna lyckats komma överens, dags att skriva ett intentionsavtal. I ett intentionsavtal kommer man överens om hur processen ska gå till fram tills köpet är genomfört. Det är nu ni påbörjar de granskningar ni kommit överens om, så kallad due diligence. Efter en sådan granskningsprocess upprättas ett aktieöverlåtelseavtal som reglerar villkoren för affären. Om ägarna till målbolaget kommer kvarstå med visst ägande efter transaktionen upprättas även ett aktieägaravtal. Ta hjälp av ett legalt ombud i dessa frågor. Även motparten bör anlita ett ombud.

Nu är det dags att ta hand om ert förvärv

När transaktionen är genomförd kommer många andra frågor som ska hanteras. Ett bolagsförvärv är mer än bara ett varumärke eller en produkt. Det är också ofta en organisatorisk förändring. Nya rutiner ska på plats och olika företagskulturer möts. I båda fallen krävs närvaro och kommunikation för att få till en smidig övergång. Några exempel på praktiska frågor är hur olika lönesystem, fysiska kontor och digitala plattformar på sikt integreras. Även mjukare värden som företagets Employee Value Proposition (EVP) och företagskultur behöver få stort fokus efter förvärvet. Sätt en tydlig strategi som stöttar er och underlättar arbetet. Risken är annars att ni förlorar kärnkompetens och tappar värde.

Läs mer om vikten av att behålla talang vid förvärv: Tax and talent: Hidden hurdles on the path to value creation

Låt PwC hjälpa dig med dina förvärvsfrågor

PwC:s styrka är att vi kan hjälpa dig med allt från strategi och bolagscreening till att ta fram avtal, göra Due Diligence och hjälpa dig med den bredd av frågor du måste hantera när förvärvet väl är genomfört. Kontakta oss om du vill få rådgivning inför ett förvärv.

PwC erbjuder bland annat

  • värdering av målbolag
  • legal rådgivning inklusive framtagande avtal som till exempel intentionsavtal, aktieägaravtal, aktieöverlåtelseavtal
  • legal-, finansiell-, operationell-, kommersiell- och ESG due diligence
  • bolagsscreening/förvärvsstrategi.
Niklas Karnros

Niklas Karnros

Niklas Karnros arbetar som M&A-rådgivare på PwC:s kontor i Stockholm.
Kontakt: 070-929 13 59, niklas.karnros@pwc.com

Lämna en kommentar