Har du koll på lagändringarna för ekonomiska föreningar?

Anställa sommarjobbare ‹ Tillbaka till artiklarna

Anställa sommarjobbareDet är numera förbjudet med styrelseledamöter som inte deltar i föreningens verksamhet och vd:ar som inte utför vd-uppdragets uppgifter. Syftet är att motverka ekonomisk brottslighet. Lagändringarna innefattar också administrativa förenklingar.

Ekonomiska föreningar är verksamheter eller företag vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att medlemmarna deltar i verksamheten som exempelvis konsumenter, leverantörer eller anställda. Det är föreningens stadgar som anger vilken insats varje medlem ska delta med.

Läs också: Ekonomisk förening - så funkar det

Förenklingar underlättar

Den 1 juli 2018 infördes en ny lag om ekonomiska föreningar vilken förbättrat förutsättningarna för att driva företag i kooperativ form genom minskad administration. Förenklingarna i Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar innebär bland annat att antalet obligatoriska stadgar minskat, nya likvidationsgrunder har införts vilka underlättar för medlemmarna i den ekonomiska föreningen att likvidera och det har införts ett förenklat avvecklingsförfarande för de föreningar som saknar skulder.

Förbud ska motverka ekonomisk brottslighet

Den kanske största förändringen är att det nu är förbjudet att utse en styrelseledamot som inte avser att delta i föreningens verksamhet eller utse en vd som inte avser utföra sina uppgifter. Syftet med förändringen är att motverka ekonomisk brottslighet och minska antalet målvakter i styrelser och på vd-befattningar. Straffet för både den som utser och den som åtar sig ett uppdrag som styrelseledamot eller vd utan att dennes avsikt är att delta i verksamheten är böter eller fängelse i upp till ett år.

Lagen om ekonomiska föreningar gäller även i flera fall bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresföreningar och olika kooperativa företagsformer.

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 

Hanna Singh

Hanna Singh

Hanna Singh arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad som rådgivare och auktoriserad revisor. Hon bloggar bland annat om redovisning, revision, regelverk och företagarfrågor.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Delägare i fåmansföretag - så deklarerar du

Som delägare i fåmansföretag har du en del att tänka på inför inlämning av den privata deklarationen. Förutom att blanketten K10 ska följa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vad innebär diskrimineringslagen för företagare?

Sedan 2017 finns en ny diskrimineringslag i Sverige som ställer tydliga krav på företag: alla arbetsgivare ska jobba aktivt mot ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ägarförändring i företaget? Anmäl ny verklig huvudman!

Har det skett en ägarförändring i ditt företag? Då måste du tänka på reglerna om registrering av verklig huvudman, som berör cirka 800 000 ...

Läs artikeln