<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Avdrag för arbetsrum hemma – enskild firma

Kaffekopp, glasögon och laptop ‹ Tillbaka till artiklarna

Har du enskild firma och arbetar hemifrån? Funderar du på om du kan göra avdrag för ditt arbetsrum? Ta del av vårt räkneexempel som visar vilka krav som ställs.

Bakgrund exempel enskild firma

Per har en enskild firma i vilken han bedriver journalistverksamhet på frilansbasis. Eftersom han frilansar arbetar han hemifrån ungefär 900 timmar per år. Per har nu börjat fundera på om han kan hyra ut sitt hobbyrum till sin enskilda firma eller på annat sätt göra avdrag för de merkostnader arbetet hemifrån innebär.

Läs också: Arbetsrum hemma - så funkar det att hyra ut eller göra avdrag!

Så här kan du med enskild firma göra avdrag för arbetsrum hemma

Eftersom verksamheten bedrivs i form av en enskild firma går det inte att hyra ut hobbyrummet. För den som har enskild firma finns nämligen enbart två alternativ (om man uppfyller kraven för respektive alternativ):

  • Schablonavdrag
  • Avdrag för verkliga kostnader

Schablonavdrag

Per arbetar mer än 800 timmar per år hemifrån och uppfyller således det första kravet för att få göra schablonavdrag. Han har inte heller möjlighet att arbeta från något kontor varför han måste arbeta hemifrån. Det är alltså motiverat att Per arbetar hemifrån, vilket är det andra kravet. Per uppfyller alltså båda kraven för att få göra schablonavdrag. Om Per bor och arbetar i sin eller sin partners fastighet är schablonavdraget på max 2 000 kronor. Om Per istället bor och arbetar i en hyresrätt är schablonavdraget på max 4 000 kronor.

Avdrag för verkliga kostnader

Det andra alternativet som kan vara aktuellt för Per är att göra avdrag för verkliga kostnader. Med verkliga kostnader avses främst de merkostnader som arbetet hemifrån medför i form av exempelvis el, värme och dylikt.

För att få göra avdrag för verkliga kostnader krävs att det hobbyrum som Per arbetar i är särskilt inrättat för arbete och han enbart arbetar i rummet. I hobbyrummet står visserligen Pers dator och arbetsmaterial men även musikinstrument och andra hobbysaker.

Eftersom Per använder rummet för både arbete och privat samt har saker i rummet som inte är arbetsrelaterade kan inte rummet anses särskilt inrättat för arbete och Per får därför inte göra avdrag för verkliga kostnader.

Vill du veta mer om skatt och hur vi kan hjälpa dig? 

Lina Gardlow

Lina Gardlow

Lina Gardlow arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Umeå.

Kontakt: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Snart bokslut: Har du förberett årets nedskrivningstest?

Bokslutet närmar sig och årets nedskrivningsprövning står för dörren. Många företag betraktar detta som en administrativ formalitet. Andra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tips inför årsskiftet för dig som företagare

Vi närmar oss slutet av 2023. Med ett bra avslut kan du enklare planera och välkomna ett nytt år med nya möjligheter. Cybersäkerhet, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny visselblåsarlag - det här gäller för företagare

En visselblåsarfunktion underlättar för organisationer att upptäcka missförhållanden och den är avgörande för att förebygga och bekämpa ...

Läs artikeln