<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Direktavdrag vid renovering och ombyggnation av fastighet

Fastigheter i storstad ‹ Tillbaka till artiklarna

Direktavdrag vid reparation och ombyggnad av fastighetFöretag som ska utföra ändringsarbeten på en byggnad har idag relativt stora möjligheter att göra direktavdrag för reparationer och underhåll, samt renoveringar och ombyggnationer som inte medför en väsentlig förändring av fastigheten. Här förklarar vi vad som gäller.

När får man göra direktavdrag?

Utgifter för reparation och underhåll får dras av direkt till den del åtgärden inte är värdehöjande. För ändringsarbete som i och för sig inte utgör rena reparationer och underhåll men som kan anses normala i näringsverksamheten och inte väsentligen förändrar byggnaden, kan avdrag medges med det så kallade utvidgade reparationsbegreppet.

När får man inte göra direktavdrag?

För de utförda reparationer och underhåll som medför en värdehöjande standardförbättring medges inte direktavdrag. En och samma åtgärd kan därför vara delvis avdragsgill och delvis aktiverbar.

Läs också: Hur påverkas fastighetsbolagen av de föreslagna ränteavdragen?

Hur ska man tänka vid gränsdragningen mellan avdragsgillt och inte avdragsgillt underhåll?

Med reparation och underhåll avses som utgångspunkt sådana arbeten som sker för att återställa en byggnad till dess ursprungliga skick eller det skick byggnaden hade vid den senaste ombyggnationen.

Väljer man dock ett dyrare material vid reparationen än man haft tidigare anses merkostnaden för det nya materialet som en förbättring som man inte får göra direktavdrag för. Merkostnaden får då istället dras av genom årliga avskrivningar. Som en förbättrande utgift anses dock generellt inte förbättrande åtgärder som är en naturlig följd av den allmänna tekniska utvecklingen.

Vad innebär det utvidgade reparationsbegreppet?

Vissa ändringsarbeten på en byggnad omfattas av det så kallade utvidgade reparationsbegreppet och är direkt avdragsgilla på samma sätt som för reparationer och underhåll. Villkoret är att de kan anses normala i den skattskyldiges näringsverksamhet. Hit räknas inte åtgärder som innebär en väsentlig förändring av byggnaden.

Exempel på ändringsarbeten som omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet kan vara flyttning och omdisponering av innerväggar, fönster och dörrar för att anpassa efter nytt driftupplägg eller ny utrustning/maskiner.

Tips till fastighetsägare som ska renovera en byggnad:

Vid mer omfattande renoveringar och ny-, till- eller ombyggnationer rekommenderas en grundlig genomgång av vilka arbeten som gjorts och att en fördelning av utgiften görs mellan byggnad, inventarier, reparationsavdrag och ombyggnad enligt det utvidgade reparationsbegreppet. I många fall är det också lämpligt att bifoga ett så kallat öppet yrkande tillsammans med deklarationen.

Vill du veta mer om vad som gäller för dig som fastighetsägare? Anmäl dig till ett av våra seminarier runt om i landet!

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här!

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Följ med på Kunskapsdagen 2022

Drygt 2 000 hade anmält sig till Kunskapsdagen 2022 som sändes torsdagen den 24 november. Utifrån temat “Utveckla, förvalta och bygga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ta kontroll över ditt företags IT-säkerhet

De senaste tre åren har vart fjärde företag råkat ut för cyberattacker som kostat dem minst en miljon dollar. Det visar en global ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utmaningar med stora överskott i små pensionsstiftelser - tänk på det här

Många små pensionsstiftelser i Sverige har skapat en överkonsolidering, det vill säga att tillgångarna i stiftelserna kraftigt överstiger ...

Läs artikeln