Skriva anställningsavtal – tänk på det här!

kvinnor-i-korridor.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

kvinnor-i-korridor.jpgSka du anställa personal men är osäker på hur du skriver ett anställningsavtal? Här går vi igenom vad du ska tänka på och vad avtalet bör innehålla.

Anställningsavtalet är en överenskommelse mellan dig som arbetsgivare och den anställda som medför rättigheter och skyldigheter för er båda. Det behöver inte vara skriftligt, även muntligt avtal är normalt bindande för båda parter. Men du måste skriftligt informera om villkor av väsentlig betydelse för anställningen. Detta ska du göra senast en månad efter att den anställda har börjat arbeta. Är anställningen kortare än tre veckor behöver du inte lämna sådan information.

För delägare, vd och andra nyckelpersoner bör anställningsavtal hanteras utifrån en helhetssyn i respektive position då de inte omfattas av skyddsregler på samma sätt. Därför behöver dessa avtal hanteras särskilt.

Läs också: Så mycket kostar en anställd

Ett anställningsavtal bör bland annat innehålla det här:

 • Arbetsgivarens och den anställdas namn och adress.
 • Tillträdesdag för anställningen.
 • Var den anställda ska utföra arbetet. Om den anställda inte ska ha någon speciell arbetsplats bör du förklara detta.
 • Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel.
 • Vilken anställningsform det gäller – tillsvidare, eller för en begränsad tid. För provanställning finns det särskilda regler.
 • Den uppsägningstid som gäller, eller vilka förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra.
 • Om det är en anställning för begränsad tid ska anställningens slutdag framgå (eller andra villkor för att anställningen ska upphöra).
 • Om det är en provanställning ska prövotiden framgå.
 • Begynnelselön och andra förmåner (till exempel fri bil och friskvård).
 • Hur ofta lönen ska betalas ut och vilka löneperioder (avstämningsdagar) som gäller.
 • Normal arbetstid. Längden på en normal arbetsdag eller arbetsvecka.
 • Villkor för semester och eventuell förskottssemester.
 • Om arbetsgivaren är ansluten till något kollektivavtal, ange i så fall vilket.

Avtalsvillkor för den anställde omgärdas av en skyddslagstiftning till den anställdes förmån, och villkor i konflikt med dessa kan ge annat innehåll i anställningen samt oönskade effekter.

Lojalitetsplikt

Alla anställda har lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Du kan tydligt skriva vad som gäller i anställningsavtalet. Ett brott mot lojalitetsplikten kan exempelvis handla om att den anställde bedriver konkurrerande verksamhet eller kritiserar arbetsgivaren i press eller sociala medier. Anställningsförhållandet grundar sig på ömsesidig lojalitet och förtroende vilket innebär att även arbetsgivaren omfattas av lojalitetsplikten och ska visa respekt gentemot sina anställda.

Tystnadsplikt

Tystnadsplikten innebär att en anställd inte får lämna ut eller utnyttja information som kan skada arbetsgivaren. Tystnadsplikt kan exempelvis handla om vilka som är företagets kunder eller hemliga tillverkningsmetoder. Detta gäller även om det inte står något om tystnadsplikt i avtalen.

Läs också: Företagare med anställda - därför behöver du en personalhandbok

Övrigt

När man upprättar ett anställningsavtal kan det även vara klokt att i det hänvisa till gällande personalhandbok eller övriga policys i företaget som påverkar anställningen hos arbetsgivaren.

Tänk på att personalhandbok och policys måste vara i linje med gällande lagregler (till exempel regler kring arbetsmiljö eller skatter).

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar