<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Minska risken för ej godkända bisysslor

Kvinna-haller-kaffekopp-kontor ‹ Tillbaka till artiklarna

Förmodligen har flera av dina anställda bisysslor. De flesta bisysslor påverkar inte personens huvuduppdrag men det finns en liten andel bisysslor som kan orsaka konsekvenser. För att du och dina anställda ska känna trygghet finns några frågor du måste veta svaren på: Vilka bisysslor är ok? Vilka innebär risker för företaget? Och hur minskar jag risken för ej godkända bisysslor?

Risken att en anställd har en bisyssla som inte är godkänd är ganska liten. Men skulle det vara så kan konsekvenser uppstå som drabbar företaget. Därför bör du alltid försöka ha koll på vilka bisysslor som förekommer bland företagets anställda.

4 tips för att undvika överraskningar kopplat till dina anställdas eventuella bisysslor:

  1. Ha en tydlig policy kring bisysslor. Lägg gärna med en skrivelse att ni löpande kan komma att följa upp att policyn efterlevs.

  2. Ha med ett stycke i alla anställningsavtal som reglerar bisysslor. Skriv in att löpande kontroller kan förekomma.

  3. Följ upp eventuella bisysslor bland alla anställda och styrelsen. Gärna en gång per år och förslagsvis vid löne- eller utvecklingssamtal.

  4. Vid känsliga avvikelser - agera. Vid behov bör du ta hjälp av till exempel er HR-avdelning eller en rådgivare.

Bisysslor - det här behöver du veta

Kontrollera bisysslor med jämna mellanrum

Många bolag har både policys och en skrivning i anställningsavtalen kring bisysslor men få arbetsgivare följer upp hur överenskommelsen följs. Vad kan kan hända om man inte har koll? Bland annat kan företaget förlora kunder och intäkter. Ni kan gå miste om betydelsefulla kollegor och företagets varumärke kan skadas. Dessutom riskerar ni att företagshemligheter går till en kommande konkurrent. Med andra ord är policys en bra förebyggande åtgärd så länge företaget kontinuerligt följer upp att de efterlevs.

Exempel på riskfyllda bisysslor är när anställda

  • startar en konkurrerande verksamhet

  • sitter med i styrelser i bolag som är kunder eller leverantörer

  • har uppdrag som är tids- och energikrävande. 

Har du fler funderingar kring hur du får koll på dina anställdas bisysslor och eventuella konsekvenser kan du ta hjälp av en extern part för att få full kontroll.

Vad är en bisyssla?

  • Bisyssla är i princip allt som en anställd tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Om det finns godkända bisysslor eller inte beror helt på bolagets policy.

  • Läs mer: Bisysslor - det här behöver du veta

Gey Widengren

Gey Widengren

Gey Widengren arbetar som riskspecialist och rådgivare på PwC:s kontor i Malmö. Gey hjälper mindre och medelstora företag att utveckla sin styrning, riskhantering och internkontroll.
Kontakt: 010-212 68 08, gey.widengren@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Att leda när företaget växer

När företaget expanderar ställs ledarskapet på sin spets. Organisationen ska formas, målen ska sättas och engagemanget genomsyrar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skala upp företaget - så går du från ägarlett till ägarstyrt

Många ägarledda företag har utmaningar i att nå uppsatta kortsiktiga och långsiktiga mål för verksamheten. Många gånger finns det en tydlig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ändrad lagstiftning om avstämning vid korttidsstöd - det här gäller

Det statliga stödet för korttidsarbete har gjort det möjligt för flera svenska företag att driva sina verksamheter vidare under ...

Läs artikeln