Har du koll på lagändringarna för ekonomiska föreningar?

Anställa sommarjobbare ‹ Tillbaka till artiklarna

Anställa sommarjobbareDet är numera förbjudet med styrelseledamöter som inte deltar i föreningens verksamhet och vd:ar som inte utför vd-uppdragets uppgifter. Syftet är att motverka ekonomisk brottslighet. Lagändringarna innefattar också administrativa förenklingar.

Ekonomiska föreningar är verksamheter eller företag vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att medlemmarna deltar i verksamheten som exempelvis konsumenter, leverantörer eller anställda. Det är föreningens stadgar som anger vilken insats varje medlem ska delta med.

Läs också: Ekonomisk förening - så funkar det

Förenklingar underlättar

Den 1 juli 2018 infördes en ny lag om ekonomiska föreningar vilken förbättrat förutsättningarna för att driva företag i kooperativ form genom minskad administration. Förenklingarna i Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar innebär bland annat att antalet obligatoriska stadgar minskat, nya likvidationsgrunder har införts vilka underlättar för medlemmarna i den ekonomiska föreningen att likvidera och det har införts ett förenklat avvecklingsförfarande för de föreningar som saknar skulder.

Förbud ska motverka ekonomisk brottslighet

Den kanske största förändringen är att det nu är förbjudet att utse en styrelseledamot som inte avser att delta i föreningens verksamhet eller utse en vd som inte avser utföra sina uppgifter. Syftet med förändringen är att motverka ekonomisk brottslighet och minska antalet målvakter i styrelser och på vd-befattningar. Straffet för både den som utser och den som åtar sig ett uppdrag som styrelseledamot eller vd utan att dennes avsikt är att delta i verksamheten är böter eller fängelse i upp till ett år.

Lagen om ekonomiska föreningar gäller även i flera fall bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresföreningar och olika kooperativa företagsformer.

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 

Hanna Singh

Hanna Singh

Hanna Singh arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad som rådgivare och auktoriserad revisor. Hon bloggar bland annat om redovisning, revision, regelverk och företagarfrågor.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Guide: Så lyckas du med virtuella samarbeten och workshops på distans

Att endast träffa medarbetare, kunder och samarbetspartners via sin dator eller telefon är för många anställda en ny och plötslig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Guide: Så analyserar du scenarier i en osäker tid

Att snabbt få en översikt över den kortsiktiga likviditetssituationen och kunna förutse hur olika scenarier kommer att påverka företagets ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kvalificerar corona-pandemin som force majeure?

Företag drabbas just nu av enorma förluster till följd av coronaviruset och alla har inte längre möjlighet att utföra sina avtalsåtaganden. ...

Läs artikeln