<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattebarometern 2022 - så tycker Sveriges företagare om skatt

Kvinna med paraply ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC:s årliga undersökning om hur företagare upplever skattefrågor visar att skattehantering tar allt mer tid i anspråk och att det är viktigt med en skattereform under den kommande mandatperioden. Bland övriga resultat märks att energiskatten har stor påverkan och hållbarhetsarbetet behöver utvecklas. Här kan du ta del av fler slutsatser från undersökningen. 

Ett av huvudbudskapen i Skattebarometern 2022 är att det är tidskrävande för företagen att hantera skatt.

– Trots digitalisering och teknikutveckling så fortsätter den negativa trend som vi har sett genomgående under de senaste åren. 44 procent av bolagen menar att de behöver lägga mer tid på skattehantering nu i jämförelse med för fem år sedan. Bara två procent är av motsatt åsikt, berättar Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare med ansvar små och medelstora företag på PwC.

Undersökningen visar också att frågan om en skattereform kan bli högaktuell igen inför höstens riksdagsval och kommande mandatperiod.

– Andelen bolag som är positivt inställda till en reform ökar markant, från 42 procent förra året till 56 procent i år. Särskilt angelägna är de mindre och medelstora bolagen, där 59 procent ser det som viktigt med en skattereform under den kommande mandatperioden, berättar Oscar Warglo, skatterådgivare med fokus på familje- och entreprenörsledda företag på PwC.

Läs också: Skattereform i sikte när politiker och företagare tycker till

Fler slutsatser från PwC:s undersökning:

 • Energiskatterna påverkar bolagens framtid
  55 procent svarar att energiskatterna har en stor påverkan på hur bolaget kan bedrivas och endast 13 procent uppger att energiskatten har en mycket liten påverkan på utvecklingen.

 • Hållbarhetsarbetet behöver utvecklas när det gäller skatteområdet
  Endast 26 procent uppger att de har fokus på hållbarhetsfrågor inom skatteområdet.

 • Etik och moral växer i betydelse
  70 procent svarar att de har ökat sitt fokus på etiska och moraliska frågor i förhållande till bolagets skattehantering under de senaste fem åren. Förra året gav 47 procent samma svar.

 • Tjänstepensionen utökas
  19 procent av bolagen planerar att öka medarbetarnas tjänstepension under de närmaste tre åren, vilket kan jämföras med 11 procent förra året. Särskilt tydlig är den här utvecklingen bland de mindre och medelstora bolagen.

 • Förberedelse saknas för internationell skatteutveckling
  Närmare hälften, 47 procent, av de mindre och medelstora bolagen uppger att de saknar rätt förberedelse för nya internationella skatteregler.

Ladda ner Skattebarometern 2022

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo är skatterådgivare på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm. Ulrika fokuserar på området nationell och internationell företagsbeskattning för mindre och medelstora företag och Oscar fokuserar på skattefrågor för bland annat familje- och entreprenörsledda bolag.
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Hur går man från idé till verklighet i sin AI-transformation?

Med AI förväntas en revolution inom branscher och arbetsmetoder över hela världen, vilket i sin tur skapar en ökad efterfrågan på nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sju tips för att lyckas som ny CFO

Att vara ny i rollen som CFO är ett prestigefyllt och spännande uppdrag. Som CFO har du en central roll i företagets ledningsgrupp och i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regelverk ökar kraven på företagens arbete med mänskliga rättigheter

Ny internationell hållbarhetslagstiftning med fokus på mänskliga rättigheter ställer rigorösa krav på svenska bolag. Här redogör vi för ...

Läs artikeln