<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ekonomisk förening – så funkar det

‹ Tillbaka till artiklarna

I en ekonomisk förening bestämmer alla lika mycket – det är ett demokratiskt sätt att bedriva verksamhet. Här berättar jag mer om hur det funkar.

Om du vill driva ekonomisk verksamhet tillsammans med andra, och föredrar en platt organisation där alla bestämmer lika mycket, kan en ekonomisk förening vara ett alternativ till aktiebolag eller andra bolagsformer. Den ekonomiska föreningen är demokratisk till sin natur eftersom varje medlem har en röst var när beslut ska tas, och dess syfte är att ”främja medlemmarnas ekonomiska intressen”. Trots att en ekonomisk förening kan vara ett bra sätt att driva en verksamhet glöms den ofta bort när man ska välja bolagsform, kanske för att den inte ses som ett vinstdrivande alternativ – men så behöver det inte vara. Du kan vara en del av en ekonomisk förening som har som mål att medlemmarna ska kunna leva på verksamheten. Samtidigt är det allra vanligast att den ekonomiska föreningen väljs av ideella föreningar, idrottsföreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativ av olika slag.

Läs också: Har du koll på lagändringarna för ekonomiska föreningar?

Minst tre medlemmar

En ekonomisk förening företräds av en styrelse med minst tre ledamöter och den måste ha en revisor. I en mindre förening måste inte revisorn vara godkänd eller auktoriserad, men däremot ”tillräckligt kunnig” för sitt uppdrag. Var gränsen för begreppet tillräckligt kunnig går är svårt att säga, men det bör vara en person med ett ekonomiskt kunnande. Den ekonomiska föreningen kan startas av fysiska personer, företag eller föreningar. Det ska finnas minst tre medlemmar. Medlemmarna antar stadgarna samt väljer styrelse och revisor. Stadgarna fungerar sedan som de grundläggande reglerna för hur föreningen ska styras och drivas.

Medlemmarna betalar en insats

Precis som för aktiebolag ska medlemmarna i en ekonomisk förening betala en insats för att sätta igång. Skillnaden är att där man i uppstarten av sitt aktiebolag måste lägga in 50 000 kronor väljer medlemmarna själva, genom föreningens stadgar, insatsens storlek till en ekonomisk förening.

Inga tysta delägare

Jag nämnde längre upp i texten att en ekonomisk förening är demokratisk eftersom varje medlems röst väger lika tungt. Men den demokratiska aspekten handlar också om att varje medlem ska delta i verksamheten och bidra till att förverkliga föreningens mål. Det funkar med andra ord inte att ha tysta delägare i en ekonomisk förening, något som annars är vanligt när det gäller aktiebolag. Eftersom varje medlem har lika mycket att säga till om är det viktigt att alla frågor som rör vilken verksamhet som ska bedrivas, på vilket sätt och med vilken målsättning, finns beskrivna i stadgarna. Även om du inte tror att du någonsin ska hamna i konflikt med dina kollegor vet vi alla att sådant kan hända – men med tydliga och bra stadgar minskar ni risken för att råka i utdragna dispyter där alla tycker att de har rätt.

Starta via Bolagsverket

Du som vill starta en ekonomisk förening ska registrera den hos Bolagsverket, när du gjort detta kan verksamheten starta. Föreningen blir då en juridisk person som kan ingå avtal, äga saker och ha anställda. Precis som i vilket annat företag som helst är du och de andra medlemmarna i en ekonomisk förening bokföringsskyldiga och ni ska också upprätta en årsredovisning vid räkenskapsårets slut. Om den ekonomiska föreningen räknas som större ska årsredovisningen och revisionsberättelsen skickas in till Bolagsverket. Om du är osäker kring om just din ekonomiska förening räknas som större kan du kontakta Bolagsverket och fråga.

Vill du komma i kontakt med oss? 

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Följ med på Kunskapsdagen 2022

Drygt 2 000 hade anmält sig till Kunskapsdagen 2022 som sändes torsdagen den 24 november. Utifrån temat “Utveckla, förvalta och bygga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ta kontroll över ditt företags IT-säkerhet

De senaste tre åren har vart fjärde företag råkat ut för cyberattacker som kostat dem minst en miljon dollar. Det visar en global ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utmaningar med stora överskott i små pensionsstiftelser - tänk på det här

Många små pensionsstiftelser i Sverige har skapat en överkonsolidering, det vill säga att tillgångarna i stiftelserna kraftigt överstiger ...

Läs artikeln