Sök på Företagarbloggen
Företagarbloggen

Företagarbloggen – för dig som driver eget

Företagarbloggen – för dig som driver eget

Har du koll på lagändringarna för ekonomiska föreningar?

Av Hanna Singh, 6 november 2018

Anställa sommarjobbareDet är numera förbjudet med styrelseledamöter som inte deltar i föreningens verksamhet och vd:ar som inte utför vd-uppdragets uppgifter. Syftet är att motverka ekonomisk brottslighet. Lagändringarna innefattar också administrativa förenklingar.

Ekonomiska föreningar är verksamheter eller företag vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att medlemmarna deltar i verksamheten som exempelvis konsumenter, leverantörer eller anställda. Det är föreningens stadgar som anger vilken insats varje medlem ska delta med.

Läs också: Ekonomisk förening - så funkar det

Förenklingar underlättar

Den 1 juli 2018 infördes en ny lag om ekonomiska föreningar vilken förbättrat förutsättningarna för att driva företag i kooperativ form genom minskad administration. Förenklingarna i Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar innebär bland annat att antalet obligatoriska stadgar minskat, nya likvidationsgrunder har införts vilka underlättar för medlemmarna i den ekonomiska föreningen att likvidera och det har införts ett förenklat avvecklingsförfarande för de föreningar som saknar skulder.

Förbud ska motverka ekonomisk brottslighet

Den kanske största förändringen är att det nu är förbjudet att utse en styrelseledamot som inte avser att delta i föreningens verksamhet eller utse en vd som inte avser utföra sina uppgifter. Syftet med förändringen är att motverka ekonomisk brottslighet och minska antalet målvakter i styrelser och på vd-befattningar. Straffet för både den som utser och den som åtar sig ett uppdrag som styrelseledamot eller vd utan att dennes avsikt är att delta i verksamheten är böter eller fängelse i upp till ett år.

Lagen om ekonomiska föreningar gäller även i flera fall bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresföreningar och olika kooperativa företagsformer.

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 

Intresseområde: Driva, Skatt och regelverk

Dela artikeln:

Hanna Singh

Hanna Singh
Hanna Singh arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad som rådgivare och auktoriserad revisor. Hon bloggar bland annat om redovisning, revision, regelverk och företagarfrågor.
hanna.singh@pwc.com
Hitta mig på:
 

Missa inga blogginlägg!

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter