Hur styrs mindre och medelstora företag? Delta i studie och bidra till viktig forskning

styrelsen ‹ Tillbaka till artiklarna

Små och medelstora företag utgör ryggraden i svenskt näringsliv. Ändå saknas kunskap om hur dessa företag generellt sätt styrs. Därför samarbetar PwC Sverige med forskare vid University of Wolverhampton i en studie om bolagsstyrning. Genom att svara på enkäten bidrar du till ökade insikter om styrelsearbete hos små och medelstora företag.

Utmaningar i styrelsen hos små och medelstora bolag

Trots att det saknas omfattande forskning kring bolagsstyrning är vår bild att mindre och medelstora företag i betydligt mindre utsträckning än stora företag väljer att ha ett aktivt styrelsearbete med externa ledamöter. Vi upplever att det kan leda till en del utmaningar.

Det kan till exempel handla om

  • att styrelsen fastnar i operativa och kontrollerande frågor istället för strategiska vilket gör att det kan ta längre tid att nå uppsatta mål
  • att rollfördelningen mellan bolagsorganen blir otydlig då ägarna även kan ingå i styrelsen och i den verkställande ledningen
  • brister i kunskap och förståelse om styrelsens ansvar och skyldigheter
  • ett ostrukturerat och ineffektivt arbetssätt i styrelsearbetet.

Känner du igen dig? Ett direkt sätt att öka kunskapen i styrelsen är att använda sig av rådgivningstjänster som till exempel Styrelsecoaching. Ni får då hjälp att hantera ovanstående utmaningar och att skapa ett mer framgångsrikt styrelsearbete.

Bidra till viktig forskning om bolagsstyrning

Genom att svara på enkäten bidrar du till viktig forskning för det svenska näringslivet. Du kommer även att få ta del av en rapport som på ett strukturerat sätt visar dina svar. Rapporten kan du använda för egna reflektioner eller som benchmark mot det samlade resultatet från studien.

Svara på enkäten (ca 20 min)

PwC Sverige kommer tillsammans med Dr Daniel Yar Hamidi att presentera de samlade forskningsresultatet på olika sätt längre fram, bland annat genom en konferens i Stockholm i mitten av juni.

Har du frågor om enkäten?
Kontakta forskningsansvarig Dr Daniel Yar Hamidi
Vill du läsa mer om forskningsprojektet? Klicka här

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn arbetar på PwC:s kontor i Kista som auktoriserad revisor, rådgivare och styrelsecoach åt främst mindre och medelstora ägarledda företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Så blir företagets syfte din viktigaste tillgång

Familjeföretag som är byggda kring starka värderingar och med ett tydligt syfte har stora konkurrensfördelar i föränderliga tider. Det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur vet man vad ett företag är värt?

Att veta vad ett företag är värt kan vara svårt. Här ger vi tips på vad som kan vara bra att tänka på vid en värdering och förklarar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

7 vanliga misstag vid löneutbetalningar

Löneutbetalningar kan i många fall vara en komplex process och saker kan gå fel. Men det finns saker du kan göra för att sköta ...

Läs artikeln